Αρχική Uncategorized Παλινόρθωσις δημοκρατίας… (ἐπανάληψις)

Παλινόρθωσις δημοκρατίας… (ἐπανάληψις)

Τὴν δημοκρατία τὴν χάσαμε τὴν 21η Ἀπριλίου τοῦ 1967.
Πρὶν ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἡμερομηνία οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν ἀπολύτως δημοκρατικά… Ἀπὸ ἐποχῆς Κωλέττου καὶ Καλλέργου ἀκόμη…
Ἀπὸ τὶς 3 Σεπτεμβρίου τοῦ 1843.

Παλινόρθωσις δημοκρατίας...8

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ σπουδαῖον γεγονός, ποὺ δὲν θέλουν κάποιοι νὰ μάθουμε ἐὰν ἦταν ἔργο πρακτόρων ἢ …αὐθορμητισμός, μᾶς ἔφερε τὴν βασιλευομένη δημοκρατία καὶ τὸ Σύνταγμα. (Ὁ τρόπος τοῦ λέγειν…!!!)

Ἀπὸ τότε καὶ μετὰ πολλὰ συνέβησαν, ἀκόμη περισσότερα δὲν συνέβησαν καὶ ἐμεῖς μείναμε μὲ τὴν …δημοκρατία, κάθε φορὰ ποὺ κάποιος ἐλάμβανε ἐντολὴ διοικήσεώς μας. Κι ἔτσι, τῆς «Ἀμύνης τὰ παιδιά» ἔδιωξαν, κατ’ ἐντολὴν τῆς ΑΝΤΑΝΤ τὸν βασιλιᾶ, γιὰ νὰ μᾶς χρεώσουν μὲ μερικῶν ἀκόμη ἑκατομμύρια δάνεια, μὰ κυρίως νὰ μᾶς ὑποχρεώσουν νὰ πολεμήσουμε στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κι ἐν τελῶς …δημοκρατικά, οἱ Ἰταλοὶ κατέλαβαν τὰ Ἰωάννινα καὶ ἀνεκήρυξαν τσαμπουκαλίδικα ἀλβανικὸ κράτος.
Ἡ παραγωγὴ τῶν ἀγροτῶν τῆς Θεσσαλίας πέρασε στὴν κατοχὴ τῶν βενιζελικῶν.
Τὴν ἴδιαν ὥρα οἱ Ἀγγλο-Γάλλοι κατελάμβαναν τὸν Ἰσθμό, ἀπειλοῦσαν τὴν Πάτρα, ἐνᾦ οἱ ταὐτοχρόνως ἅρπαζαν τὰ πλοῖα τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ, ἀποκλείοντας τὸν Πειραιᾶ καὶ κτυπώντας Ἕλληνες στρατιῶτες καὶ πολίτες, τὴν ὥρα ποὺ ξεκινοῦσε ὁ βομβαρδισμὸς τοῦ Φαλήρου. Δημοκρατικότατα πάντα.

Κατόπιν αὐτοῦ τοῦ σπουδαίου γεγονότος, πάντα μὲ μπόλικη δημοκρατία, ἔδιωξαν τὸν Κωνσταντῖνο καὶ μᾶς ἐνέταξαν στὶς δυνάμεις τῶν …«καλῶν». Καὶ φυσικά, ἀμέσως μετά, μὲ ἐντολὴ τῶν …συμμάχων μας στὸν Βενιζέλο, μᾶς ἔστειλαν στὴν Σμύρνη, γιὰ νὰ μεταφέρουμε κι ἐκεῖ τὰ φῶτα τῆς δημοκρατίας μας.
Μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα…

