Αρχική Uncategorized ΠΡΟΚΛΗΣΗ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΛΕΣΜΑ: Ο μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ. Άνθης(Τιμόθεος) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ δια της...

ΠΡΟΚΛΗΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΛΕΣΜΑ: Ο μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ. Άνθης(Τιμόθεος) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ δια της Αστυνομίας την θεία Λειτουργία στο ιδιωτικό εκκλησάκι στο Μαυρομάτι Καρδίτσας. ΟΛΟΙ την Κυριακή ΠΑΡΟΝΤΕΣ.

Οι Οικουμενιστές –πλέον- διώκουν συστηματικά τους Ορθοδόξους! Και οι “λέοντες” «αντι-Οικουμενιστές» σιωπούν!

Γράφει ὁ Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο
Ὁ Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων κ. Ἄνθης(Τιμόθεος) ἐφορμᾶ καὶ κατὰ λαϊκῶν.
Ὁ διωγμὸς κατὰ τῶν ἀποτειχισμένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γενικεύεται.
Ἀπαγορεύει διὰ τῆς Ἀστυνομίας τὴν θεία Λειτουργία 
 
στὸ ἰδιωτικὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Βουκόλου Μαυροματίο

Ἡ κίνηση τῆς Ἀποτειχίσεως τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, συνετῶν καὶ συνεπῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ αἱρετικοὺς κι αἱρετίζοντες ἐπισκόπους καὶ τοὺς κοινωνοῦντες μετ’ αὐτῶν, διαρκῶς μεγαλώνει καὶ ἁπλώνεται πρὸς τὴν Νότιο Ἑλλάδα, παρὰ τὸν ἀνελέητο πόλεμο τῆς Δεσποτοκρατίας, τοὺς διωγμοὺς καὶ τὴν τρομοκρατία ποὺ ἀσκοῦνται, ἀλλὰ καὶ τὴν παρασιώπισή της ἀπὸ τὰ καθεστωτικὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως καὶ παραπλανήσεως. Τὴν Ἀποτείχιση ποὺ ἐντέλλεται ὁ Κύριος καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός καὶ ἡ ἱερὰ Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας Του, διδάσκει ἡ ἁγιοΠατερικὴ διδασκαλία καὶ πρακτική, ἐπιβάλλουν οἱ ἱεροὶ Κανόνες.

Ζηλώσας τὴν «δόξαν» καὶ τὶς ναζιστικὲς μεθόδους τοῦ Ἠλείας κ. Παρασκευοπούλου, ὁ Θεσσαλιώτιδος κ. Ἄνθης κίνησε γῆν καὶ οὐρανὸν γιὰ νὰ ματαιώσει τὴν αὐριανὴ Θεία Λειτουργία τῶν ἀποτειχισμένων Θεσσαλῶν στὸ ἰδιωτικὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, κείμενο στὸ Μαυρομάτι Καρδίτσης, τὸ ὁποῖο ἀνήκει εἰς τὸν κ. Κωνστανταντῖνο Νάσιο.

Σὲ αὐτὸ λειτουργεῖ —ἤδη τέσσερεις Κυριακές, χωρὶς νὰ μνημονεύει τὸν δεσπότη τῆς περιοχῆς— ὁ πολιὸς Ἱερομόναχος π. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Κορώνης Καρδίτσης.

Ὅλη τὴν ἑβδομάδα ἐκ τῆς οἰκουμενιστικῆς Μητροπόλεως ἀναζητεῖται ἐπιμόνως ὁ π. Σεραφείμ, γιὰ νὰ
τοῦ ἐπιδωθεῖ κάποιο ἔγγραφο, ἀλλὰ ἐκεῖνος ἀρνεῖται καὶ τὴν ἐπικοινωνία καὶ τὴν παραλαβὴ τοῦ ἐγγράφου, μὴ ἀναγνωρίζοντας ὁποιαδήποτε ἐγκυρότητα καὶ ἁρμοδιότητα σὲ αὐτήν. Αὐτὸ ἄλλωστε δήλωσε εἰς τὸν ἀρχιερατικὸ ἐπίτροπο π. Δημήτριο τηλεφωνικῶς.

