Νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Credicom αναλαμβάνει η κα Αναστασία Σακελλαρίου, πρώην επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στέλεχος με μακρά εμπειρία στον τραπεζικό τομέα στο εξωτερικό. Όπως έχει αποδειχτεί και από τον καιρό της θητείας της στο ΤΧΣ,  έχει  εξαιρετικές διασυνδέσεις με όλο το χρηματοοικονομικό κόσμο της Wall Street και του City και χαίρει μεγάλης εκτίμησης και υποστήριξης.

Καλά πληροφορημένες πηγές κοντά στην Atlaς Merchant Capital, ενός επενδυτικού σχήματος που επικεντρώνεται σε μακροχρόνιες επενδύσεις στο χρηματοοικονομικό τομέα,  επιβεβαιώνουν ότι είναι προσωπικό στοίχημα και στρατηγική επιλογή του ίδιου του Bob Diamond να ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου με στόχο το μετασχηματισμό της Credicom σε τράπεζα εξειδικευμένη στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο εγχείρημα που θα βοηθήσει τις βιώσιμες ελληνικές επιχειρήσεις να συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας.