Τη δομή του Νέου Λυκείου παρουσίασε χθες το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δίνοντας διευκρινίσεις για το Απολυτήριο Λυκείου και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι αλλαγές θα γίνουν σε βάθος τριετίας, με το βάρος της μεταρρύθμισης να “πέφτει” στα έτη 2018-2019 (για την Α’ και Β’ Λυκείου) και 2019-2020 (για τη Γ’ Λυκείου). Στόχος της μεταρρύθμισης είναι αφενός η ενθάρρυνση των μαθητών να επιλέγουν μαθήματα κοντά στα ενδιαφέροντά τους, αφετέρου η σταδιακή υποβάθμιση της σημασίας των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Η πρόταση είχε παρουσιαστεί με λιγότερες λεπτομέρειες στο πλαίσιο του διαλόγου με τους εκπαιδευτικούς φορείς στη Βουλή προ μηνών, τις τελευταίες εβδομάδες ωστόσο οι διαβουλεύσεις ΙΕΠ και υπουργείου Παιδείας έχουν ενταθεί. Όπως δήλωνε προ ημερών και ο Κώστας Γαβρόγλου, «πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα έχει ολοκληρωθεί και νομοθετικά η αναβάθμιση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, καθώς και το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που θα ισχύσει για τους μαθητές που φέτος θα φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου». Πάντως, ο μέχρι τώρα προγραμματισμός του νομοθετικού έργου στο υπουργείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το αν θα… «πιαστεί» ο στόχος του Σεπτεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές που θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην Α’ Λυκείου δεν θα έρθουν αντιμέτωποι με αλλαγές στην οργάνωση, το πρόγραμμα και τη δομή της τάξης. «Οι αλλαγές θα είναι κατά βάση περιεχομενικές», εξήγησε χθες ο πρόεδρος του ΙΕΠ, Γεράσιμος Κουζέλης. Θα αφορούν στην εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα Θρησκευτικά, τις Ξένες Γλώσσες, και πιλοτικά στην Ιστορία. Ακόμη θα αφορούν στην μείωση της ύλης των εξετάσεων.

Νέα προγράμματα

Αλλαγές ουσίας θα δουν οι μαθητές από το 2018-2019, όταν θα εφαρμοστούν γενικευμένα τα νέα προγράμματα, «που θα βασίζονται σε νέους μαθησιακούς και γνωστικούς στόχους, και ταυτόχρονα θα τους αποδοθούν Φάκελοι Μαθητή για όλα τα μαθήματα» κατά τον Γ. Κουζέλη. Την ερχόμενη εβδομάδα συγκροτούνται ομάδες εργασίας πανεπιστημιακών για να ξεκινήσουν την κατάρτιση των νέων προγραμμάτων και στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, των Κοινωνικών Επιστημών και των Επιστημών της Γλώσσας, όπως τις κατονόμασε ο πρόεδρος του ΙΕΠ.

«Οι Φάκελοι είναι παιδαγωγική επιλογή μας» τόνισε, εξηγώντας πως θα συνεχίσουν να υπάρχουν βιβλία, τα οποία θα αλλάζουν σταδιακά, με προτεραιότητα όσα «είναι είτε απαρχαιωμένα, είτε έχουν δεχθεί κριτική». Υπενθυμίζεται ότι ήδη από φέτος θα αλλάξουν τα βιβλία των μαθηματικών στις Β’ και Ε’ τάξεις του Δημοτικού.

Ενδιαφέρον σχολείο

Κατά την πρόταση του ΙΕΠ, οι εγκύκλιες γνώσεις των μαθητών θα ολοκληρώνονται στην Α’ Λυκείου από το 2018. Από τη Β’ Λυκείου θα δίνεται «η δυνατότητα επένδυσης στα ενδιαφέροντα» των μαθητών. «Αν δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε το φροντιστήριο», είπε ο πρόεδρος του ΙΕΠ, «τουλάχιστον να κάνουμε ενδιαφέρον το σχολείο». Αυτό σημαίνει ότι, έχοντας έναν κορμό υποχρεωτικών μαθημάτων, όπως η Γλώσσα, αλλά και τα Μαθηματικά, η Ιστορία, τα Θρησκευτικά, η Φυσική Αγωγή και οι Δημιουργικές Δραστηριότητες, οι μαθητές στην ηλικία των 16-17 θα μπορούν να διαμορφώνουν κατά βούληση το ωρολόγιο πρόγραμμά τους μέσα από μια λίστα τετράωρων επιλεγομένων μαθημάτων – όπως η Πληροφορική, οι Νέες Τεχνολογίες, οι Ξένες Γλώσσες, η Φυσική και η Χημεία, τα Αρχαία κ.ο.κ. Τα εξεταζόμενα μαθήματα στα δύο τετράμηνα θα μειωθούν αισθητά στην τάξη αυτή, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να βαθμολογούνται με εργασίες.

