Αν νομίζετε πως τα “λογιστικά tricks” των Ελληνικών(;) κυβερνήσεων, που παρουσιάζουν δήθεν “πλεονάσματα” και “ανάπτυξη” είναι αποκλειστικά Ελληνικό φαινόμενο, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Διαβάστε τι γράφει ο πολύπειρος Dr. Paul Craig Roberts και συγκρίνετέ το με την Ελληνική πραγματικότητα. Θα εκπλαγείτε με την ομοιότητα των μεθόδων που ακολουθούνται.

Το άρθρο παρατίθεται αυτούσιο στην μετάφρασή μου από το Αγγλικό κείμενο:

Σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των ΗΠΑ έχει επεκταθεί κατά 22 τέταρτα, αυξάνοντας το πραγματικό ΑΕΠ κατά 12,1% σε σχέση με το προηγούμενο υψηλότερό του πριν από την οικονομική συρρίκνωση του 2008-09. Ωστόσο, οι κατασκευαστικές εργασίες και η βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ δεν έχουν ανακάμψει στα προ-ύφεσης ύψη τους.

Έτσι, τι είναι αυτό που προκαλεί την πραγματική αύξηση του ΑΕΠ; Κατά τη γνώμη μου, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ είναι μια ψευδαίσθηση που παράγεται από την υπό-μέτρηση του πληθωρισμού.

Όπως έχω αναφέρει πολλές φορές, ο John Williams του shadowstats.com κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αλλαγές στον τρόπο που προσεγγίζει η κυβέρνηση την μέτρηση του πληθωρισμού, έχουν ως πραγματικό αποτέλεσμα την μη μέτρησή του.

Παλαιότερα, αν η τιμή ενός προϊόντος σε μέτρηση του πληθωρισμού αυξανόταν, ο πληθωρισμός θα αυξανόταν κατά το γινόμενο της τιμής επί το βάρος του στοιχείου στο δείκτη. Σήμερα, αν η τιμή ενός στοιχείου αυξάνει κατά την μέτρηση του πληθωρισμού, αυτό το στοιχείο αφαιρείται από τον δείκτη και αντικαθίσταται από ένα άλλο στοιχείο, χαμηλότερου κόστους.

Ένας δεύτερος τρόπος που η κυβέρνηση έχει σκηνοθετήσει, ώστε να υποβαθμίσει τον πληθωρισμό, είναι να δηλώσει τις αυξήσεις των τιμών ως “βελτίωση της ποιότητας” και να μην μετρήσει την υψηλότερη τιμή σαν πληθωρισμό.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους μπορεί, για παράδειγμα, ένα ποσοστό πληθωρισμού της τάξεως του 8% να μειωθεί στο 2%.

Το χαμηλό ποσοστό πληθωρισμού είναι αυτό που παράγει την εμφάνιση της αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ. Καθώς το ΑΕΠ μετριέται σε επικρατούσες τιμές, προκειμένου να γνωρίζουμε αν ο αριθμός του ΑΕΠ είναι το αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής των αγαθών και των υπηρεσιών ή απλώς το αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών ή του πληθωρισμού, το ονομαστικό νούμερο του ΑΕΠ είναι ουσιαστικά αποπληθωρισμένο με αυτήν την μέτρηση του πληθωρισμού.

Για παράδειγμα, εάν το ονομαστικό ΑΕΠ αυξάνεται κατά 5% φέτος σε σχέση με πέρυσι και ο πληθωρισμός υπολογίζεται στο 2%, το πραγματικό ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 3%. Ωστόσο, εάν το ποσοστό πληθωρισμού 2% είναι το τεχνητό αποτέλεσμα που προκύπτει όπως περιγράφεται παραπάνω, ενώ ο πληθωρισμός είναι πραγματικά στο 5% ή στο 8%, η αύξηση του ΑΕΠ ήταν μηδενική ή μειωμένη κατά 3%.

Ο κύριος λόγος που η κυβέρνηση ανανέωσε τη μέτρηση του πληθωρισμού είναι να εξοικονομήσει χρήματα από την άρνηση των προσαρμογών του κόστους διαβίωσης για τους παραλήπτες Κοινωνικής Ασφάλισης. Κατά τη διάρκεια των πολλών ετών που οι συνταξιούχοι δεν είχαν έσοδα από τόκους στις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις τους λόγω της πολιτικής χαμηλών επιτοκίων της Federal Reserve για τη στήριξη των ισολογισμών των Τραπεζών που είναι “πολύ μεγάλες για να χρεωκοπήσουν”, τους αρνήθηκαν επιπλέον και τις αναπροσαρμογές στο κόστος διαβίωσης στις συντάξεις των Κοινωνικών Ασφαλίσεών τους.

