Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε ποινή απόταξης που επέβαλε η Πυροσβεστική σε πυραγό που θέλησε να αποχωρήσει 6 χρόνια πριν συμπληρώσει τη 10ετή υποχρεωτική παραμονή του, κρίνοντας συνταγματική την ταυτόχρονη «τιμωρία» του για καταβολή αποζημίωσης στο Δημόσιο 53.678 ευρώ! Αποκρούοντας ενστάσεις του αξιωματικού, δέχθηκε ότι η υποχρεωτική παραμονή μετά την ειδική εκπαίδευση (για 10 χρόνια) δεν παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, επιλογή επαγγέλματος και ισότητα, ούτε διεθνείς συμβάσεις που απαγορεύουν την καταναγκαστική εργασία.

 Επικαλούμενο αντίστοιχη απόφαση του Ευρωδικαστηρίου για υποχρεωτική παραμονή των αποφοίτων στρατιωτικών σχολών, το ΣτΕ έκρινε συνταγματική την αντίστοιχη πρόβλεψη για τα Σώματα Ασφαλείας και ειδικά για αξιωματικούς της Πυροσβεστικής, αποφοίτους της Σχολής Επαγγελματιών Χειριστών Αεροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, που πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον επί 10ετία μετά τη λήξη της εκπαίδευσης, αλλιώς απειλούνται με καταβολή αποζημίωσης στο Δημόσιο.

Η υποχρεωτική παραμονή επιχειρεί να στελεχώσει το σώμα με ικανούς και έμπειρους αξιωματικούς, που με δαπάνες και μέριμνα του Δημοσίου έλαβαν εξειδικευμένη εκπαίδευση -τονίζει το ΣτΕ- και συνεπώς εξυπηρετείται υπέρτερος σκοπός δημοσίου συμφέροντος για την οργάνωση και διαρκή ετοιμότητα του σώματος προς εκπλήρωση της αποστολής του, η οποία πλήττεται αν αποχωρήσουν πρόωρα στελέχη του, μετά την εκπαίδευση και τον προγραμματισμό αναγκών της υπηρεσίας.

Υποχρέωση
Παράλληλα έκρινε ότι, κατά την υποχρεωτική παραμονή, δεν μπορούν οι αξιωματικοί αυτοί να παραιτηθούν ούτε για να κατεβούν υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, πυροσβέστης μονιμοποιημένος τη δεκαετία του ’90, τέλειωσε τη Σχολή Δοκίμων Ανθυποπυραγών, πέτυχε σε διαγωνισμούς για ιπτάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της Πυροσβεστικής και μετά από εκπαίδευση στη Σχολή, απέκτησε μέχρι το 2006 πτυχία επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων και αεροπλάνων.

Το 2010 υπέβαλε παραίτηση γιατί θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα (23 χρόνια και 10 μήνες), που όμως απορρίφθηκε, γιατί όφειλε να παραμείνει έως το 2016, ενώ ίδια απάντηση πήρε όταν παραιτήθηκε για να είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.

Επειδή δεν προσήλθε στην υπηρεσία, ούτε στο πλαίσιο ΕΔΕ, και δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, οδηγήθηκε στο πειθαρχικό που τον απέταξε για απρεπή διαγωγή και ασέβεια προς την υπηρεσία, υποχρεώνοντάς τον να πληρώσει αποζημίωση ίση με τους βασικούς μισθούς που θα έπαιρνε έως τη συμπλήρωση της 10ετίας.

ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Πηγή