Αρχική Οικονομία ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣΑΝ ΗΔΗ 3.800 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ & ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ...

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣΑΝ ΗΔΗ 3.800 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ & ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ+ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ !!!

ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ 500€, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΦΑΝΩΣ “ΚΡΙΝΕΙ” ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ…
Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνεις ;;;

Πάνω από 3.800 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις πλουσίων φορολογουμένων, υπόπτων για παράνομο πλουτισμό, και μεγάλων επιχειρήσεων που ελέγχονταν ή επρόκειτο να ελεχθούν για φοροδιαφυγή μεγάλου ύψους παραγράφηκαν οριστικά από τις αρχές του 2018, χάρη σε 2 αποφάσεις που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2017 και σε 3 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τον τρόπο εφαρμογής των αποφάσεων του Σ.τ.Ε., οι οποίες έγιναν αποδεκτές σε χρόνο-ρεκόρ, λίγο πριν το τέλος του 2017, από την Α.Α.Δ.Ε.

Το αποτέλεσμα ήταν να περιοριστούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα από τον Φεβρουάριο και μετά οι καταλογισμοί φόρων και προστίμων από τους φορολογικούς ελέγχους σε πλούσιους και ανώνυμες εταιρίες. Συγκεκριμένα, κατά το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) έχει βεβαιώσει μόλις 50.000 ευρώ φόρους και πρόστιμα! Από την άλλη πλευρά το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) “κατόρθωσε” να βεβαιώσει μέσα στο ίδιο δίμηνο διάστημα φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους μόλις 11 εκατ. ευρώ.

Το οριστικό τέλος στους φορολογικούς ελέγχους χιλιάδων πλουσίων Ελλήνων φορολογουμένων και χιλιάδων μεγάλων επιχειρήσεων, για τα έτη 2001-2011, έβαλαν το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Το Σ.τ.Ε. εξέδωσε τις υπ’ αριθμόν 1738/2017 και 2934/2017 αποφάσεις με τις οποίες:

α) κρίθηκαν αντισυνταγματικές και παράνομες όλες οι παρατάσεις στις προθεσμίες παραγραφής του ελεγκτικού δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης που νομοθετήθηκαν την περίοδο 2006-2010 με το αιτιολογικό ότι ο κανόνας της πενταετούς περιόδου παραγραφής πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά και με ελάχιστες εξαιρέσεις και

β) θεωρήθηκε παράνομη η πρακτική των φορολογικών αρχών να θεωρούν ως “συμπληρωματικά στοιχεία” μη διαθέσιμα εντός της 5ετούς προθεσμίας παραγραφής τα δεδομένα των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων στην Ελλάδα και να παρατείνουν την προθεσμία παραγραφής από τα 5 στα 10 έτη βάσει σχετικών διατάξεων που ισχύουν εδώ και πολλά έτη.

Από την πλευρά τους το Ν.Σ.Κ. και η Α.Α.Δ.Ε. ερμήνευσαν τις δύο παραπάνω αποφάσεις που εξέδωσε το 2017 το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακόμη πιο ευνοϊκά για τους υπό έλεγχο πλούσιους φορολογουμένους και τις υπό έλεγχο μεγάλες επιχειρήσεις.

Όπως ήδη έχει αποκαλύψει η “F & M Voice”, τον Νοέμβριο του 2017 εκδόθηκαν 3 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (“ερμηνευτικές”των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την παραγραφή) τις οποίες έκανε άμεσα δεκτές η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και κοινοποίησε σε χρόνο-ρεκόρ στις αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες στις αρχές Δεκεμβρίου με ισάριθμες εγκυκλίους. Συγκεκριμένα:

Με την πρώτη από τις γνωμοδοτήσεις αυτές (την υπ’ αριθμόν 265/2017) περιορίστηκε σημαντικά το δικαίωμα των φορολογικών αρχών να τεκμηριώσουν, μετά την πάροδο της πενταετούς περιόδου παραγραφής φορολογικών υποθέσεων, ανακρίβεια των υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων, ώστε – βάσει της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του παλαιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – να επιτύχουν παράταση της περιόδου παραγραφής από τα 5 στα 10 έτη και να προλάβουν να ελέγξουν όσο το δυνατόν περισσότερες εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών της περιόδου 2006-2011.