Κατόπιν αὐτοῦ ὁ κ. Ἄνθης —αὐθαιρέτως ἐπεμβαίνοντας καὶ χρησιμοποιώντας μίαν κρατικὴ ὑπηρεσία· ἆραγε μὲ ποιό δικαίωμα καὶ ποιάν ἁρμοδιότητα;— ἐστράφη κατὰ τοῦ κ. Νάσιου, δίνοντας ἐντολὴ εἰς τὴν τοπικὴ Ἀστυνομία νὰ ἐπέμβει καὶ ἀπαγορεύσει τὴν Θεία Λειτουργία στὸν ἰδιωτικὸ ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Βουκόλου Μαυροματίου. 
Κατόπιν αὐτῆς τῆς ἐντολῆς ὁ ὑπηρεσιακὸς Ἀστυνόμος ἐπικοινώνησε μὲ τὸν κ. Νάσιο —εἶναι ἀλήθεια μὲ πολλὴ εὐγένεια καὶ διακριτικότητα— καὶ τοῦ μεταβίβασε τὴν ἐντολὴ τοῦ κ. Ἄνθη. Ὁ κ. Νάσιος ἀρνήθηκε τὴν ἐντολὴ τοῦ κ. Ἄνθη. Ἀλλὰ ὁ κ. Ἄνθης ἐπανῆλθε διὰ τοῦ κ. Ἀστυνόμου καὶ παρήγγειλε ὅτι αὔριο τὸ πρωῒ θὰ προσέλθει ὁ ἴδιος στὸν Ἅγιο Βουκόλο!!!
Ἐπειδὴ τὸ ἰδιωτικὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Βουκόλου βρίσκεται ἀπομονωμένο σ’ ἕνα μικρὸ χωριό, καὶ δὲν γνωρίζουμε ἕως ποῦ φτάνουν τὰ διωκτικὰ καὶ τρομοκρατικὰ σχέδια τοῦ Ἄνθη, ἐνημερώνουμε τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, τὸ μικρὸ ποίμνιο ποὺ ἐμμένει κι ἐπιμένει εἰς αὐθεντικὴ καὶ ἀνόθευτο Ὀρθόδοξο Πίστη εἰς Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό μας —ποὺ μᾶς παρέδωσαν οἱ ἅγιοι καὶ θεοφόροι Πατέρες μας, ἀλλὰ καὶ μᾶς κληροδότησαν οἱ πρόγονοί μας ἀγωνιζόμενοι ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος— ὥστενὰ στηρίξουν μὲ τὴν παρουσία τους κι ὁποιονδήποτε ἄλλον πρόσφορο τρόπο —λ.χ. μὲ δημοσίευση καὶ προβολὴ τοῦ ρεπορτὰζ αὐτοῦ— τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τοῦ Ἁγίου Βουκόλου στὸ Μαυρομάτι Καρδίτσης.

Ἡ Ἀποτείχιση, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου καὶ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀργὰ καὶ ἀθόρυβα μεγαλώνει καὶ ἁπλώνεται. Συμβαίνουν ἐξελίξεις καὶ γεγονότα ποὺ ἀγνοοῦμε, ἀλλὰ τὰ γνωρίζουν πολὺ καλὰ οἱ λατινόφρονες καὶ οἰκουμενιστὲς δεσπότες τῆς «ἐκκλησίας» τῆς Δεσποτοκρατίας, οἱ ὁποῖοι πρόδωσαν τὸν Χριστὸ καὶ προσκύνησαν τὸν Ἀντίχριστο· ἐπισήμως μάλιστα εἰς τὴν ληστρικὴ σύνοδο στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης (2016).
Τὰ γνωρίζουν καὶ πανικοβάλλονται καὶ ἀσκοῦν τὶς φασιστικὲς καὶ ναζιστικὲς μεθοδεύσεις τους· γιατὶ ξέρουν ὅτι τὰ ρυάκια καταλήγουν στὸν μεγάλο ποταμὸ καὶ ὁ ποταμὸς στὸν ὠκεανὸ τῆς ἐν τῇ Ἀληθείᾳ Του ἀγάπης τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ ποταμὸς δὲν ἀναστρέφεται καὶ ὁ ὠκεανὸς δὲν καταβάλλεται, δὲν νικιέται· γι’ αὐτὸ διώκουν καὶ τρομοκρατοῦν τὰ ρυάκια. Ἀλλὰ τὰ ρυάκια εἶναι ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ!!! Τὰ ρυάκια, ποὺ μόνον Ἐκεῖνος γνωρίζει.

