Αρχική Απόψεις Περί τοῦ «Ἐθνικισμοῦ» καί «Ἀλυτρωτισμοῦ» τῶν Σκοπίων καί ἡ «νέα συμφωνία...

Περί τοῦ «Ἐθνικισμοῦ» καί «Ἀλυτρωτισμοῦ» τῶν Σκοπίων καί ἡ «νέα συμφωνία ΑΘΗΝΩΝ – ΣΚΟΠΙΩΝ»

Τό Ἔθνος εἶναι ὁ Λαός στήν ἱστορική του πορεία. Εἶναι τό σύνολο ἐκεῖνο τῶν ἀνθρώπων πού χαρακτηρίζεται κυρίως ἀπό κοινή: φυλή, γλῶσσα, θρησκεῖα, παραδόσεις καί βιώματα. Στοιχεῖα πού διαμορφώνουν κοινή συνείδηση δηλ. ἐθνική συνείδηση. Τό ἔθνος δέν περιορίζεται στά κρατικά ὅρια πατρίδος, ἀλλά ἐξαπλώνεται ὅπου εἶναι συγκεντρωμένοι πληθυσμοί του πού βρίσκονται σέ προγονικές ἑστίες ἐκτός τῶν συνόρων τοῦ κράτους-βάσης του.

Ὅταν ἀπειλεῖται τό ἔθνος ἐκδηλώνεται ἡ ἐνεργητική του πλευρά, ἀπελευθέρωση σκλαβωμένων ἀδελφῶν (ὁμοεθνῶν) ὅπως πού δέν φρονεῖ μόνο ἐθνικά ἀλλά καί ἀγωνίζεται ἐθνικά δηλ. ὁ ἐθνικισμός του. Ὅταν τό ἔθνος ἐκδηλώνεται πρός ἔγινε π.χ. γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες, τόν προηγούμενο αἰώνα στήν Μακεδονία, Θράκη, Ἰωνία, Πόντο, Βόρειο Ἤπειρο καί στήν Κύπρο, τότε ἔχουμε «Ἀλυτρωτισμό» ἤ ἀλλιῶς ἀλυτρωτικό ἐθνικισμό.
Σέ κάθε περίπτωση, ὁ ἐθνικισμός καί ὁ ἀλυτρωτισμός ἀφοροῦν στά δίκαια ἑνός ἔθνους ὑπαρκτοῦ καί διαχρονικοῦ πού ἀντιστέκεται ὑπερασπίζοντας τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του. Ὑπερασπίζοντας δηλ. τούς ἀνθρώπους του, τά ἐθνικά τους δικαιώματα καί τήν κληρονομιά τους. Ἐν ὀλίγοις: τήν Ἱστορία, τό Παρόν καί τό Μέλλον του.
Στό διά ταῦτα λοιπόν. Ἐρωτῶ:

 Εἶναι τά «Σκόπια» ἔθνος; Ἀποτελεῖ αὐτό τό Βαλκανικό κρατικό συνονθύλευμα Ἀλβανῶν, Ἀθίγγανων, Βορείων Ἑλλήνων, Βούλγαρων, γεννιτσάρων τοῦ κομμουνιστικοῦ παιδομαζώματος 1948-᾽49, Σλάβων κ.ἄ. Ἔθνος;;;;
 Ἀπειλοῦνται «ἐθνικά δίκαια» τῶν Σκοπιανῶν;
 Ἔχουν τά Σκόπια «ὑπόδουλα» ἤ «ἀλύτρωτα» ἀδέλφια στό ἀνύπαρκτο ἔθνος τους;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή.
Πρῶτον: δέν ὑπάρχει «ἐθνικισμός» τῶν Σκοπίων, διότι δέν ὑπάρχει ἔθνος τῶν Σκοπίων. Ἡ ὁποιαδήποτε ἀναφορά σέ «ἐθνικισμό» τῶν Σκοπιανῶν τούς χαρίζει ΕΘΝΟΣ, τούς δίνει ἐθνική ὀντότητα.
Δεύτερον: δέν ὑπάρχει «ἀλυτρωτισμός» τῶν Σκοπίων διότι δέν διαθέτουν ἀλυτρώτους ὁμοεθνεῖς σέ πατροπαράδοτες σκλάβες πατρίδες. Ἡ ὁποιαδήποτε ἀναφορά σέ «ἀλυτρωτισμό» τῶν Σκοπιανῶν εἶναι ἀποδοχή ἐθνικῆς ὀντότητας. Αὐτό πού ἐκφράζουν οἱ Σκοπιανοί εἶναι προφανῶς κρατικός σωβινισμός καί ἰμπεριαλισμός σέ βάρος ξένου ἔθνους καί κράτους.
Γι᾿ αὐτό ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τό ζήτημα τῶν Σκοπίων θά πρέπει νά εἶναι ἰδιαιτέρως προσεκτικοί στήν ὁρολογία πού χρησιμοποιοῦν. Ἄς μήν τούς παρασύρει ἡ ἐν γένει δαιμονοποίηση τοῦ ὅρου ἐθνικισμός πού προωθεῖ ἡ ἀ-εθνής Νέα Τάξις Πραγμάτων καί ἡ παγκοσμιοποιητική Ἀριστερά.
Οἱ Σκοπιανοί εἶναι σωβινιστές (ἱστορικά, πολιτιστικά καί ἐδαφικά) μέ ἰμπεριαλιστικές διεκδικήσεις (ἱστορικές, πολιτιστικές καί ἐδαφικές) σέ βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, καί ἔτσι πρέπει νά τούς καταγγείλουμε.

