Η δικαστική εξουσία της χώρας σε αντίθεση με τις δύο άλλες εξουσίες, την εκτελεστική την κυβέρνηση δηλ. και την Βουλή, δείχνει σημάδια αντίστασης απέναντι στην επέλαση των ξένων κατακτητών και αυτό αποτελεί μια μικρή έστω νότα ελπίδας ότι, δεν έχουν υποταχθεί οι πάντες στην κακή μοίρα της χώρα μας.

Με  ευθεία βολή προς τους δανειστές απάντησε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας  Νίκος Σακελαρίου, ο εξάιρετος αυτός ανώτατος δικαστικός, στις αιτιάσεις των συνηγόρων του Δημοσίου πως το θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής πόθεν έσχες πέρα από μνημονιακή υποχρέωση, αποτελεί σημείο πίεσης από τους δανειστές, κάτι που  έχει συνέπειες στην αξιολόγηση της χώρας μας: «Δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι υπάρχουν δικαστήρια στην Ελλάδα». Η παραπάνω στιχομυθία αποτελεί ακόμα μια ένδειξη της έντασης στις σχέσεις κυβέρνησης – δικαστών  και έγινε στη διάρκεια της συζήτησης 6 δικαστικών Ενώσεων με τις οποίες ζητούν την ακύρωση της νέας υπουργικής απόφασης για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις πόθεν έσχες.

Στις αιτήσεις τους οι δικαστικές ενώσεις υποστηρίζουν ότι η νέα υπουργική απόφαση δεν προέβλεψε εύλογη προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων των ετών 2016 και 2017 (χρήσεις 2015 και 2016) με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης.

Αν και οι δικηγόροι του ελληνικού δημοσίου που εκπροσωπούν τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών ζήτησαν την αναβολή της συζήτησης  ενόψει της νέας νομοθετικής ρύθμισης για το πόθεν έσχες, η οποία αναμένεται εντός του επόμενου μήνα,  μετά την απόφαση (2649/2017) της Ολομέλειας του  ΣτΕ, αυτό δεν έγινε δεκτό.

Ο πρόεδρος του ΣτΕ που προήδρευε της συζήτησης απέρριψε το αίτημα λέγοντας ότι έπρεπε να είχε υπογραφεί η νέα υπουργική απόφαση για το πόθεν έσχες προσαρμοσμένη στην πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και αφού δεν έχει αυτό γίνει, η συζήτηση πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης.

ΠΗΓΗ