Δροσερὸ Τρικάλων, 26 Αὐγ. 2017

Σχόλιο:
Δυστυχώς μόλις τώρα (αργά τα μεσάνυκτα) είδαμε την είδηση.
Καλούμε όλους τους ευλαβείς πιστούς που θα προλάβουν να διαβάσουν την είδηση αυτή, να δώσουν το παρόν στην αυριανή Θεία Λειτουργία.

Οι δεσποτάδες έχουν πολυτελή μητροπολιτικά μέγαρα, λιμουζίνες, και ιδιωτικές βίλες. Τους φτάνουν. Σε ιδιωτικούς χώρους δεν έχουν κανένα δικαίωμα να εισβάλουν.
Το σύνταγμα προστατεύει την ιδιωτική περιουσία.

Δεν είναι δυνατόν Γιαχωβάδες να έχουν πολυτελή μέγαρα και “οίκους” προσευχών σε κάθε χωριό και μουσουλμάνοι παράνομα τζαμιά, και οι διακόψαντες την μνημόνευση να μην έχουν δικαίωμα να μαζευτούν σε ένα εκκλησάκι με ορθόδοξο ιερέα και να λειτουργηθούν.

ΑΙΣΧΟΣ.


Το ίδιο ισχύει και για τα αστυνομικά όργανα. Κάθε υπέρβαση(κατάχρηση) εξουσίας θα καταγγέλεται αρμοδίως στις δικαστικές αρχές για να αναλαμβάνουν προσωπικά τις ευθύνες των πράξεων τους.

Από πότε ο δεσπότης απέκτησε εκτελεστική εξουσία και διατάζει την αστυνομία; Σαν πολύ δεν έχουν καβαλήσει το καλάμι οι δεσποτάδες μας;
ΔΕΝ θα περάσει ο ΔΕΣΠΟΤΙΣΜΟΣ και ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ.

Ομάδα Εκπαιδευτικών “Ο Παιδαγωγός”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Select a subject matter That You Find pleasant matters that have regional, national

Select a subject matter That You Find pleasant matters that have regional, national Information that have nearby, national, or global relevancy usually likewise resonate with...

guarantee to a funding will come for ce compared to the stability because through the financial backing

guarantee to a funding will come for ce compared to the stability because through the financial backing The Auto Mechanics of Hard Earnings Com Strengthening...

ΗΠΑ: Ομάδα βουλευτών καλεί τον Μπάιντεν να μην επιτρέψει τη πώληση F-16 στην Τουρκία

«Ο πρόεδρος (Μπάιντεν) πρέπει να ενεργήσει προς το εθνικό συμφέρον μας για χάρη της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και των συμμάχων μας στην περιοχή»....

Διαγράφει χρέη η εφορία – Οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίζεται το χρέος ανεπίδεκτο είσπραξης

Από εξονυχιστικό έλεγχο θα υποχρεώνονται να περνούν οφειλέτες προκειμένου να πάψει να τους... κυνηγάει η εφορία, χαρακτηρίζοντας τα χρέη τους ανεπίδεκτα είσπραξης. Για να καταχωρηθούν τα χρέη τους στο βιβλίο των ανεπίδεκτων είσπραξης, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα πρέπει να διαπιστώσει ότι δεν έχουν στη κατοχή τους κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, ότι διαβιούν σε συνθήκες ανέχειας και ότι έχουν ασκηθεί σε βάρος τους όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα, όπως κατασχέσεις και ποινικές διώξεις. Μετά την παρέλευση δεκαετίας, υπό πρ

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!