Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις στατιστικές προσεγγίσεις των τελευταίων χρόνων, αλλά και από τα στοιχεία της Εθνικής Μελέτης Νοσηρότητας (Ε.ΜΕ.ΝΟ ) είναι αμείλικτα.

Δείχνουν ότι ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη στην Ελλάδα έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια, και ότι ο διαβήτης τύπου 1 αυξάνεται κατά 3% κάθε χρόνο στα παιδιά και στους εφήβους. Επίσης, ο διαβήτης τύπου 2 προσβάλλει πλέον όλο και μικρότερες ηλικίες, νέους και παιδιά.

Την ίδια στιγμή το αρμόδιο Υπουργείο αποφασίζει τη μείωση του κλειστού προϋπολογισμού και την τιμολόγηση των αναλώσιμων διαβήτη!

Η μείωση του ετήσιου κλειστού προϋπολογισμού σημαίνει ότι οι αποζημιώσεις θα κατέβουν από τα 90 εκατ. ευρώ στα 60 εκατ. ευρώ , δηλαδή μείωση της τάξης του 35%.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην Υ.Α. ο προϋπολογισμός αυτός θα μειωθεί περαιτέρω και τα επόμενα έτη, δηλαδή το 2018 και το 2019.

Από τις διεθνείς μελέτες, το 80% του κόστους του σακχαρώδους διαβήτη κατευθύνεται στην αντιμετώπιση των επιπλοκών των αρρύθμιστων ασθενών, με αποτέλεσμα οι ζωές τουλάχιστον 800.000 ατόμων με διαβήτη στη χώρα μας να επηρεαστούν άμεσα, μη μπορώντας να προμηθευτούν τα αναλώσιμα, αλλά και έμμεσα, μέσω των δαπανηρών επιβαρύνσεων που η δύσκολη οικονομική κατάσταση των Ελλήνων δεν επιτρέπει την κάλυψη αυτής της σημαντικής δαπάνης.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Έγινε η κατάλληλη διαβούλευση με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς , αλλά και με τους συλλόγους ατόμων με διαβήτη, προκειμένου να οδηγηθείτε στις ανωτέρω αποφάσεις;

2) Ποιες ενέργειες θα κάνετε, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι με τη μείωση της τιμής των αναλωσίμων δεν θα μειωθεί η ποιότητα τους;

3)Ποιες ενέργειες θα κάνετε, ώστε να μπορέσουν τα άτομα με διαβήτη να έχουν πρόσβαση σε νέες αξιόπιστες τεχνολογίες μέτρησης και ρύθμισης σακχάρου, ακολουθώντας πάντα τα πρότυπα της Ε.Ε.;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος