Αρχική Απόψεις Ξέρεις πόσο ἀπέχουμε ἀπό τήν Ἐλευθερία;

Ξέρεις πόσο ἀπέχουμε ἀπό τήν Ἐλευθερία;

Ὅσο χρειάζεται, χρονικῶς, νὰ καταπέσῃ ὁποιοδήποτε δημοκρατικὸ καὶ σοσιαλιστικὸ κατάλοιπο.
Ὅσο χρειάζεται, νοητικῶς, πρὸ κειμένου καὶ ὁ τελευταῖος «ἰδεολογικὸς φωστήρ» νὰ κρυφθῇ στὴν τρύπα του.
Ὅσο ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ κάθε μορφῆς σταλινισμό, λενινισμό, ναζισμό, φασισμό, σοσιαλισμό, κομματισμό.
Τόσο καὶ οὐδόλως κάτι περισσότερο.

Πῶς θά μᾶς συμβῇ αὐτό;
Χμμμ…
Κυττᾶμε γύρω μας καὶ ἀρχίζουμε νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πώς, ἀφ΄ ἑνός, δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι τὰ γεγονότα, ὅπως τὰ παρουσιάζουν παπαγαλίζοντας τὰ μέσα μαζικῆς χειραγωγήσεως καί, ἀφ΄ ἑτέρου, κυττᾶμε μέσα μας καὶ «ξεκοκκαλίζουμε» κάθε ἀραχνιασμένο κατάλοιπο ἐλπίδος καὶ κομματισμοῦ.
Ὁ συνδυασμὸς αὐτῶν τῶν δύο παραλλήλων ὀπτικῶν βοηθᾶ στὸ νὰ ἐπιταχυνθοῦν οἱ διαδικασίες καταλυτικῶς.

Καί; Πῶς θά συμβῇ πρακτικῶς ἡ ἀνατροπή τῶν δεδομένων…
(διπλό) χμ….
Θὰ πρέπῃ, δυστυχῶς, γιὰ τοὺς πολλοὺς πλέον, ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὴν γνωσή μας «κοινὴ γνώμη», νὰ περάσουν ἅπαντα τὰ σαπρόφυτα ἀπὸ θέσεις ἐξουσίας, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδομηθοῦν πλήρως καὶ νὰ παραμείνουν μόνον ὡς μειοψηφία πλέον στὸν κόσμο μας, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο νὰ παύσουν ὁριστικῶς νὰ ἐλέγχουν τὶς κοινωνικοπολιτικὲς συνθῆκες τοῦ τόπου μας.
Κατ’ ἐπέκτασιν οἱ ἐκλογικὲς διαδικασίες εἶναι ἁπλῶς «σταθμοί»  κι ὄχι δεῖκτες, ἐφ΄ ὅσον ἅπαντες ἐκ τῶν ἐνασχολουμένων μὲ τὰ πολιτικοκομματικὰ παραμάγαζα διαχρονικῶς παραμένουν πρῶτοι καὶ κύριοι ὑπερασπιστὲς τοῦ συστήματος δουλοποιήσεώς μας.
Ἄρα γιὰ νὰ ἀπομειωθῇ ἡ ὁποιαδήποτε δύναμίς τους, καθίσταται πλέον σαφὲς πὼς μόνον μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάληψιν τῆς ἐξουσίας θὰ συμβῇ κάτι τέτοιο.

Ἔως τότε μόνον θὰ προετοιμαζόμεθα, θὰ ἀντέχουμε καὶ θὰ ἀναζητοῦμε τρόπους ἐπιβιώσεως, διότι ὀφείλουμε καὶ στοὺς ἑαυτούς  μας καὶ στὰ παιδιά μας, νὰ ζήσουμε γιὰ τόσο, ὅσο χρειάζεται, πρὸ κειμένου νὰ τεθοῦν οἱ θεμέλιοι λίθοι γιὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἀνθρωπότητος.
Κι αὐτὸ ἤδη συμβαίνει.
Στὸ θέμα τοῦ χρόνου ἔχουμε ὀλίγον …θέμα, ἀλλὰ συντόμως θὰ ἐπιλυθῇ κι αὐτό.

Τέλος, ξέρεις πόσες θυσίες πρέπει νά γίνουν ἔως τότε;
Ὄχι;
Καλλίτερα…!!!
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς δὲν ἔχουν σημασία τὸ πόσοι θὰ τὸ ἐπιτύχουν, ἀλλὰ τὸ ἐὰν θὰ τὸ ἐπιτύχουν κάποιοι τελικῶς.
Κι αὐτὸ ἤδη ξεκίνησε.

