Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ από τρίμηνα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου με υψηλότερη αλλά αρνητική απόδοση, ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη.

Η απόδοση υποχώρησε στο -0,16% από -0,20% στην προηγούμενη δημοπρασία του Απριλίου.

Το ποσό περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές προσφορές 187,5 εκατ. ευρώ.

Ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,98 από 1,36 προηγουμένως. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 6η Μαΐου.