Αρχική Οικονομία Πώς θα ρυθμίσετε (και) τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές σας στην Εφορία!

Πώς θα ρυθμίσετε (και) τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές σας στην Εφορία!

Τελευταία στιγμή άνοιξε η εφαρμογή στο TAXISnet που θα επιτρέπει την ένταξη στη ρύθμιση των 12 δόσεων για όλα ανεξαιρέτως τα χρέη προς το Δημόσιο με τόκο 5%

Πριν λίγες ημέρες και με καθυστέρηση… ετών δόθηκε στους φορολογουμένους η δυνατότητα να ρυθμίζουν φορολογικές οφειλές μέσω TAXIS προτού ακόμη αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ενεργοποίησαν την ηλεκτρονική εφαρμογή.

Η παροχή της σχετικής δυνατότητας στους φορολογουμένους είναι κρίσιμη, καθώς η φορολογική νομοθεσία, από φέτος, προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη ρυθμίσει φορολογικές οφειλές τους με οποιαδήποτε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης θα πρέπει, προκειμένου να μην την απολέσουν, είτε να εξοφλούν είτε να ρυθμίζουν τις νέες φορολογικές οφειλές τους προτού αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Το άνοιγμα της νέας τεχνικής δυνατότητας στο TAXISnet δίνει σε εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου τη δυνατότητα εξόφλησης όλων ανεξαιρέτως των οφειλών τους προς την Εφορία έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις προτού καν γίνουν ληξιπρόθεσμες.

Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μέσω της πάγιας ρύθμισης του ν. 4152/2013, για την υπαγωγή στην οποία δεν θα απαιτείται πλέον προσέλευση στην Εφορία για την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά θα αρκούν η ηλεκτρονική συμπλήρωση και η υποβολή μιας απλής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης μέσω του συστήματος TAXISnet. Συγκεκριμένα, όλοι οι φορολογούμενοι θα μπορούν πλέον να ρυθμίζουν σε πολλές μηνιαίες δόσεις και τα μη ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς τις ΔΟΥ από τον υπολογιστή του σπιτιού τους ή του γραφείου τους, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet τις σχετικές αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις.

Κάθε φορολογούμενος που θα επιθυμήσει να υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 μηνιαίων δόσεων για τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς την Εφορία θα πρέπει, ωστόσο, να γνωρίζει ότι τα ακόλουθα:
α) Το συνολικό ποσό των οφειλών που θα ρυθμίσει θα επιβαρυνθεί με ετήσιο ποσοστό τόκων 5%.
β) Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, καθώς και τυχόν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία, εφόσον είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τη ρύθμιση των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις θα είναι πάρα πολύ απλή, καθώς θα απαιτεί από τον κάθε ενδιαφερόμενο φορολογούμενο να ακολουθήσει μόνο τα παρακάτω βήματα:

1 Είσοδος στο σύστημα ΤΑΧΙSnet και στην εφαρμογή «Αίτηση ρύθμισης οφειλών». Από την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr, ο φορολογούμενος θα μπορεί να επιλέγει κατά σειρά «Υπηρεσίες προς πολίτες», «Αίτηση ρύθμισης οφειλών» και «Είσοδος στην εφαρμογή». Στη συνέχεια θα πληκτρολογεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet και θα εισέρχεται στο κυρίως μενού της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών προς την Εφορία.

2 Είσοδος στη φόρμα υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης. Από το κεντρικό μενού της εφαρμογής θα επιλέγει «Συνέχεια» δίπλα από την ένδειξη «Ρ2 Αίτηση πάγιας ρύθμισης οφειλών ν. 4152/2013» και στη συνέχεια «Υποβολή νέας» αίτησης. Κατόπιν θα επιλέγει «Ρύθμιση έως 12 δόσεις» και θα εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή του οι οφειλές του προς την Εφορία που μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις. Οι οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις είναι αυτές που προέρχονται από τακτικές φορολογικές υποχρεώσεις, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ και ο ΦΠΑ. Ο φορολογούμενος θα επιλέγει, στη συνέχεια, «Επόμενη σελίδα» και θα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του η φόρμα υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με προσυμπληρωμένα τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητάς του.

3Συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει στοιχεία που αποτυπώνουν την πραγματική εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορεί να επιλέξει την άντληση των στοιχείων αυτών από τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9. Εφόσον διαθέτει εισοδήματα ή και ακίνητα τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στις σχετικές δηλώσεις, οφείλει να τα δηλώσει επιπροσθέτως. Πρέπει, επίσης, να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για ποινικού χαρακτήρα αδίκημα φοροδιαφυγής. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναγράψει τα καθαρά μηνιαία έσοδά του και τα μηνιαία έξοδά του. Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών θα κρίνει το ύψος της κάθε μηνιαίας δόσης που θα κληθεί να πληρώνει με τη ρύθμιση της οφειλής του και, συνακόλουθα, τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων, οι οποίες μπορεί να φθάσουν έως και τις 12. Οσο πιο μικρή είναι η διαφορά μεταξύ μηνιαίων εσόδων και μηνιαίων εξόδων τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που θα του εγκρίνει το σύστημα. Θα μπορεί, επίσης, να δηλώσει και τους αριθμούς ΙΒΑΝ όλων των τραπεζικών λογαριασμών του.

4 Υποβολή αίτησης. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των στοιχείων της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, ο φορολογούμενος θα μπορεί να πληκτρολογήσει την ένδειξη «Υποβολή αίτησης». Η αίτηση θα υποβάλλεται και θα τίθεται άμεσα υπό επεξεργασία από το σύστημα ΤΑΧΙSnet. Αμέσως θα εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία της προς έγκριση ρύθμισης, δηλαδή το ύψος του χρέους που ρυθμίζεται, το ύψος των τόκων που επιβαρύνουν το χρέος, ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων δόσεων, η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης, η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δεύτερης δόσης, το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης, το συνολικό πληρωτέο ποσό και η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ), ένας κωδικός αριθμός αποτελούμενος από τρία σκέλη που έχει εκδοθεί από το σύστημα TAXISnet κατά την επεξεργασία της αίτησης και ο οποίος χρησιμεύει στην αναγνώριση της ρυθμιζόμενης οφειλής από το σύστημα κάθε φορά που ο φορολογούμενος προβαίνει στην πληρωμή μιας δόσης της ρύθμισης.

5 Επικύρωση ρύθμισης. Για να επικυρωθεί και να γίνει αποδεκτή από το σύστημα η αιτούμενη ρύθμιση θα πρέπει ο φορολογούμενος να πληρώσει το ποσό της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Η πληρωμή της πρώτης δόσης θα μπορεί να γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) είτε στο ΑΤΜ ενός υποκαταστήματος της τράπεζας του φορολογουμένου ή στο γκισέ υποκαταστήματος οποιασδήποτε τράπεζας. Η εξόφληση της δόσης θα είναι εφικτή είτε με την πληκτρολόγηση -σε περίπτωση πληρωμής μέσω e-banking ή μέσω ΑΤΜ- είτε με την προσκόμιση -σε περίπτωση προσέλευσης στο ταμείο τραπεζικού υποκαταστήματος- της Ταυτότητας Ρυθμιζόμενης Οφειλής.

Το αργότερο τρεις μέρες μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης, το σύστημα ΤΑΧΙSnet θα εμφανίζει τη ρύθμιση επικυρωμένη και θα παρουσιάζει τον κατάλογο με τις προθεσμίες πληρωμής των υπολοίπων μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης. Κάθε δόση, από τη δεύτερη έως την τελευταία, θα πρέπει να καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε επόμενου μήνα. Η πληρωμή κάθε δόσης θα μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ
■ Τον Νοέμβριο του 2017 οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων προς την Εφορία ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στα 100,739 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας το 55% του ΑΕΠ και παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον Οκτώβριο κατά 988.000.000 ευρώ.
■ Οι «παλαιές» ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων, δηλαδή τα χρέη που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως 31/12/2016, ανέρχονταν σε 89,1 δισ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου 2017.
■ Οι «νέες» ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων, δηλαδή τα χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα εντός του 2017, ανήλθαν σε 11,631 δισ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,2 δισ. ευρώ περίπου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σχεδόν όλο αυτό το ποσό αφορά απλήρωτους φόρους (π.χ. φόρους εισοδήματος, φορολογικά πρόστιμα, ΦΠΑ κ.λπ.).
■ Το σύνολο των φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ανερχόταν σε 4.207.117 τον Νοέμβριο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36.364 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017.

Ποιοι κινδυνεύουν με ανάκληση των εκπτώσεών τους στον ΕΝΦΙΑ!

Από κόσκινο θα περάσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τις περιπτώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που είχαν είτε έκπτωση είτε απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, διασταυρώνοντας τα στοιχεία με τις φορολογικές δηλώσεις.

