Αρχική Κοινωνία Πώς η ΜΕRCEDES και η ΒΜW νίκησαν το ΣΔΟΕ!

Πώς η ΜΕRCEDES και η ΒΜW νίκησαν το ΣΔΟΕ!

Οι αντιπροσωπείες των δύο γερμανικών κολοσσών στην Ελλάδα γλίτωσαν φόρους και πρόστιμα ύψους 133,2 εκατ. ευρώ για υποτιμολογήσεις, οι οποίες δεν αποδείχτηκαν

Σημαντική νίκη επί ελληνικού εδάφους πέτυχαν η ΜΕRCEDES και η ΒΜW, αφού κατόρθωσαν να δικαιωθούν στα ελληνικά δικαστήρια και με οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να αποφύγουν φόρους και πρόστιμα ύψους 133,2 εκατ. ευρώ.

Οι δύο εταιρείες κατηγορήθηκαν ότι έκαναν υποτιμολογήσεις της αξίας των αυτοκινήτων που εισήγαγαν στην Ελλάδα από το 2011 έως και το 2013, προκειμένου να αποφύγουν δασμούς και ΦΠΑ.  

‘Ομως, το ΣτΕ απεφάνθη οριστικά ότι δεν υφίσταται κανένα αδίκημα και τα ποσά αυτά, τα οποία είχαν καταλογιστεί στις δύο εταιρείες, με το αιτιολογικό ότι είχαν διαπράξει το αδίκημα της λαθρεμπορίας χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα τεχνάσματα για τη μείωση των φορολογικών τους επιβαρύνσεων κατά τις εισαγωγές χιλιάδων αυτοκινήτων που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα τα έτη 2011-2013, θα πρέπει να τους επιστραφούν. 

Πρόκειται για μια μεγάλη ήττα των φορολογικών αρχών οι οποίες δεν κατάφεραν να στοιχειοθετήσουν με στοιχεία το αδίκημα της λαθρεμπορίας για τις δύο μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες πολυτελών αυτοκινήτων.

Τι έκαναν η BMW και η Mercedes

Τον Μάιο του 2013, πληροφορίες που φτάνουν στο υπουργείο Οικονομικών κάνουν λόγο για μεγάλο λαθρεμπόριο από τις εταιρείες Mercedes και BMW, οι οποίες με ένα τέχνασμα ενδοομιλικής τιμολόγησης γλιτώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη μειωμένη καταβολή φόρων πολυτελείας, ΦΠΑ και τελών ταξινόμησης. 

Ειδικότερα, φέρονταν ότι αγόραζαν από τις μητρικές τα αυτοκίνητα σε εξαιρετικά μειωμένες τιμές, γεγονός που κατά τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών χαρακτηρίστηκε λαθρεμπορία αυτοκινήτων μέσω της υποτιμολόγησης».

Η υπόθεση ανατίθεται στο ΣΔΟΕ, κλιμάκια του οποίου εγκαθίσταται στα κεντρικά γραφεία των δύο θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα όπου κάνουν φύλλο και φτερό τα έγγραφα σχεδόν για κάθε αυτοκίνητο που έμπαινε στην Ελλάδα.

Το ΣΔΟΕ βάζει στο μικροσκόπιο όσα οχήματα των Mercedes και BMW εισήχθησαν από την 1η Ιανουαρίου του 2011 και μετά.

Επίσης, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος δίνει εντολή να γίνουν έλεγχοι στις ενδοομιλικές συναλλαγές των εταιρειών προκειμένου να διαπιστωθεί αν στην πολιτική τιμολόγησης υπάρχουν ενδεχόμενος δόλος, διάπραξη λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγή. Ο φάκελος, αφού περνά από διάφορες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών που δηλώνουν αναρμόδιες, καταλήγει στο Τελωνείο Αθηνών.

Στις 20 Ιουλίου του 2017 οι ελεγκτές αποφαίνονται ότι οι δύο εταιρείες με ιδιαίτερα τεχνάσματα διαπράττουν λαθρεμπορία. 

