Αρχική Διάφορα Πως θα θέλαμε να λειτουργούν τα Ιδρύματα στην Ελλάδα. Διαφάνεια. Μόνο μας...

Πως θα θέλαμε να λειτουργούν τα Ιδρύματα στην Ελλάδα. Διαφάνεια. Μόνο μας μέλημα, το Κοινό Καλό.

Με αφορμή την “συζήτηση” που άνοιξε το θέμα : Ίδρυμα Τσακάλου. Αξία ακινήτων του 5.670.000 €. Διάθεση αποτελεσμάτων ; και τη συνέχιση αυτής (της συζήτησης) μετά το : Κύριοι του Ιδρύματος Τσακάλου, καλό μεσημέρι παραθέτουμε το κάτωθι, ενημερώνοντας ότι ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ η ανάρτηση ΟΛΗΣ της προσληφθείσας αλληλογραφίας από μέλη του Ιδρύματος Τσακάλου. Θα είχαν ΗΔΗ αναρτηθεί όμως, η αποστολή τους σε μορφή .pdf μας δημιούργησε κάποια προβλήματα στον τρόπο ανάρτησης τους. Προβλήματα που θα λυθούν εντός των επομένων ωρών με συλλογική και κοπιαστική για εμάς δουλειά. Μέχρι τότε, παραθέτουμε τις κατωτέρω σκέψεις – επιθυμίες μας στο πνεύμα της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.

———————

Η πλήρης διαφάνεια, επί παντός επιστητού, είναι ο πυλώνας που θα πρέπει να διακρίνει και να οδηγεί κάθε Ίδρυμα αλλά και κάθε Κοινωνία που λειτουργεί στην Επικράτεια ή στο Εξωτερικό ειδικότερα αν διέπεται από Ελληνικά ήθη και Έθιμα (Εθιμοτυπικό Δίκαιο) Ελλήνων Δωρητών.

