Στο Κολυμβάρι,τα παιδιά
έκαναν καλή δουλειά,
έβγαλαν δεύτερο Πάπα
για να μας βαράη φάπα.

Δηλαδή να αφορίζη
όποιον και όποτε ορίζει,
όποιος του αμφισβητεί
όσα έχουν ψηφισθεί.

Μα και ‘μεις,από την άλλη
τους βαράμε στο κεφάλι,
με μνημόσυνο κοπή
σε κάθε επισκοπή.

Όταν ο μητροπολίτης
δεν αρνείται τα της Κρήτης,
ως οικουμενιστικά,
φαύλα και αιρετικά.

Άρχισαν τα πανηγύρια
και από τα μοναστήρια,
και ακολουθούνε κι άλλοι
πιό τρανοί και πιό μεγάλοι.