Σύμφωνα με το φύλλο ελέγχου που κοινοποίησε το αρμόδιο τελωνείο Αθήνας στην MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ  και BMW ΑΕ  μετά την ολοκλήρωση των πορισμάτων του ΣΔΟΕ, την περίοδο 2011-2013 οι δύο συγκεκριμένες θυγατρικές έκαναν εισαγωγές των οχημάτων τους στη χώρα μας  υποτιμολογώντας κατά πολύ την εργοστασιακή τους αξία προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή Φ.Π.Α και το φόρο πολυτελείας.  

Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που διέφυγαν της καταβολής είναι για τη μεν “MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε” τα 20.607.279 ευρώ για τη δε  “BMW Α.Ε” τα 11.975.246 ευρώ, αποκομίζοντας έτσι μέσω της δασμοφοροδιαφυγής κέρδος 32,6 εκ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα, στη Mercedes Hellas καταλογίζουν διαφυγόντες φόρους, τέλη και πρόστιμα λαθρεμπορίας ύψους 84,4 εκατ. ευρώ για 6.300 αυτοκίνητα που εισήχθησαν τη χρονική περίοδο των ελέγχων.

Στην BMW Hellas επιβάλλονται πρόστιμα για διαφυγόντες φόρους, τέλη και λαθρεμπορία 48,8 εκατ. ευρώ για 5.150 εισαχθέντα αυτοκίνητα.  

Οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν ότι δεν υφίσταται αδίκημα, καταβάλλουν, όμως, το ποσό των 133,2 εκατ. ευρώ και καταθέτουν προσφυγή στα δικαστήρια κατά του περιεχομένου του φύλλου ελέγχου, που τους κοινοποίησε το Τελωνείο Αθηνών.

Παράλληλα, ασκούνται και διώξεις για λαθρεμπορία στα διοικητικά στελέχη της Mercedes και της BMW. 

Οι δύο εταιρείες υποστήριξαν στις προσφυγές τους, ότι η τεχνική μείωσης των τιμών των εισαγόμενων αυτοκινήτων εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας επιβίωσής τους, καθώς στα χρόνια του μνημονίου οι πωλήσεις τους είχαν καταγράψει αισθητή μείωση, άνω του 40%.

Έτσι, για να μην αυξήσουν τις τιμές μετά την επιβολή των νέων φόρων και ουσιαστικά νεκρώσουν οι πωλήσεις, συμφώνησαν με τις μητρικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές εισαγωγής, με αποτέλεσμα να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, παρά το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι φόροι.

Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης

Το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας, με τις υπ. αριθμ. 4352 και 4359/2018 αποφάσεις του δέχεται τις αιτιάσεις των δύο εταιρειών, τις απαλλάσσει από την κατηγορία της λαθρεμπορίας και διατάσσει την επιστροφή του ποσού των 133,2 εκατ. ευρώ. 

Στην απόφασή του το ΔΕΑ αναφέρει: “Ως δόλος, ο οποίος απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης της λαθρεμπορίας, νοείται ο άμεσος, όχι δε και ο ενδεχόμενος, δεδομένου ότι το τέχνασμα που συνιστά την αντικειμενική υπόσταση της λαθρεμπορίας προϋποθέτει άμεσο δόλο του τελούντος ή του συμμετέχοντος σε αυτή (ΣτΕ 3357/2006 7μ. κ.α.). Εξάλλου, τεχνάσματα συνιστούν ενέργειες παραπλανητικές και πολύπλοκες που τείνουν σε εξαπάτηση των αρμοδίων τελωνειακών υπαλλήλων ή είναι ικανές προς συγκάλυψη της λαθρεμπορίας (ΑΠ 1635/2004).
Από τη μείωση και μόνο των εργοστασιακών τιμών των αυτοκινήτων που έλαβε χώρα, προφανώς, λόγω της, κατά τα κοινώς γνωστά, οικονομικής κρίσης που έπληξε την Ελλάδα, μετά το 2009, χωρίς παράλληλα να έχει συντελεστεί από μέρους των προσφευγόντων άλλη ενέργεια παραπλανητική και συγκαλυπτική που να συνέτεινε στην εξαπάτηση των τελωνειακών αρχών, κατά τον τελωνισμό των ένδικων αυτοκινήτων, ως τέτοια δε, δεν μπορεί να θεωρηθεί η από το 2014 και εντεύθεν αύξηση των τιμών χονδρικής πώλησης από τη μητρική εταιρεία, η οποία, άλλωστε, όπως αποδείχθηκε, καθορίζει την επιχειρηματική στρατηγική του ομίλου, δεν προκύπτει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ότι συντρέχει περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιαίτερου τεχνάσματος, κατά την έννοια των άρθρων 137 Γ παρ. 7 και 155 παρ. 2 περ. ιγ  του ν. 2960/2001. Ως εκ τούτου δεν στοιχειοθετείται λαθρεμπορία”. 