Αλλαγές στη Γ’ Λυκείου

Το ΙΕΠ προτείνει η βαθμολογία της Β’ Λυκείου να μη μετράει για τη Γ’ και τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου, στην οποία πέραν τριών εξάωρων υποχρεωτικών μαθημάτων -Γλώσσα, Θρησκευτικά, Φυσική Αγωγή και Δημιουργικές Δραστηριότητες-, οι μαθητές θα επιλέγουν ακόμη τρία υποχρεωτικής παρακολούθησης, τα δύο εξ αυτών προσανατολισμένα στις κατευθύνσεις τους για επαγγελματική αποκατάσταση ή σπουδές, το ένα ελεύθερης επιλογής.

Οι μαθητές και στα δύο τετράμηνα της Γ’ Λυκείου θα εξετάζονται σε 4 εξάωρα μαθήματα: Γλώσσα + 2 επιλεγόμενα προσανατολισμού + 1 ελεύθερης επιλογής. Στο α’ τρίμηνο η βαθμολόγηση θα γίνεται μέσω εργασιών ή εξέτασης ή projects. Στο β’ τετράμηνο μέσω πανελλαδικής εξέτασης.

Απολυτήριο και πρόσβαση

Το Απολυτήριο της Γ’ Λυκείου θα βγαίνει με βάση τον βαθμό του α’ τετραμήνου στα 4 μαθήματα και τον βαθμό του β’ τετραμήνου – ο οποίος θα προκύπτει από την πανελλαδική εξέτασή τους. Η αναλογία μεταξύ των δύο τετραμήνων δεν έχει προσδιοριστεί, ωστόσο θα είναι υπέρ του α’ τετραμήνου για την περίπτωση του Απολυτηρίου.

Για την περίπτωση του βαθμού πρόσβασης στην Τριτοβάθμια, η σχέση μεταξύ των επιδόσεων στα δύο τετράμηνα θα είναι αντιστρόφως ανάλογη: Περισσότερο θα μετράει η πανελλαδική επίδοση του β’ τετραμήνου. Στην ουσία, οι Πανελλαδικές εξετάσεις ενσωματώνονται στις ενδοσχολικές του β’ τετραμήνου, οι οποίες για τους αποφοίτους μαθητές της Γ’ Λυκείου το 2020 δεν θα υφίστανται πλέον – κατά την πρόταση του ΙΕΠ.

«Βέβαια, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα των Πανελλαδικών και να μην είναι εξετάσεις απομνημόνευσης» είπε ο Γ. Κουζέλης. Σημειωτέον, ένα πρώτο δείγμα για το πώς θα είναι οι πανελλαδικές δόθηκε φέτος στους υποψηφίους με το μάθημα των Μαθηματικών, η φιλοσοφία εξέτασης των οποίων ήταν πιο διαφορετική παρά ποτέ. Εκπαιδευτικοί αναλυτές -αν και αναγνώρισαν ότι οι μαθητές δυσκολεύτηκαν- εξήραν το νέο σκεπτικό. «Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή οι Πανελλαδικές δεν θα είναι απαραίτητες και το απολυτήριο θα βγαίνει από το σχολείο» τόνισε ο Γ. Κουζέλης, ξεδιπλώνοντας τη δομή του νέου συστήματος.

Τρία νέα χαρακτηριστικά

Η πρόταση του ΙΕΠ έχει ακόμη τρία κομβικής σημασίας χαρακτηριστικά. Την επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε 14χρονη υποχρεωτική έως το 2020 – «Είμαστε σε απόλυτη σύμπνοια με το υπουργείο Παιδείας» είπε στο σημείο αυτό ο Γ. Κουζέλης – Την μεταβατική εφαρμογή της ενιαίας Α’ Λυκείου μεταξύ Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων -μια πρόταση που στα πρώτα στάδια του διαλόγου είχε κατονομαστεί ως «επαναφορά της πολυκλαδικότητας»- και, τέλος, την εκτεταμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε τρεις επιμέρους κατευθύνσεις: στην εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών, την ένταξη των παιδιών με πολιτισμικές διαφορές ή μαθησιακά προβλήματα και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο πρόεδρος του ΙΕΠ αναφέρθηκε στην επιτυχή υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας στα σχολεία και προανήγγειλε τη δημοσιοποίηση μιας μελέτης αποτίμησης από πλευράς εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών. «Μας επέτρεψε να ενσωματώσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία επιπλέον γνωστικά αντικείμενα» είπε ο Γ. Κουζέλης, παραδεχόμενος πάντως τη βιασύνη με την οποία υλοποιήθηκε η Θεματική Εβδομάδα φέτος, όπως και την ελλιπή προετοιμασία…

 

πηγή: Η ΑΥΓΗ