Νεκροταφείο «ασυνήθιστα υψηλών» ανθρώπων-γιγάντων 5.000 χρόνων αποκαλύφθηκε στην Κίνα!!! Τηρουμένων των αναλογιών και της εποχής!

 

ΠΗΓΗ