Σύμφωνα με την ανυπέρβλητη έννοια της Διαφάνειας, τα Ιδρύματα, πέραν των Νομίμων οφείλουν να διακρίνονται για την εφαρμογή και κίνηση εντός των
Ηθικών δικαίων, καθόσον όλοι μας γνωρίζουμε (ειδικά μετά τα των τελευταίων ετών τεκταινόμενα στη χώρα μας) ότι, το Νόμιμον δεν καθίσταται αυτοδικαίως και Ηθικόν …
Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, εκτιμούμε και θέλουμε να δούμε τα Ιδρύματα που λειτουργούν και οφείλουν ειδικά αυτούς τους χαλεπούς καιρούς να δραστηριοποιούνται ΥΠΕΡ του χειμαζόμενου Ελληνισμού, να έχουν στη σελίδα τους – sites -τουλάχιστον- τα εξής :
 1. Ιστορικό του Ιδρυτού ή του Τιμώμενου Συμπολίτη του Ιδρύματος όπου θα περιλαμβάνονται τα έργα του, οι δράσεις αυτού, το βιογραφικό του, όπως αυτή που υπάρχει στο Ίδρυμα Μποδοσάκη. Σε περίπτωση ύπαρξης και συγγραφικού έργου τότε, θα πρέπει να αναφέρονται και τα έργα του (βιβλία του) ενώ δε θα ήταν αδόκιμη η δωρεάν ανάγνωση καθώς και η εκτύπωση αυτών για όσους επιθυμούν την έγχαρτη ανάγνωση.
 2. Τα μνημειακά έργα που έχουν κάνει οι ιδρυτές αλλά και οι διαχειριστές του κληροδοτήματος (γηροκομεία, σχολεία κ.λπ.) όπως είναι ο αναφερόμενος εδώ οίκος περίθαλψης κατοίκων.
 3. Τμήμα του site θα πρέπει να περιλαμβάνει και φωτογραφικό υλικό από την ιστορία του Ιδρύματος και από τις εκδηλώσεις αυτού, όπως αυτή εδώ του Μανιατάκειου Ιδρύματος.
 4. Εξαγγελίες δράσεων και έργων για το επόμενο διάστημα έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση για τις μελλοντικές δραστηριότητες του Ιδρύματος όπως υπάρχει σε πλειάδα Ιδρυμάτων στο internet.
 5. Η διαθήκη του Ιδρυτού του Ιδρύματος όπως αυτή εδώ του Γεωργίου Οικονόμου Αφεντάκη, δημιουργού του ομολόγου Ιδρύματος.
 6. Σελίδα στο διαδίκτυο – internet έχοντας επ αυτής κοινή τη θέα το αρχικό τους καταστατικό, όπως έχει π.χ. το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηπετρής (βλέπε σχετικά εδώ), αλλά και τις όποιες μεταγενέστερες αυτού τροποποιήσεις. Για την Ιστορία αναφέρεται πως η φιλοξενία ενός site από κάποιο πάροχο και η κατά καιρούς ενημέρωσή toy, ΔΕΝ κοστίζει περισσότερο από 60-100 € / έτος ενώ η δημιουργία της είναι δωρεάν (επί παραδείγματι βλ. εδώ).
 7. Τον σκοπό της ύπαρξης του Ιδρύματος, αποτυπωμένο με τρόπο εκλαϊκευμένο όπως επί παραδείγματι αναφέρεται στο Ίδρυμα Τζένη Καρέζη
 8. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίον προτιμούνται, εκλέγονται ή και διαγράφονται, αντικαθίστανται υφιστάμενα μέλη του Ιδρύματος, σε τυχούσες περιπτώσεις, αλλά και η κλήτευση παρατηρητών (χωρίς δικαίωμα ψήφου) στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος. Ένα δείγμα αυτής της αποτύπωσης μπορούμε να δούμε εδώ.
 9. Αναλυτική παρουσίαση των όρων και των προϋποθέσεων δυνάμει των οποίων κάποιο Φυσικό (ή μη) Πρόσωπο θα δύναται να απολάβει τωνευεργετημάτων του Ιδρύματος. Ευεργετημάτων για τα οποία Ιδρύθηκε ο Οργανισμός. Επί παραδείγματι, βλέπε σχετικά στο Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη
 10. Εντός του site θα πρέπει να υπάρχουν τα ονόματα των απολαμβανόντωνυποτροφίας, βραβείου, επιχορήγησης ή οποιασδήποτε μορφής παροχή που τυχόν θα έχει δοθεί (για παράδειγμα βλ. εδώ).
 11. Τις αναλυτικές και διαχρονικές καταστάσεις του Ιδρύματος, όπως αποτυπώνονται φερ’ ειπείν εδώ και εδώ και περιγράφουν, αφ΄ ενός την οικονομική θέση του Ιδρύματος αλλά και τα τυχόντα έσοδα αυτού από διάφορες δραστηριότητες (μισθώσεις ακινήτων του, εκδηλώσεις, χορηγίες κλπ). Και ναι, οι αναρτημένες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να αναρτώνται και να εμπεριέχουν ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των ετών λειτουργίας του Ιδρύματος, έτσι ώστε να μη χωρούν “κουβέντες” για κακοδιαχείριση και σκότος.
 12. Έλεγχος των Οικονομικών από Ορκωτούς Λογιστές όπως είναι αυτή στοΑφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου.
  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, ενώ τα Ιδρύματα διέπονται από Νόμους που γράφηκαν προ πάρα πολλών δεκαετιών, οι σύγχρονες καταστάσεις της τεχνολογίας αλλά και οι ανάγκες των Λαού, απαιτούν πλήρη διαφάνεια. Έτσι οι αναρτημένες οικονομικές καταστάσεις, οι προϋπολογισμοί και οι απολογισμοί, θα πρέπει να είναι κοινή τη θέα για όλα τα χρόνια του Ιδρύματος. Από ιδρύσεώς του.
  Το αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τις καταστάσεις των εξόδων – παροχών κ.λπ.
 13. Αναγγελία και προκήρυξη ανοικτών Δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών, όταν υπάρχει λόγος εκποίησης, μίσθωσης κλπ περιουσίας του Ιδρύματος (βλέπε εδώ παράδειγμα στο Ίδρυμα Σωτήριος Ανάργυρος)
