Αρχική Κοινωνία Προσλήψεις 99 ατόμων στη ΔΕΗ

Προσλήψεις 99 ατόμων στη ΔΕΗ

Σε προσλήψεις 99 ατόμων προχωρά η ΔΕΗ σε διάφορες ειδικότητες και σε διάφορες περιοχές της χώρας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Α) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/ΔΕΘ-ΑΗΣ Ρόδου: Πρόσληψη 13 ατόμων

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/ΔΕΘ-ΑΗΣ Ρόδου, που εδρεύει στη Σορωνή Ρόδου της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ Μηχανοτεχνικοί  ΑΗΣ, ΥΗΣ & Α/Σ, 8 Ημερήσιοι Μήνες, ΑΗΣ Ρόδου, Σορωνή Ρόδου
2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί  ΜΕΚ, 8 Ημερήσιοι Μήνες, ΑΗΣ Ρόδου, Σορωνή Ρόδου
2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών, 8 Ημερήσιοι Μήνες, ΑΗΣ Ρόδου, Σορωνή Ρόδου
1ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής,  8 Μήνες, ΑΗΣ Ρόδου, Σορωνή Ρόδου
5ΥΕ Εργάτες –τριες, 8 Μήνες, ΑΗΣ Ρόδου, Σορωνή Ρόδου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΠΣ.3 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Δ.Ε.Η. Α.Ε./ΑΗΣ Ρόδου, Γραμματεία, Τ.Θ. 293, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ.κ. Καραμάργιου Παναγιώτας ή Γιαλλουράκη Χρυσοβαλάντου).
Πληροφορίες στα τηλ.: 22410 41437, 22410 49004 και 22410 49021.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-06-2018 έως και 09-07-2018
Β) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών: Πρόσληψη 21 ατόμων
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΕΗ ΑΕ/ΔΠΑΝ) που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για τους ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Κύθνου , ΤΣΠ Αμοργού, ΤΣΠ Δονούσας & ΑΣΠ Θήρας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών Υποσταθμών, ΑΣΠ Μήλου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου
2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΤΣΠ Σερίφου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου
1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών Υποσταθμών, ΤΣΠ Σερίφου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου
2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΤΣΠ Κύθνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου
1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών Υποσταθμών, ΤΣΠ Κύθνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου
2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΤΣΠ Αμοργού Κυκλάδων Ν. Αιγαίου
2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, ΤΣΠ Αμοργού Κυκλάδων Ν. Αιγαίου
1ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ, ΤΣΠ Δονούσας Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Ν. Αιγαίου
1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών Υποσταθμών, ΤΣΠ Δονούσας Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Ν. Αιγαίου
2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Θήρας Κυκλάδων Ν. Αιγαίου
2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, ΑΣΠ Θήρας Κυκλάδων Ν. Αιγαίου
1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΑΣΠ Θήρας Κυκλάδων Ν. Αιγαίου
1ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανολόγων, ΑΣΠ Θήρας Κυκλάδων Ν. Αιγαίου
1ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου (Λογιστικού), ΑΣΠ Θήρας Κυκλάδων Ν. Αιγαίου
1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών-Γραμματέων), ΑΣΠ Θήρας Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΠΣ.3 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στις διευθύνσεις:
1) Για τις θέσεις: ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου και Κύθνου: Γραφεία ΑΣΠ Μήλου:
Περιοχή ΚΑΝΑΒΑ, Τ.Κ. 848 00, Μήλος Κυκλάδων,
(αρμόδιος κ. Παναγιώτου Θεμιστοκλής, τηλ.: 22870 31257 & 22870 22096).
2) Για τις θέσεις: ΤΣΠ Αμοργού & Δονούσας: Γραφεία ΑΣΠ Πάρου:
Περιοχή Νάουσα, Τ.Κ. 844 01, Πάρος Κυκλάδων,
(αρμόδια κ. Ευγένη Παναγιώτα, τηλ.: 22840 52511).
3) Για τις θέσεις: ΑΣΠ Θήρας: Γραφεία ΑΣΠ Θήρας:
Περιοχή Μονόλιθος, Τ.Κ. 848 00, Θήρα Κυκλάδων,
(αρμόδιος κ. Πρέκας Φραγκίσκος, τηλ.: 22860 33430).
Κάθε Υπάλληλος θα πρέπει να υποβάλει μία (1) και μόνο αίτηση και για μία (1) μόνο κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-06-2018 έως και 09-07-2018
Γ) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών: Πρόσληψη 32 ατόμων