Με τη δεύτερη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (την υπ’ αριθμόν 268/2017) – με την οποία ερμηνεύτηκε η υπ’αριθμόν 1738/2017 απόφαση του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας των παρατάσεων των περιόδων παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρων – «μπλοκαρίστηκε» η δυνατότητα των φορολογικών αρχών να ελέγξουν υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν στα έτη από το 2008 μέχρι και το 2011, κάνοντας χρήση της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) περί 20ετούς περιόδου παραγραφής σε περιπτώσεις διαπίστωσης φοροδιαφυγής, καθώς και της μεταβατικής διάταξης της παραγράφου 11 του άρθρου 72 του ΚΦΔ περί εφαρμογής της 20ετούς περιόδου παραγραφής ακόμη και για τις φορολογικές υποθέσεις προ του 2014 που δεν είχαν παραγραφεί λόγω παρόδου 5ετίας την 1-1-2014. Με την γνωμοδότηση αυτή του Ν.Σ.Κ. ορίστηκε, ουσιαστικά, ότι η 20ετής περίοδος παραγραφής δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρήσεις προ του 2012, δηλαδή δεν μπορεί να ισχύσει για τις χρήσεις 2008-2011, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για τις χρήσεις από το 2012 και μετά.

Με την τρίτη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (την υπ’ αριθμόν 254/2017) έγινε δεκτό ότι για όσες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος θεωρούνται πλέον παραγεγραμμένες με βάση τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. δεν είναι δυνατή η έκδοση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου οπότε αυτομάτως δεν είναι δυνατή ούτε η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς από τα αρμόδια φορολογικά όργανα και οι εμπλεκόμενοι δεν μπορούν να διωχθούν ποινικά.

Με όλες τις παραπάνω ενέργειες του Σ.τ.Ε., του Ν.Σ.Κ. και της Α.Α.Δ.Ε. δόθηκε μια νομότυπη «αμνηστία» σε χιλιάδες μεγαλοφοροφυγάδες της περιόδου 2001-2011, πολλοί από τους οποίους εντοπίστηκαν όταν περιήλθαν στις Ελληνικές φορολογικές αρχές οι λίστες «Λανγκάρντ», «Μπόργιανς» και «εμβασμάτων εξωτερικού». Οι φορολογικοί έλεγχοι που ήδη ολοκληρώθηκαν σε πολλές από τις υποθέσεις αυτές και αφορούσαν στα έτη 2001-2011 έχουν πλέον αρχίσει να ακυρώνονται και τα ποσά των φόρων και των προστίμων που ήδη καταλογίστηκαν και ανέρχονται σε ποσά συνολικού ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ άρχισαν να διαγράφονται, κατόπιν μαζικών προσφυγών των ελεγχθέντων φορολογουμένων στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε. Επιπλέον, σε πολλές άλλες περιπτώσεις, οι έλεγχοι που είχαν αρχίσει στα έτη 2001-2011 και ήταν σε εξέλιξη σταμάτησαν ενώ όσοι έλεγχοι των ετών αυτών ήταν προγραμματισμένοι να διενεργηθούν αλλά δεν είχαν ξεκινήσει δεν πρόκειται πλέον να πραγματοποιηθούν ποτέ, καθώς όλες αυτές οι υποθέσεις παραγράφηκαν οριστικά. Επίσης, χιλιάδες άλλες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιριών για τις χρήσεις 2001-2011 παραγράφηκαν οριστικά.

Οι απίστευτες αυτές εξελίξεις αποτυπώνονται πλέον εύγλωττα και στα δημοσιευόμενα από την Α.Α.Δ.Ε. μηνιαία στοιχεία για τους φορολογικούς ελέγχους που διενεργούν τα δύο μεγάλα Ελεγκτικά Κέντρα της χώρας, το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία είναι πραγματικά αποκαλυπτικά καθώς δείχνουν ότι:

1) Από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και μετά έπαψαν να θεωρούνται “προτεραιοποιημένες” για φορολογικό έλεγχο, 3.162 υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος ισαρίθμων πλουσίων φορολογουμένων, λόγω οριστικής παραγραφής τους! Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ελέγχων του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. που θεωρούνταν ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη μειώθηκε απότομα από 4.386 στο τέλος Ιανουαρίου 2018 σε 1.224 στο τέλος Φεβρουαρίου 2018!

2) Επιπλέον, από τον περασμένο Φεβρουάριο, έπαψαν να θεωρούνται επιλέξιμες για φορολογικό έλεγχο, 726 υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος μεγάλων επιχειρήσεων, λόγω οριστικής παραγραφής τους. Ο αριθμός των ελέγχων του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. που θεωρούνταν ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη μειώθηκε απότομα από 1.298 στο τέλος Ιανουαρίου 2018 σε 572 στο τέλος Φεβρουαρίου 2018!

Συνολικά, οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος πλουσίων φυσικών προσώπων και μεγάλων επιχειρήσεων ανέρχονται σε 3.888.

