ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΦΟΡΕΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ, ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΣΤΗ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΡΧΗ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ.

ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΝ ΠΙΤΣΙΛΗ

 Φωτογραφία του Panos Leliatsos.