Παλινόρθωσις δημοκρατίας...22

Μὲ αὐτὰ καὶ μὲ τὰ ἄλλα, ἐφ΄ ὅσον σὲ κάποια μεσοδιαστήματα κάποιοι διαφωνοῦντες μὲ τὴν δημοκρατία κατελάμβαναν τὴν ἐξουσία γιὰ τὴν …πάρτη τους, φθάσαμε στὴν δικτατορία τοῦ 1967.
Μία δικτατορία ποὺ ἀνέκοψε τὴν φόρα τῶν λαϊκῶν ἐπιθυμιῶν καὶ μᾶς μετέτρεψε σὲ τριτοκοσμικούς.
Ἡ μόνη περίπτωσις ποὺ ἐπετράπη στὸν λαὸ νὰ ἐκφράσῃ τὴν ἐπιθυμία του ἦταν ὁλίγον …ἔμμεσος, ἐφ΄ ὅσον ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ βασιλέως ἦταν κάτι που ἤθελε καὶ ὁ λαός.

Ἀπὸ τότε καὶ μετά, ἔως καὶ τὴν πτῶσιν τῶν συνταγματαρχῶν, λαϊκὴ ἔκφρασις δὲν ὑπῆρξε.
Ἀπὸ τὴν παλινόρθωσιν ὅμως τῆς δημοκρατίας καὶ μετὰ τὸ ἀπολαύσαμε!!!

Παλινόρθωσις δημοκρατίας...2
Μόνον ἔκφρασις, ἐκτόνωσις, ἀπόλαυσις…
(Κι ἂς χάσαμε τὴν μισὴ Κύπρο… Δὲν βαριέστε… Εἴχαμε δημοκρατία…!!!)

Ἕτσι, πάντα ὡς καλοὶ ὁπαδοί… στὸ γνωστὸ δημοψήφισμα εἴπαμε ὄχι στὸν βασιλιᾶ.
Δὲν θέλαμε βασιλεῖς στὴν ζωή μας.
Προφανῶς συμφωνούσαμε μὲ τὶς ἀποφάσεις τῶν χουντικῶν.
Κι ὄχι μόνον, ἐφ΄ ὅσον ἀπὸ τότε καὶ μετὰ ἐμεῖς καὶ ἡ δημοκρατία ἔχουμε μίαν …ταὔτισιν!!!

Παλινόρθωσις δημοκρατίας...11Παλινόρθωσις δημοκρατίας...23

Παλινόρθωσις δημοκρατίας...12Παλινόρθωσις δημοκρατίας...19Παλινόρθωσις δημοκρατίας...4Παλινόρθωσις δημοκρατίας...10Παλινόρθωσις δημοκρατίας...14Παλινόρθωσις δημοκρατίας...15Παλινόρθωσις δημοκρατίας...13Παλινόρθωσις δημοκρατίας...16Παλινόρθωσις δημοκρατίας...4Παλινόρθωσις δημοκρατίας...7Παλινόρθωσις δημοκρατίας...6Παλινόρθωσις δημοκρατίας...5Παλινόρθωσις δημοκρατίας...9Παλινόρθωσις δημοκρατίας...16Παλινόρθωσις δημοκρατίας...17Παλινόρθωσις δημοκρατίας...3Παλινόρθωσις δημοκρατίας...18

Κατὰ τὸ ὅπου γάμος καὶ χαρὰ ἡ Βασίλω πρώτη…

Βέβαια στὴν δημοκρατία δὲν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα, κατὰ πῶς λέει καὶ μία ψυχή.
Ὁ λαὸς ἀποφασίζει, λέει.
Κι ἐφ΄ ὅσον ὁ λαὸς ἀποφασίζῃ, εἶναι δεδομένον πὼς κάποιαν στιγμὴ τὰ φθαρμένα κομματομάγαζα κλείνουν γιὰ νὰ κάνουν χῶρο σὲ νέα, πιὸ …πολυεθνικά.

Παλινόρθωσις δημοκρατίας...20

Καὶ φυσικὰ ἡ πελατεία, ἔ… συγγνώμη, οἱ πολῖτες – ψηφοφόροι ἤθελα νὰ πῶ, μετακινοῦνται πρὸς νέες πιὸ ἐλπιδοφόρες παρατάξεις.