3) Στο δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2018, δηλαδή στους δύο πρώτους μήνες κατά τους οποίους εφαρμόστηκαν όλες οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις για τις παραγραφές το μεν Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., βεβαίωσε φόρους και πρόστιμα ύψους μόλις 50.000 ευρώ από ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια! Την ίδια περίοδο, το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. βεβαίωσε μόλις 11 εκατ. ευρώ από ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις. Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία δείχνουν, ουσιαστικά, ότι από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, οι δύο αυτές μεγάλες ελεγκτικές υπηρεσίες κυριολεκτικά παρέλυσαν αφού εξαιτίας της παραγραφής χιλιάδων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των ετών προ του 2012 δεν είχαν πλέον πολλές υποθέσεις να ελέγξουν!

Είναι προφανές ότι η απώλεια φορολογικών εσόδων συνολικού ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ εξαιτίας της παραγραφής χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος των ετών 2001-2011 οι οποίες εκκρεμούσαν για έλεγχο κυρίως στα δύο αυτά Ελεγκτικά Κέντρα ή είχαν ελεγχθεί από τις υπηρεσίες αυτές αλλά δεν είχαν κριθεί οριστικά έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή στα κρατικά ταμεία. Στις υποθέσεις οι οποίες έχουν πλέον οριστικά παραγραφεί περιλαμβάνονται περιπτώσεις φοροδιαφυγής μεγάλου ύψους στις οποίες εμπλέκονταν οικονομικά ισχυροί Έλληνες φορολογούμενοι και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Πολλές από τις υποθέσεις φυσικών προσώπων τα οποία γλίτωσαν οριστικά από την επιβολή φόρων και προστίμων μεγάλου ύψους περιλαμβάνονται στις “λίστες” Λανγκάρντ”, “Μπόργιανς” και “εμβασμάτων εξωτερικού”, ενώ πολλές υποθέσεις νομικών προσώπων περιλαμβάνονται σε λίστα-μαμούθ με στοιχεία επιχειρήσεων επιλεχθέντων για έλεγχο παλαιών φορολογικών χρήσεων την οποία είχε καταρτίσει πρόσφατα το αρμόδιο Ελεγκτικό Κέντρο (το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων). Το Δημόσιο δεν έχει πια κανένα δικαίωμα να ξεκινήσει ελέγχους σε όλες αυτές τις υποθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων, ούτε να ολοκληρώσει όσους ελέγχους είχε ήδη ξεκινήσει σε πολλές υποθέσεις φυσικών προσώπων ούτε να διεκδικήσει την είσπραξη τυχόν ήδη επιβληθέντων φόρων και προστίμων σε όσες περιπτώσεις είχε προχωρήσει τον έλεγχο.

Ταυτόχρονα, οι εμπλεκόμενοι σε πολλές από τις παραπάνω υποθέσεις, εφόσον έχουν διαπράξει ποινικά κολάσιμα αδικήματα φοροδιαφυγής γλίτωσαν οριστικά από το ενδεχόμενο να υποστούν ποινικές κυρώσεις για τα αδικήματα αυτά δεδομένου ότι η παραγραφή των υποθέσεών τους δεν επέτρεψε καν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές να υποβάλουν μηνυτήριες αναφορές προκειμένου να ξεκινήσουν οι εναντίον τους ποινικές διώξεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Antonio Taquis στη Διεθνή Σύνοδο «Βαλκάνια 2021»: Η σπουδαιότητα της Διαβαλκανικής συνεργασίας για ενιαία περιφερειακή αγορά

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 10 Ιουνίου, η Διεθνής Περιφερειακή  Σύνοδος «Βαλκάνια 2021: Προωθώντας την συνεργασία στη μετά-COVID19 εποχή», Στην Σύνοδο μετείχε ως κεντρικός...

Κορωνοϊός: 591 νέα κρούσματα και 21 θάνατοι – Στους 360 οι διασωληνωμένοι

Σε 591 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 21 θάνατοι, με τον αριθμό των νεκρών από την εμφάνιση της πανδημίας...

Κουτσούμπας: Βάζουν στο γύψο την απεργία γιατί φοβούνται τη δύναμη των εργαζομένων

«Μαζί με τις ανατροπές του αιώνα και το "ξεχείλωμα" του εργάσιμου χρόνου, το νομοσχέδιο-τερατούργημα της ΝΔ επιχειρεί ένα βαρύ πλήγμα στη συνδικαλιστική δράση και...

Τσίπρας: Τέρμα η άμυνα, να περάσουμε στην αντεπίθεση στηρίζοντας τους εργαζόμενους

Το μήνυμα «τέρμα η άμυνα, να περάσουμε στην αντεπίθεση, στηρίζοντας τους εργαζόμενους, απέναντι στο νομοσχέδιο Μητσοτάκη-Χατζηδάκη», έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από συνάντηση που είχε...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!