Δυστυχῶς ὅμως ὁ σωβινισμός τῶν Σκοπίων βρῆκε τελευταία τόν πιό χρήσιμό της συνεργάτη καί συνοδοιπόρο στήν σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ…
Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 13 Ἰουνίου (ἡμερομηνίας ΘΑΝΑΤΟΥ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου)… κυκλοφόρησε ἀπό τό ὑπουργείο Ἐσωτερικῶν τό προτεινόμενο σχέδιο συμφωνίας τῶν δύο κρατῶν…
Τό 20σέλιδο ἔγγραφο λοιπόν:
– διακατέχεται ἀπό πολλές διακρατικές τεχνικές καί διαδικαστικές λεπτομέρειες πού εἶναι ἡ προβλεπόμενη παγκοσμίως ἀπλή λογική καί βρίσκονται σέ ὅλες τίς διακρατικές σχέσεις….
– προβλέπει τήν ἀφαίρεση «ἀλυτρωτικῶν» ἀναφορῶν καί συμβόλων ἀπό τό σύνταγμα τῶν Σκοπίων, καθῶς καί ἀπό τά σχολικά βιβλία τους… καί ἐδῶ εἶναι πού θά ὑπερθεματίσουν ὅλοι οἱ ἀνόητοι καί μειοδότες ὑπέρ τῆς «συμφωνίας»…
Καί ἐν συνεχεία ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ:
– τό ΟΝΟΜΑ… νά εἶναι ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ…
– οἱ μέ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ΠΟΛΙΤΕΣ νά λέγονται ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ καί
– ἡ ΓΛΩΣΣΑ πού μιλοῦν νά ὀνομάζεται ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ!!!!
Ἡ δέ σκόπιμη μή ἀναφορᾶ τῆς «ἐθνικότητας» καί ἀντ᾽ αὐτῆς ἡ χρησιμοποίηση τοῦ ὅρου «ἰθαγένεια» μαρτυρᾶ τήν ὕπουλη σκοπιμότητα…
Οἱ ΑΘΛΙΟΙ κυβερνῶντες δηλαδή, ἀπό τήν μία «ὑποχρεώνουν» τούς Σκοπιανούς νά ἀφαιρέσουν τά «ἀλυτρωτικά» χαρακτηριστικά τους καί τήν ἴδια στιγμή τούς ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΩΣ: – (ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ,
– (ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ καί
– (ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ!!!
ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΖΕΙ δηλαδή αὐτά πού τό σκοπιανό συνονθύλευμα δέν εἶχε καταφέρει μέχρι τώρα νά ἀποκτήση… ΤΗΝ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΕΘΝΟΣ.
Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ αὐτή ΔΕΝ μπορεῖ νά περάσει περιφρονώντας καί παραβιάζοντας τήν θέληση καί τήν φωνή τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὅπως αὐτή καταδείχθηκε μέ τά πρωτοφανῆ σέ ἔνταση καί πλῆθος Ἐθνικά Συλλαλητήρια καί ὄχι μόνο!…
Εἶναι ἐθνική ἐπιταγή σήμερα ὁ Ἑλληνικός Λαός νά δείξει τίς ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ του σέ κάθε ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ, ὅπως στό παρελθόν ἔδωσε τό παρόν σέ κάθε Ἀγώνα τῆς ΠΑΤΡΙΔΟΣ!
Γιατί ὅπως ἔγραψε τόν καιρό τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα ὁ μεγάλος Ἓλληνας Ἰδεαλιστής Ἴων Δραγούμης:
”Εἶναι ἀνοιγμένος τώρα μπροστά στά θολωμένα μάτια σας, καί τά μυαλά σας τά σκοτισμένα ἕνας δρόμος ἀληθινός.
Δρόμος ζωής καί πολέμου. Ἄν θέλετε πάρετε το.
ΕΙΔΕΜΗ ΣΑΠΙΣΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ!!

Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας

Φωτογραφία του Γιάννης Γιαννάκενας.
Διευθυντής τῶν «Ἐκδόσεων ΠΕΛΑΣΓΟΣ»
acroceramo@hellasbooks.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Millions of people choose enjoy using the internet, but it may be challenging discover how to start.

Millions of people choose enjoy using the internet, but it may be challenging discover how to start. Here’s what you should understand In the event you...

cause to shop for high-priced estate that will be real and training courses

cause to shop for high-priced estate that will be real and training courses You can expect real-estate those with sources they have to secure and...

loans tend to be to friendly security heirs since the personal loans is without stress to enjoy day

loans tend to be to friendly security heirs since the personal loans is without stress to enjoy day Could I get a...

Should this be the Moon sign, you’re big, happy, loyal and an adventurer at heart.

Should this be the Moon sign, you're big, happy, loyal and an adventurer at heart. Leo Moons were naturally passionate, and vulnerable to outbursts of...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!