Κι ἔτσι, μὲ αὐτὰ καὶ μὲ τὰ ἄλλα, ἔχουμε σὰν σήμερα νὰ θυμόμαστε πὼς ναί, ἡ δημοκρατία ποὺ γεννήθηκε σὲ αὐτὸν τὸν τόπο, ἀκόμη ζεῖ καὶ βασιλεύει καὶ μᾶς ἐπιβραβεύει μὲ τὰ ἀποτελέσματά της.
Κι ἐπεὶ δὴ τὰ παλαιὰ κομματομάγαζα μᾶς τελείωσαν, τώρα πᾶμε γιὰ ἄλλα, πιὸ …φρέσκα καὶ πιὸ διχαστικά!!!

Παλινόρθωσις δημοκρατίας...26Παλινόρθωσις δημοκρατίας...25

Ἔτσι βρὲ πατριῶτες… Γιὰ νὰ μὴν ξεμένουμε ἀπὸ κινητικότητα.

Νὰ ζήσουμε λοιπὸν γιὰ νὰ τὴν χαιρόμαστε τὴν δημοκρατία μας.
Ἐγώ, δυστυχῶς, ἔχω ἀλλάξει πλευρά.
Εἶμαι ἄλλης λογικῆς πλέον…
Ἐγὼ θέλω ἀπλῶς τὴν Ἑλλάδα μας… Μόνον τὴν Ἑλλάδα μας

Παλινόρθωσις δημοκρατίας...28

Ἑλλὰς ὅμως σημαίνει Ἐλευθερία…
Ἐλευθερία σημαίνει ἀπόφασις…
Ἀπόφασις γιὰ Τόλμη, Ἀρετὴ καὶ κυρίως αὐτογνωσία!!!

Παλινόρθωσις δημοκρατίας...27

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἄ, ξέχασα.
Πίσω ἀπὸ τὴν δημοκρατία μας, ἀπὸ τὸν περασμένο Ὀκτώβριο, στέκεται ἕνας ἐπίτροπος.
Νὰ μὴν μᾶς ἀνησυχῇ. Δὲν εἶναι κάτι σοβαρό.
Ἁπλῶς νὰ θυμόμαστε πὼς αὐτὸς ἐλέγχει, ἀποφασίζει, ὑπογράφει…
Ἐμεῖς, ἀλλὰ καὶ οἱ …«ἐκλεγμένοι» μας, παραμένουμε διακοσμητικὰ στοιχεῖα.

Παλινόρθωσις δημοκρατίας...24

πηγὴ

εἰκόνες ἀπό:
ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶ, ἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶ, ἐδῶἐδῶ, ἐδῶἐδῶἐδῶ, ἐδῶἐδῶ, ἐδῶἐδῶἐδῶ καὶ ἐδῶ.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

ΕΛΣΤΑΤ: Μεικτή εικόνα για τον δείκτη μισθών και ημερομισθίων το α’ τρίμηνο του ’21

Μεικτή εικόνα παρουσίασε ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων στο σύνολο της οικονομίας το α' τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α'...

Πούτιν: «Ναι» σε ανταλλαγή κρατουμένων ενόψει της συνάντησης με Μπάιντεν

Έτοιμος για μια ανταλλαγή κρατουμένων δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ενόψει της συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, την Τετάρτη στη Γενεύη. Οι...

Προϋπολογισμός: Καλύτερη του αναμενόμενου η εικόνα των εσόδων το Μάιο – Στα 8,16 δισ. ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα

Πρωτογενές έλλειμμα 8,167 δισ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός στο πεντάμηνο (Ιανουάριος-Μάρτιος 2021) από 7,169 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος, σύμφωνα με τα επίσημα...

EY: Η Generation Z είναι αισιόδοξη για το μέλλον της, παρά την πανδημία

Πρόσφατη έρευνα σε περισσότερους από 6.000 ενεργούς και πρώην συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικά προγράμματα του JA Worldwide, από 17 χώρες, αποκαλύπτει ότι οι νέοι 16-25...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!