 14. Αναγγελία και προκήρυξη ανοικτών Δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών, όταν υπάρχει λόγος συντήρησης, απολαβής έργου κ.λπ. από μέρος του Ιδρύματος.
  Σημειώνεται και τονίζεται ότι, όταν η αξία των διαγωνισμών που αναφέρονται στα -13- και -14- είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, θα τότε αυτοί θα πρέπει να αναγγέλλονται ΚΑΙ σε μεγάλους οίκους ακόμη και του εξωτερικού. (π.χ. διεθνείς οίκοι εκποίησης ακινήτων όταν η δυνητική πώληση αφορά “φιλέτο”). Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι “φήμες” καθώς και οι “διαδόσεις” περί αδιαφάνειας ή και κακοδιαχείρισης. Ταυτόχρονα, έτσι θα επιτυγχάνεται η μεγαλυτέρα πρόσοδος για τον κόσμο που απολαμβάνει τα αγαθά – παροχές του Ιδρύματος.
 15. Πρακτικά των συνελεύσεων του Δ.Σ. του Ιδρύματος, ως επί παραδείγματι αναφέρονται εδώ στο Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη
 16. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με το Ίδρυμα, όπως υπάρχουν πάμπολλες στο διαδίκτυο, εντός των σελίδων (sites) Ιδρυμάτων και ουχί διευθύνσεις αλληλογραφίας ενός δωρεάν παρόχου (π.χ. yahoo, hotmail, gmail κλπ).
 17. Επικαιροποίηση καταστατικού. Ειδικά όταν ένα κληροδότημα είναι Τοπικό, μιας μικρής Κοινωνίας, θεωρείται αυτονόητη η συμμετοχή και των Τοπικών Οργανισμών (π.χ Πρόεδρος του εν Αθήναις Συλλόγου, Τοπικός Πρόεδρος κ.λπ., εκάστοτε Δήμαρχος κ.λπ.), άλλως, στη σημερινή εποχή, δημιουργείται “έλλειψη” Διαφάνειας και πλουραλισμού. Τονίζεται δε ότι, είναι εύλογο ότι ακόμη και αν ζούσε ο εκλιπών Δωρητής του Ιδρύματος, ουδόλως θα αντιδρούσε στην ανωτέρω πρόταση καθόσον είναι εύλογο στους παρόντες καιρούς.
 18. Ακόμη και αν δε προβλέπεται από το αρχικό καταστατικό – διαθήκη του εκλιπόντος η συμμετοχή των τοπικών Οργάνων μιας περιοχής, τότε, το ίδιο το Δ.Σ. του Ιδρύματος θα πρέπει να προβεί με σχετικό αίτημά του στις αρμόδιες Αρχές, για να θεραπευτεί – διευθετηθεί αυτή η έλλειψη.
 19. Τι επιτυγχάνεται με όλα τα ανωτέρω ; Απλούστατα. Η πολυπόθητη Διαφάνεια, έτσι ώστε να μη τίθενται θέματα (από καλοπροαίρετους και μη) για Αδιαφάνεια, αδράνεια ή ακόμη και για κακή πίστη προς τις υποχρεώσεις.
  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, πολύ ορθώς ο Νόμος περί Εθνικών κληροδοτημάτων προέβλεπε :  “ρύθμιση για την τύχη περιουσιών που έχουν καταληφθεί για κοινωφελείς σκοπούς, αλλά που βρίσκονται σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, με προφανή ζημιά του δημοσίου συμφέροντος. Για τις περιουσίες αυτές προβλέπεται η διάλυση και η διάθεσή τους για την εξυπηρέτηση άλλου κοινωφελούς σκοπού“. Σχετικά βλέπε εδώ – παράγραφος 10 κατάσταση και θέμα που θα πρέπει να ζητείται αυτοβούλως από κάθε από το καλοπροαίρετο και μη φοβούμενο το παραμικρό Δ.Σ. ενός Ιδρύματος, σε περίπτωση -έστω- κόπωσής του έναντι των οφειλών του στην Κοινωνία και στο Ίδρυμα.
 20. Πέραν των αναγκαίων για τον καιρό αναφερομένων στο internet, αναρωτιόμαστε ακόμη, ποίος ο λόγος να δίδονται τεράστια χρηματικά ποσά σε ανακαίνιση εκκλησιών και σε συναφή, ΟΤΑΝ Ο ΛΑΟΣ κυριολεκτικά ΠΕΙΝΑΕΙ ; Ποίος ο λόγος να γινόμαστε αρεστοί στους … εκπροσώπους του Θεού (;;;) όταν τα χρήματα αυτά μπορούν ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ να θεραπεύσουν ελλείψεις σε ιατρικό υλικό, σε καύσιμη ύλη θέρμανσης, σε Πολιτισμό ;
  Δεν μας έγινε ακόμη παράδειγμα το ποσό που έστειλαν Έλληνες Μετανάστες της Αυστραλίας για τους πληγέντες από τους σεισμούς στη Μυτιλήνης, ενόσω η εκεί τοπική εκκλησία διέθεσε τα ποσά για τους τοπικούς Ναούς, πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν ούτε γρατζουνιά ; (βλέπε σχετικά εδώ Σε επισκευές εκκλησιών η ανθρωπιστική βοήθεια ομογενών προς τους σεισμοπαθείς στη Μυτιλήνη). Επαναλαμβάνουμε, ΠΟΙΟΣ ΘΕΟΣ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ; Ειδικά στα χρόνια που ζούμε !
Με γνώμονα την Διαφάνεια, το κοινό καλό και την Δημοκρατία σε κάθε τομέα λειτουργίας κάθε (πραγματικού) θεσμού,
Μια ομάδα Πατριωτών.
Για την μεταφορά αλλά και την πρόταση ορισμένων εκ των ανωτέρω, και επειδή ουδείς επιθυμεί να διαλυθεί ένα Κοινωφελές Ίδρυμα και οι πόροι του να διατεθούν σε άλλου σκοπού Ίδρυμα, αλλά αντιθέτως επιθυμούμε διακαώς την διαφάνεια σε κάθε Τομέα, και επειδή επιθυμία μου πάντοτε ήταν η επίλυση θεμάτων και ουχί η δημιουργία εντυπώσεων, χωρίς να “σκιάζομαι” αν κάποιοι είτε, ΔΕΝ διάβασαν, είτε τους … είπαν πως είπα … είτε για … άλλους λόγους, “άλλους” που επιθυμούν να μετατρέψουν την (επιθυμητή) συζήτηση – επίλυση, σε δημιουργία εντυπώσεων “ισχύος” (με τα λάθος άτομα).