Η ΑΑΔΕ με τη σειρά της, προσέφυγε τον Μάρτιο του 2019 στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) ζητώντας να αναιρεθούν οι αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και προβάλλοντας αναλυτική επιχειρηματολογία για να ανασκευάσει τους ισχυρισμούς των εκπροσώπων των δύο εταιρειών.

Ωστόσο, το Β’ Τμήμα του Σ.τ.Ε. με την υπ’ αριθμόν 685/2020 απόφασή του, επί της υποθέσεως της BMW HELLAS, απέρριψε την αίτηση του Δημοσίου, κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς των εκπροσώπων της εταιρείας. Ως εκ τούτου, η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών είναι πλέον εκτελεστέα και το Δημόσιο υποχρεούται να επιστρέψει στην εταιρία τους φόρους και τα πρόστιμα συνολικού ύψους 48,8 εκατ. ευρώ που της επέβαλε.

Αντίστοιχη απόφαση – απορριπτική της αιτήσεως αναιρέσεως του Δημοσίου – αναμένεται να δημοσιοποιηθεί από το Σ.τ.Ε. και για την εταιρία MERCEDES  BENZ  HELLAS και το Δημόσιο να κληθεί να επιστρέψει σ’αυτήν τους φόρους και τα πρόστιμα ύψους 84,4 εκατ. ευρώ που τής επέβαλε.

Έτσι κλείνει η υπόθεση και τώρα το δημόσιο θα πρέπει να επιστρέψει το ποσό των 133,2 εκατ. ευρώ, στην Mercedes και στην BMW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τον CEO της TUI – Αναμένεται διπλασιασμός αφίξεων τουριστών το 2022

Τηλεδιάσκεψη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του TUI Group, Fritz Joussen, είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την οποία ανακοινώθηκε η ίδρυση του Co-Lab του ομίλου στη Ρόδο, του πρώτου εργαστηρίου συνεργασίας για τον επωφελή πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της αλυσίδας υπηρεσιών που συνδέονται με τον τουρισμό.

«Αναμένουμε διπλασιασμό των αφίξεων στην Ελλάδα από την πλευρά του Ομίλου TUI το 2022»

Με αφορμή την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη σύσταση του Co-Lab, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «αναμένουμε φέτος μια π

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση Τσίπρα για εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση του κόμματος

Την εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση του κόμματος προτείνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με κομματικές πηγές, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την αλλαγή του καταστατικού του κόμματος. Προτάσεις για «ριζοσπαστικές» αλλαγές, όπως χαρακτηρίζονται, κατέθεσε και η Επιτροπή Καταστατικού, που αποτελείται από στελέχη του Κόμματος με επικεφαλής τον Γιάννη Δραγασάκη. Στόχος του Αλ. Τσίπρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «ένα διαφορετικό, ανοιχτό, ελκυστικό και πιο σ

Κορωνοϊός: 20.107 νέα κρούσματα και 88 θάνατοι – Στους 683 οι διασωληνωμένοι

Σε 20.107 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Σήμερα, Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, ανακοινώθηκαν 88 θάνατοι. Διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύονται 683 ασθενείς. Για ακόμα μια μέρα, η Αττική κατακτά την αρνητική πρωτιά των κρουσμάτων, με τη Θεσσαλονίκη να ακολουθεί… από κοντά, τη στιγμή που αρκετές ακόμα περιοχές προκαλούν έντονη ανησυχία.

Κ. Κόλλιας (ΟΕΕ): Ο νέος αναπτυξιακός απλοποιεί διαδικασίες και διευρύνει τον κύκλο των προς ένταξη έργων

Το νομοσχέδιο για τον νέο αναπτυξιακό νόμο κινείται σε θετική κατεύθυνση, επιχειρεί να καταστήσει φιλικότερο το επενδυτικό κλίμα στη χώρα, απλοποιεί διαδικασίες και διευρύνει...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!