Στο μικροσκόπιο θα μπουν από τον επόμενο μήνα όσοι φορολογούμενοι έχουν δηλώσει πολύ χαμηλά εισοδήματα για το έτος 2016 και έτυχαν εκπτώσεων 50% από τον ΕΝΦΙΑ που χορηγήθηκαν με τα εκκαθαριστικά του φόρου ακινήτων του 2017. Η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τα δεδομένα των εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν πέρυσι. Στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθούν μεταβολές στα στοιχεία για τα εισοδήματα των φορολογουμένων, οι οποίες θα θέτουν εκτός προϋποθέσεων απαλλαγής (εκτός εισοδηματικών ορίων) φορολογουμένους που έλαβαν τις συγκεκριμένες απαλλαγές, αυτές θα ακυρώνονται και θα εκδίδονται νέες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ, με τις οποίες οι φορολογούμενοι θα καλούνται να καταβάλουν ολόκληρα τα ποσά του φόρου.

Πιο συγκεκριμένα, διάταξη που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι προβλέπει ότι ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ του 2017 οι εκπτώσεις που χορηγούνται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σε οικονομικά ασθενείς ομάδες του πληθυσμού θα επανεξεταστούν με βάση τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016. Οι έλεγχοι αυτοί αναμένεται να οδηγήσουν σε αναδρομική ανάκληση αποφάσεων χορήγησης εκπτώσεων.

Οι περιπτώσεις εκπτώσεων και απαλλαγών που θα επανεξεταστούν αφορούν κυρίως τους δικαιούχους απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ, καθένας από τους οποίους πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
■ Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην έχει υπερβεί τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
■ Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
■ Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του να μην υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ, αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ, αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά, και τα 200.000 ευρώ, αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει ανακοινώσει ότι ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες. Ο νέος λογαριασμός θα έρθει έως τον ερχόμενο Αύγουστο, ενώ η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί έναντι των δανειστών ότι σε περίπτωση που με την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών δεν επιτυγχάνεται ο εισπρακτικός στόχος των 2,65 δισ. ευρώ θα γίνουν παρεμβάσεις στους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ. Οι αλλαγές στους συντελεστές αναμένεται να αποφασιστούν τον Μάιο και, αν τελικά υπάρξουν παρεμβάσεις, τα σπασμένα των νέων αντικειμενικών θα κληθούν να πληρώσουν οι έχοντες μεσαία και μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Στους άτυχους της φετινής χρονιάς είναι και όσοι εισέπραξαν εισοδήματα από ενοίκια μέσα στο 2017. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν φόρο για τα εισοδήματα αυτά από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 15%, ενώ, αν τα έσοδα υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ, θα επιβαρυνθούν και με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ακόμη και αν κάποιος δεν έχει εισπράξει τα εισοδήματα από τα ενοίκια, ο φόρος θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά, καθώς η μόνη περίπτωση η Εφορία να κάνει τα στραβά μάτια είναι να υπάρχει αγωγή εξώσεως ή δικαστική απόφαση.

Τα εισοδήματα που εισπράττουν οι φορολογούμενοι από ακίνητα φορολογούνται με συντελεστές, που αρχίζουν από 15% και φθάνουν ακόμη και το 45%, ως εξής:
■ 15% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 1 μέχρι 12.000 ευρώ,
■ 35% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ,
■ 45% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 35.001 και άνω.

 

Πηγή: http://www.dimokratianews.gr

Most Popular

ΠΝΟ: 48η απεργία από αύριο- Δένουν κάβους τα πλοία

Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας για 48 ώρες, θα παραμείνουν από αύριο στις 00:01 ώρα, ξημερώματα της Παρασκευής 10 Δεκεμβρίου 2021, τα πλοία...

Mπάιντεν: Δεν είναι στο τραπέζι η αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στην Ουκρανία

Η αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στην Ουκρανία για να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη εισβολή της Ρωσίας «δεν είναι στο τραπέζι», διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Μιλώντας σε...

Κορωνοϊός – 5.899 νέα κρούσματα και 81 θάνατοι – Στους 709 οι διασωληνωνέμοι

Σε 5.899 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 81 θάνατοι. Παράλληλα, σε 709 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Για ακόμα μια μέρα, η Αττική κατακτά την αρνητική πρωτιά των κρουσμάτων, με τη Θεσσαλονίκη να ακολουθεί… από κοντά, τη στιγμή που και η Αχαϊα και το Ηράκλειο αλλά και αρκετές ακόμα περιοχές προκαλούν έντονη ανησυχία. Συγκεκριμένα, το λε

Συνάντηση προέδρου ΕΒΕΑ με τον τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ

Με τον τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς τα...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!