Φιλονόη

Σημείωσις

Προσοχὴ μεγάλη στὰ ἐξῆς:

Οἱ γνωστοὶ ἰδεολογικοὶ καθοδηγητές, οἱ φωστῆρες, οἱ διαφωτιστὲς καὶ τέλος πάντων ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀποτελοῦν ἐσωτερικῶς τὴν παγία δύναμιν τοῦ κρατοῦντος συστήματος, θὰ …λυσσάξουν, ὅσο διακρίνουν πὼς ἡ ἐξουσία τοὺς ξεφεύγει. Γιὰ αὐτὸ καὶ θὰ ἐξαπολύσουν κάθε εἴδους (πάντα ἀνήθικο) ἐπίθεσιν, κατὰ δικαίων καὶ ἀδίκων, πρὸ κειμένου καὶ νὰ κρατήσουν τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος ἐπάνω τους ἀλλά, κυρίως, γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν τὴν περιῤῥέουσα πνευματικὴ καὶ ἰδεολογικὴ σύγχυσιν.
Τοὺς ξεμπροστιάζουμε διαρκῶς καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους. Αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα, ποὺ κινοῦνται ἀπὸ τὴν «ἄκρα ἀριστερά» ἔως τὴν «ἄκρα δεξιά», ἐνᾦ παραλλήλως εἶναι καὶ …«ἀνέντακτοι», εἶναι καὶ ὁ κύριος πυλὼν συντηρήσεως τοῦ σάπιου σημερινοῦ πολιτικομματικοῦ συστήματος, ἐφ΄ ὅσον λειτουργοῦν ὡς δομικοί του πυλῶνες καὶ ἀθῳώνουν κάθε του ἔγκλημα.

Ξεχνᾶμε τὶς ἔννοιες σοσιαλισμὸς (σὲ κάθε του ἐκδοχή) κι ἐθνικισμός. Μπαίνοντας σὲ αὐτὸ τὸ παιχνιδάκι, αὐτοπαγιδευόμεθα καὶ τελικῶς καταλήγουμε εὔκολα θύματα μίας ἀκόμη γενοκτονίας μας. Μίας γενοκτονίας ποὺ θὰ χρησιμοποιήσῃ ἐμᾶς, ὡς ἠθικοὺς αὐτουργούς, ἀλλὰ καὶ μετέχοντες ἑνὸς ἀκόμη ἐμφυλίου, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα θὰ ἔχουμε ἁπλῶς καταπιῇ ἀμάσητο τὸ χαπάκι μίας ἀκόμη προπαγάνδας.
Τὸ μόνον ποὺ μᾶς ἀφορᾶ εἶναι ἡ ἔννοια Πατρίς.
Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι προπαγάνδα καὶ ἀνοησίες, ὑποσκάπτοντα τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν κοινωνιῶν μας.

Δὲν παρασυρόμεθα ἀπὸ «προδομένους» καὶ «μετανοοῦσες χεῖρες» ἀριστερούς, δεξιούς, κεντρώους. Ἔχουν μάθῃ καλῶς καὶ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τὸ παιχνίδι τοῦ …χαμαιλέοντος καὶ δὲν θὰ διστάσουν, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, νὰ θυσιάσουν τὴν δική μας ἐπιβίωσιν, στὸν βωμὸ τῆς δικῆς τους ἀθλιότητος καὶ βολῆς.

ΠΗΓΗ

Most Popular

Μόλις 16 χρονών ο νεκρός από την αιματηρή καταδίωξη στο Πέραμα – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ

Όλα ξεκίνησαν όταν στη λεωφόρο Θηβών, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν το λευκό αυτοκίνητο με τους τρεις επιβαίνοντες και επειδή το θεώρησαν ύποπτο, έκαναν σήμα στον οδηγό του να σταματήσει. Εκείνος όμως δεν υπάκουσε και έτσι ξεκίνησε η καταδίωξη από τη Θηβών, συνεχίστηκε στο Χαϊδάρι και κατέληξε στις οδούς Φρίξου και Ιωνίας στο Πέραμα, όπου και τελείωσε αιματηρά. Ο οδηγός του αυτοκινήτου όχι μόνο προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο αλλά επιχείρησε ακόμη και να εμβολίσει τους αστυνομικούς, πέφτοντας πάνω σε μια

Accordo tinder. Tinder e un’app di appuntamenti terribilmente cittadino mediante di piu 50 milioni di utenti.

Accordo tinder. Tinder e un'app di appuntamenti terribilmente cittadino mediante di piu 50 milioni di utenti. Questa concentrazione di appuntamenti e un'applicazione di appuntamenti...

Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από την καταδίωξη στο Πέραμα – Βίντεο

Ένα αποκαλυπτικό βίντεο βγήκε στη δημοσιότητα από τη χθεσινοβραδινή καταδίωξη και την ένοπλης συμπλοκής στο Πέραμα, που είχε σαν συνέπεια τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων επτά, μεταξύ τους κι έξι αστυνομικών. Στο βίντεο της Καθημερινής ακούγονται οι σειρήνες των περιπολικών που καταδιώκουν το λευκό αυτοκίνητο, καθώς και οι πυροβολισμοί που ακολούθησαν. Παράλληλα, κόσμος τρέχει στους δρόμους για να καλυφθεί από τα πυρά.
Διαβάστε περισσότερα

The Stories Things Tell And Just Why They Inform Them

The Stories Things Tell And Just Why They Inform Them We never thought that the thing such as a match that is burned or...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!