Τέλος τονίζω ότι δε θεωρούμε εαυτούς ως “νέο” και εσάς ως “παλαιό” αλλά ως συμπλήρωμα το ένα του άλλου για ένα κοινό καλό σκοπό. Την ευημερία και μακροημέρευση του Χωριού μας και του Λαού του. Συμπλήρωμα όπου δε χωρούν “συγγενείς και φίλοι” παρά μόνο αγάπη και όραμα για τον Τόπο μας.

Γιώργος Θ. Κανελλάκης 

Υ.γ. μηνύματα και αιτήματα μέσω των μέσων μαζικής δικτύωσης, σαν του κατωτέρω, που τηρούν (;;;) τους όρους ευπρέπειας, ας συγκρατήσουν λίγο τον παρορμητικό τους χαρακτήρα …

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Γ. Λαγός: Πρώτη μερα στην απομόνωση – Τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες

Στην απομόνωση των φυλακών Δομοκού θα διανυκτερεύσει ο Γιάννης Λαγός, στο πλαίσιο της διαδικασίας, που τηρείται αυστηρά, σχετικά με τα μέτρα για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού...

Γ. Οικονόμου: Μονόδρομος για τη γεωργία το τρένο του ψηφιακού μετασχηματισμού

Την εκτίμηση πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας είχε δρομολογηθεί πολύ πριν από την έλευση της πανδημίας, ανέφεραν οι συμμετέχοντες στον πάνελ «Modern Agriculture»,...

Ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε το κτίριο στεγάζονται το Associated Press και το Al Jazeera

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε κτίριο 13 ορόφων, όπου στεγάζονται τα κεντρικά του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Al Jazeera και του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press (AP) στη Λωρίδα...

Ένταση και χημικά έξω από την ισραηλινή πρεσβεία – Πορεία υπέρ των Παλαιστινίων

Πορεία πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου, προς την ισραηλινή πρεσβεία ως αλληλεγγύη προς το λαό της Παλαιστίνης για το αιματοκύλισμα των τελευταίων ημερών στη...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!