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΕΗ ΑΕ/ΔΠΑΝ) που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΤΠΣ Αγίου Ευστρατίου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΑΣΠ Χίου & ΤΠΣ Σκύρου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
4ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Λέσβου Β. Αιγαίου
1ΠΕ Χημικός, ΑΣΠ Λέσβου Β. Αιγαίου
3ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Λήμνου Β. Αιγαίου
2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, ΑΣΠ Λήμνου Β. Αιγαίου
1ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ, ΤΣΠ Αγίου Ευστρατίου Λέσβου Β. Αιγαίου
3ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Σάμου Β. Αιγαίου
2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, ΑΣΠ Σάμου Β. Αιγαίου
3ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΤΣΠ Ικαρίας Σάμου Β. Αιγαίου
2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, ΤΣΠ Ικαρίας Σάμου Β. Αιγαίου
4ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Χίου Β. Αιγαίου
1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών Υποσταθμών, ΑΣΠ Χίου Β. Αιγαίου
1ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγων, ΑΣΠ Χίου Β. Αιγαίου
1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΑΣΠ Χίου Β. Αιγαίου
1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών – Γραμματέων), ΑΣΠ Χίου Β. Αιγαίου
2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΤΣΠ Σκύρου Ευβοίας
1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών Υποσταθμών, ΤΣΠ Σκύρου Ευβοίας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΠΣ.3 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στις διευθύνσεις:
1) Για τις θέσεις: ΑΣΠ Λέσβου: Γραφεία ΑΣΠ Λέσβου: Ναυμαχίας Έλλης
Περιοχή Κουρτζή, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου
(αρμόδια κ. Καραμήτσου Μαρία, τηλ.: 22510 26120).
2) Για τις θέσεις: ΑΣΠ Λήμνου & ΤΣΠ Αγίου Ευστρατίου: Γραφεία ΑΣΠ Λήμνου:
Περιοχή Αύλωνας, Τ.Κ. 814 00, Λήμνος Β. Αιγαίου,
(αρμόδιος κ. Γεωργαντής , τηλ.: 22540 22831).
3) Για τις θέσεις: ΑΣΠ Σάμου & ΤΣΠ Ικαρίας: Γραφεία ΑΣΠ Σάμου,
Περιοχή Κοκκάρι, Τ.Κ. 831 00, Σάμος Β. Αιγαίου,
(αρμόδια κ. Ζωγράφου Α., τηλ.: 22730 92253 & 22730 92504).
4) Για τις θέσεις: ΑΣΠ Χίου: Γραφεία ΑΣΠ Χίου,
Περιοχή Λευκώνια Αγίου Μηνά, Τ.Κ. 821 00, Χίος Β. Αιγαίου,
(αρμόδιος κ. Καμαράδος Μιχαήλ, τηλ.: 22710 44515).
5) Για τις θέσεις: ΤΣΠ Σκύρου: Γραφεία ΤΣΠ Σκύρου
Περιοχή Αχερούνες, Τ.Κ. 340 07, Σκύρος Σποράδων,
(αρμόδιος κ. Φεργάδης Μηνάς, τηλ.: 22220 93439).
Κάθε Υπάλληλος θα πρέπει να υποβάλει μία (1) και μόνο αίτηση και για μία (1) μόνο κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-06-2018 έως και 09-07-2018
Δ) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών: Πρόσληψη 29 ατόμων
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΕΗ ΑΕ/ΔΠΑΝ) που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για τους ΑΣΠ Καλύμνου, ΤΣΠ Αρκιών, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης & Μεγίστης, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου, Αστυπάλαιας και Γαύδου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
3ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Καλύμνου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών-Υποσταθμών, ΑΣΠ Καλύμνου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
1ΠΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγων, ΑΣΠ Καλύμνου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών-Υποσταθμών, ΤΣΠ Αρκίων Πάτμου Δωδ/σου Ν. Αιγαίου
3ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Καρπάθου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΤΣΠ Σύμης Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
3ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών, ΤΣΠ Σύμης Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
1ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ, ΤΣΠ Μεγίστης Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών-Υποσταθμών, ΤΣΠ Μεγίστης Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Κω Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών, ΑΣΠ Κω Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
1ΠΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγων, ΑΣΠ Κω Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΤΣΠ Πάτμου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών, ΤΣΠ Πάτμου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΤΣΠ Αστυπάλαιας Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών-Υποσταθμών, ΤΣΠ Αστυπάλαιας Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
1ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ, ΤΣΠ Γαύδου Χανίων.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΠΣ.3 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στις διευθύνσεις:
1) Για τις θέσεις: ΑΣΠ Καλύμνου & ΤΠΣ Αρκιών: Γραφεία ΑΣΠ Καλύμνου:
Περιοχή Λαφάσι, Τ.Κ. 852 00, Κάλυμνος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
(αρμόδιος κ. Κουλιανός Ιωάννης, τηλ.: 22430 22780).
2) Για τις θέσεις: ΑΣΠ Καρπάθου,  ΤΣΠ Σύμης & Μεγίστης: Γραφεία ΑΣΠ Καρπάθου:
Βροντή Καρπάθου, Τ.Κ. 857 00, Κάρπαθος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου,
(αρμόδια κ. Καμπουράκη Σεβαστή , τηλ.: 22450 22588).
3) Για τις θέσεις: ΑΣΠ Κω & ΤΣΠ Πάτμου & Αστυπάλαιας: Γραφεία ΑΣΠ Κω,
Περιοχή Μαστιχάρι, Τ.Κ. 853 02, Κως  Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου
(αρμόδια κ. Κουδουνά Κων/να, τηλ.: 22420 59152).
4) Για τις θέσεις: ΤΣΠ Γαύδου: Γραφεία ΑΣΠ Χίου, Γραφεία Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών, Λ. Συγγρού 112, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα Αττικής.
(αρμόδια κ. Μελά Γεωργία, τηλ.: 210 9008857).
Κάθε Υπάλληλος θα πρέπει να υποβάλει μία (1) και μόνο αίτηση και για μία (1) μόνο κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-06-2018 έως και 09-07-2018
Ε) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών: Πρόσληψη 3 ατόμων
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΕΗ ΑΕ/ΔΠΑΝ) που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Τομέα Περιβάλλοντος & Χημείας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, Αθήνα Αττικής
1ΠΕ Πτυχιούχος Χημικός, Αθήνα Αττικής
1ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου-Διοικητικών Γραμματέων, Αθήνα Αττικής.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
ΔΕΗ Α.Ε./Δ/νση Παραγωγής Νησιών, Λ. Συγγρού 112, Τ.Κ. 117 41, Κουκάκι, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Μελά Γεωργίας).
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9008857.
Κάθε Υπάλληλος θα πρέπει να υποβάλει μία (1) και μόνο αίτηση και για μία (1) μόνο κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-06-2018 έως και 09-07-2018
ΣΤ) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία: Πρόσληψη 1 ατόμου
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας  στην εργασία που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών της ανωτέρω Δ/νσης για τις ανάγκες του ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας (πρωϊνής ή απογευματινής απασχόλησης), ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΤΕ Νοσηλευτής-τρια, ΘΗΣ Νοτίας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΠΣ.3 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Αραχώβης 32, Τ.Κ. 106 81, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Χατζητόλια Αικατερίνης).
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3895514.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-06-2018 έως και 09-07-2018

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Household culture Iran will not currently have an atomic weapons plan, and also previously

Household culture Iran will not currently have an atomic weapons plan, and also previously stated it doesn't web page for dating shemale nyc desire one....

Lass mich damit darstellen Results for : Johnny sins threesome johny

Lass mich damit darstellen Results for : Johnny sins threesome johny Pimpern treffe in Freital singles aus weischlitz sextreffen hinein villingen schwenningen & Peripherie...

plus side to it model of financing is you can sink within the swimming pool of finances

plus side to it model of financing is you can sink within the swimming pool of finances Were you fantasizing about a vehicle this is...

Μητσοτάκης: Να πούμε όχι σε όλους τους νέους διχασμούς

«Σας ζητώ να πούμε όχι σε όλους αυτούς τους νέους διχασμούς. Ενωμένοι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως «δεν έχουμε...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!