Γράφει ο Γιάννης Κυριακόπουλος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

Πώς ανακεφαλαιοποιείται μία Τράπεζα με τις καταθέσεις των πελατών της: Απίθανες ιστορίες, όπου όμως υπάρχουν ήδη εφετειακές αποφάσεις που δικαιώνουν τους ζημιωθέντες !!!

Ιστορικό για την υπόθεση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων

Ήταν γνωστό, ήδη από το 2010, ότι οι κολοσσιαίες ζημιές από τα μη εξυπηρετούμενα «κόκκινα» δάνεια, αλλά και οι ζημίες από το κούρεμα των ΟΕΔ θα απαιτούσαν αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ για να σταθούν «όρθιες» οι Τράπεζες.

Η ανακεφαλαιοποίηση πρέβλεπε βασικά ότι, εάν μια Τράπεζα κριθεί ως «συστημική», εφ’όσον είναι «βιώσιμη», το ΤΧΣ (δηλαδή κρατικό χρήμα, ελληνικό και Ευρωπαικό) θα χρηματοδοτούσε το 90%, εφ’όσον οι ιδιώτες μέτοχοι κάλυπταν το υπόλοιπο 10%. Ηδη, από το 2010 και εντεύθεν προέκυπτε με σαφήνεια ότι οι Συνεταιριστικές Τραπεζες θα έπρεπε ή να ανακεφαλαιοποιηθούν με ίδια μέσα, δηλ. για το 100% των απαιτουμένων κεφαλαίων, ή θα τεθούν σε εκκαθάριση.

Τι συνέβη λοιπόν με την Συνεταιριστική Χανίων;

Η αλήθεια είναι ότι, έως τα τέλη του προηγούμενου έτους, κι ενώ ήδη είχαμε γίνει δέκτες, σποραδικά στην αρχή, παραπόνων και αργότερα εντονότατων διαμαρτυριών, δεν ενστερνισθήκαμε την άμεση ανάληψη συναφών υποθέσεων, ελπίζοντας ότι η Διοίκηση της Τράπεζας θα προβεί σε επανόρθωση της όποιας ζημιάς είχε επισυμβεί στους μικροεπενδυτές, αναγνωρίζοντας τις παρατυπίες κατά την συγκέντρωση κεφαλαίων. Διαπιστώσαμε όμως, όπως ιδιαίτερα παραστατικά έχει αποτυπωθεί και σε δημοσιεύματα του Τύπου, ότι αυτές οι «παρατυπίες», δεν ήταν ούτε σποραδικές, ούτε τυχαίες, ούτε «αυθόρμητες» πρωτοβουλίες μεμονωμένων τραπεζικών στελεχών, στα πλαίσια της υποχρέωσής τους να αυξάνουν την πελατεία της Τράπεζας.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ενεπνεύσθη την δημιουργία ενός «Καταθετικού» όπως το ονόμαζε λογαριασμού με την ευφυά ονομασία «Αποδίδω». Όπως προκύπτει από όλα τα έγγραφα που έχουμε στην διάθεσή μας, η επικεφαλίδα του προγράμματος, οι όροι του αλλά και ο τρόπος λειτουργίας του, παρέπεμπε ευθέως σε ένα είδος εγγυημένης προθεσμιακής κατάθεσης, η οποία είχε ως πλεονέκτημα την «υπεραπόδοση» έναντι του χαμηλού επιτοκίου επί της προθεσμιακής κατάθεσης, με απόλυτη ασφάλεια.

Το Πρόγραμμα αυτό μεσούσης της τραπεζικής κρίσης, ακόμη και το 2015, διαφημιζόταν μέσω μιάς εξαιρετικά επιθετικής «καμπάνιας» στον Τύπο, τα ΜΜΕ και τοπικά αλλά και πανελλήνια, όπου ταυτόχρονα με την «απόδοσή» του ισχυριζόταν με κατηγορηματικό και αδιαμφισβήτητο τρόπο η «απόλυτη» εγγύηση των χρημάτων και η διασφάλισή τους σε οποιαδήποτε περίπτωση! Οι ίδιοι οι υπάλληλοι της τράπεζας διαβεβαίωναν τους πελάτες τους ότι «μόνο αν γυρίσει ο κόσμος ανάποδα υπάρχει περίπτωση να χαθούν κάποια στιγμή τα χρήματα αυτά».

Μήπως όμως η μετατροπή των καταθετών προθεσμιακών λογαριασμών ή απλών λογαριασμών μετρητοίς σε… μεριδιούχους, ΜΕΤΟΧΟΥΣ δηλαδή ΑΜΕΣΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, έγινε ακριβώς για την διάσωσή της, που δεν θα γινόταν χωρίς την συμμετοχή τους;

Γνώριζαν οι καταθέτες που ρητά και κατηγορηματικά ήθελαν την προστασία του κεφαλαίου τους, ίσως του μοναδικού τους περιουσιακού στοιχείου-κόπου μιάς ζωής, ότι αυτό το άκρως παραπαλανητικό «καταθετικό» πρόγραμμα ήταν στην πραγματικότητα ένα εξαιρετικά επικίνδυνο επενδυτικό προιόν;

Το Δεκέμβριο του 2015, στα άκρα χρονικά όρια δηλαδή που της είχαν τεθεί η Συνεταιριστική Τραπεζα Χανίων ολοκλήρωσε επιτυχώς την ανακεφαλαιοποίησή της, αντλώντας από την αγορά και τους ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ 21.516.362 ευρώ. Οι ζημίες όμως των χιλιάδων καταθετών που μετατράπηκαν σε μετόχους είναι συντριπτικές και δεν διαφαίνεται πρόθεση της Τραπεζας να προβεί σε ανόρθωση της ανυπαίτιας ζημιάς τους…

Κατόπιν αυτών, τα Δικηγορικά μας Γραφεία αποφάσισαν να αναλάβουν την υπόθεση αυτή και να στραφούν στην Ελληνική Δικαιοσύνη, εκπροσωπώντας τους εντολείς μας

Ακολουθεί συνημμένα σχετικό Σχέδιο Εξουσιοδότησης για όποιον ενδιαφερθεί να συμμετάσχει στις Ομαδικές Αγωγές κατά της Συνεταιριστικής Τράπεζας και των στελεχών της αλλά και κατά της Εποπτικής Αρχής (ΤτΕ) για την παντελή απουσία της και άσκησης προληπτικού ελέγχου.

Προθεσμία Συμμετοχής : 31 Δεκεμβρίου 2017

Με εκτίμηση

Γιάννης Κυριακόπουλος

Δικηγόρος-Οικονομολόγος

www.kyroslawoffices.gr

www.apozimiosi.gr