Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου 2017: ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ στην FRAPORT Greece για 40 χρόνια!!

Η Κυβέρνηση, ενεργοποιώντας Νομοθετικό (Βασιλικό) Διάταγμα τού 1953, υπέγραψε επιπλέον και ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ τής γερμανικής εταιρείας σε περίπτωση αλλαγής νομίσματος ή χρεοκοπίας τής Ελλάδας. Σε περίπτωση επίταξης των αεροδρομίων λόγω εμπλοκής τής Ελλάδας σε πόλεμο, η Ελλάδα θα αποζημιώσει επαρκώς την γερμανική εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γερμανική εταιρεία δανείστηκε από τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέρος των χρημάτων με τα οποία πλήρωσε για την παραχώρηση σε αυτήν των ελληνικών αεροδρομίων. Η ενέργεια αυτή έρχεται σε συνέχεια τής παραχώρησης λιμένων και σιδηροδρόμων. Εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει η ίδια πρακτική και σε θέματα ενέργειας. Υποδομές, Μεταφορές, Τουρισμός, Ενέργεια. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΛΑΣ

(Γ. Σαγιάς)

το νομοθετικό διάταγμα 2687 του 1953 στην διάθεση για όσους θέλουν να το κατεβάσουν από το google drive του Κοινού Παρονομαστή

ΠΗΓΗ