Στην τελευταία δημοσίευσή του ο John Williams αναφέρει:

«Δεκαετίες μεθοδολογιών αλλοιωμένων δημοσιεύσεων έχουν αποστασιοποιήσει τις πρωτοσέλιδες οικονομικές δραστηριότητες από την κοινή εμπειρία και την υποκείμενη πραγματικότητα. Όταν ξεκίνησα το ενημερωτικό δελτίο “Shadow Government Statistics” το 2004, αντανακλούσε τις συνηθισμένες εμπειρίες μου από την αξιολόγηση της ποιότητας και της φύσης των πρωταρχικών οικονομικών εκθέσεων από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και από μια ευρεία αναγνώριση ότι η Main Street [σημ. ΜΒΒ: Main street είναι όρος της καθομιλούμενης που αναφέρεται στους μεμονωμένους επενδυτές, στους εργαζόμενους και στο σύνολο της οικονομίας. Ο όρος “Main Street” χρησιμοποιείται, συνήθως, σε αντιδιαστολή με την “Wall Street”] στις ΗΠΑ είχε μια καλή αίσθηση της βαθύτερης οικονομικής πραγματικότητας.

Από το 2004 η βαθύτερη οικονομική πραγματικότητα προφανώς δεν αντανακλούσε στους αριθμούς των ειδήσεων που εκδιδόταν από τις περισσότερες στατιστικές υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οι ειδήσεις για τις συνθήκες των επιχειρήσεων σε γενικές γραμμές ήταν υπερβολικές, ενώ ο πληθωρισμός είχε υποεκτιμηθεί. Η υπερβολικά θετική ανταπόκριση του κοινού που συνόδευσε την δημιουργία του ShadowStats.com, σε γενικές γραμμές επιβεβαίωσε ότι η κοινή αίσθηση δεν αντικατοπτρίζεται ουσιαστικά στα δεδομένα των ειδήσεων της κυβέρνησης. Η ποιότητα των ειδήσεων και οι σχετικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί από τότε».

Για να μιλήσουμε ειλικρινά, η εικόνα της οικονομίας που παρουσιάζεται στο κοινό είναι μια εικονική πραγματικότητα σκηνοθετημένη κατάλληλα προκειμένου να πάρει τη θέση της πραγματικής πραγματικότητας. Η οικονομική ανάκαμψη, τα χαμηλά ποσοστά πληθωρισμού και της ανεργίας δεν είναι πιο πραγματικά από ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής του Saddam Hussein, την χρήση χημικών όπλων του Assad, τα πυρηνικά των Ιρανών και τη Ρωσική εισβολή της Ουκρανίας. Όπως και στην ταινία, το Matrix που ζουν οι Αμερικανοί είναι προϊόν της δυνατότητας της κυβέρνησης να ελέγχει τις εξηγήσεις.

Όπως λέει ο John Williams, «η αναφορά του ΑΕΠ της κυβέρνησης δεν είναι κοντά στο να είναι αξιόπιστη». Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της Federal Reserve αντιπροσωπεύει το 61% του ΑΕΠ και παραμένει κάτω από το υψηλότερό του πριν από την οικονομική συρρίκνωση την περίοδο 2008-09. Ωστόσο, η κυβέρνηση λέει ότι το πραγματικό ΑΕΠ είναι 12,1% υψηλότερο.

Δοκιμάστε να βρείτε την οποιαδήποτε συζήτηση αυτής της ασυνέπειας στα χρηματοπιστωτικά Μέσα Ενημέρωσης.

Πάντα υπήρχαν προκαταλήψεις στα Μέσα Ενημέρωσης, αλλά ο 21ος αιώνας έχει βιώσει την αύξηση των πλαστών ειδήσεων προκειμένου να προωθηθούν οι διάφορες agendas. Για παράδειγμα, η νεοσυντηρητική agenda της ανατροπής επτά χωρών της Μέσης Ανατολής μέσα σε πέντε χρόνια υπηρετήθηκε από τις ψεύτικες ειδήσεις για τον Saddam Hussein, τον Gadaffi, τον Assad και το Ιράν. Η agenda του συμπλέγματος στρατιωτικών / ασφάλειας, ενός νέου Ψυχρού Πολέμου, είχε υπηρετηθεί από την ψεύτικη είδηση της Ρωσικής εισβολής και την απειλή για την Ευρώπη. Η πρόθεση του προέδρου Τrump για την αποκατάσταση ομαλών σχέσεων με την Ρωσία νικήθηκε από τις ψεύτικες ειδήσεις περί της, τάχα, Ρωσικής παρέμβασης στις προεδρικές εκλογές και τις ισχυριζόμενες συνδέσεις του Trump με την Ρωσική κατασκοπεία.

Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού των ΗΠΑ πίστεψαν τα προφανή, ξεκάθαρα ψέματα για το Ιράκ, την Λιβύη, την Συρία και το Ιράν και ίσως οι περισσότεροι συνεχίζουν να το κάνουν. Διάφορες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών πιστεύει τα προφανή ψεύδη για τους Ρώσους και πολλοί Αμερικανοί θέλουν να κατηγορηθεί ο Trump για τις ανύπαρκτες “Ρωσικές συνδέσεις του”.

Τα έντυπα, η τηλεόραση και ένα μεγάλο μέρος των Μέσων Ενημέρωσης στο Διαδίκτυο δημιουργούν την εικονική πραγματικότητα που υποστηρίζει τις ημερήσιες διατάξεις των κυρίαρχων elites, στερώντας από τους ανθρώπους την κατανόηση της πραγματικότητας των γεγονότων. Ιστοσελίδες, όπως αυτή εδώ, που προσπαθούν να παρέχουν ειλικρινείς εξηγήσεις είναι απορριπτέες ως πράκτορες των Ρώσων, ως συνωμοσιολόγοι, ως μουρλοί και ούτω καθεξής.

Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν τα ψέματα παραγκωνίζουν την αλήθεια προκειμένου να υπηρετήσουν τις κρυφές agendas. Ούτε μπορεί να υπάρχει ζωή στην γη. Όσο τρομεροί και αν ήταν οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι του 20ου αιώνα σε απώλειες ανθρώπινων ζωών και στις καταστροφές των πόλεων, τα όπλα ήταν μικροκαμωμένα σε σύγκριση με τα σημερινά θερμοπυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόνο ένας Ρωσικός πυρηνικός πύραυλος Satan II διαθέτει επαρκή καταστροφική δύναμη για να εξαλείψει την Γαλλία ή την Πολιτεία του Texas.

Η Ρωσία, που περιβάλλεται από 28 εχθρικές χώρες του ΝΑΤΟ παρακινούμενες από τρελούς νεοσυντηρητικούς και τρελλούς στρατηγούς των ΗΠΑ, βασίζεται στα πυρηνικά όπλα για να προστατεύσει την πατρίδα της. Τα τελευταία χρόνια διάφοροι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν πει ότι η Ρωσία δεν θα ξαναδώσει ποτέ πια έναν πόλεμο στο έδαφός της. Αυτό θα έπρεπε να μας λέει κάτι, αλλά δεν μας έχει πει.

Αν έχετε μυαλό, αναρωτηθείτε που αποσκοπεί αυτή η ενορχηστρωμένη σύγκρουση με την Ρωσία. Ο Пу́тин έχει δηλώσει ότι δεν θέλει καμία σύγκρουση, ότι η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν. Αλλά οι Δυτικές presstitutes αναγγέλουν ότι η Ρωσία είναι μια απειλή, ενώ οι στρατηγοί που ο Trump έχει διορίσει στις υψηλότερες θέσεις στην νέα του κυβέρνηση λένε ότι “η Ρωσία είναι η κύρια απειλή για τις ΗΠΑ”. Αν πιστεύετε το Пу́тин, είστε ένα κορόϊδο των Ρώσων ή ακόμα και προδότης. Αν πιστεύετε την New York Times, την Washington Post, το CNN, το MSNBC, το NPR, έχετε κερδίσει μια θέση στον Αρμαγεδδώνα.

Ο λαός χωρίς έγκυρη πληροφόρηση δεν μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις. Πουθενά στη Δύση, εκτός από την ιστοσελίδα μου και μερικές άλλες, δεν υπάρχει οποιαδήποτε έγκυρη πληροφόρηση.

Το αναγνωστικό κοινό μου με όλες τις αναδημοσιεύσεις και ξένες μεταφράσεις είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με, για παράδειγμα, τη Washington Post ή τους New York Times, αλλά είναι μικρό σε σύγκριση με το σύνολο των Δυτικών Μέσων Ενημέρωσης, που επαναλαμβάνουν τα ίδια ψέματα. Αν οι αναγνώστες μου ήταν οργανωμένοι και πίστευαν στην Margaret Mead θα αρκούσε, αλλά δεν είναι οργανωμένοι. Είναι διάσπαρτοι σε όλο το κόσμο.

Οι νεοσυντηρητικοί είναι οργανωμένοι. Το σύμπλεγμα στρατιωτικών / ασφάλειας είναι οργανωμένο, το ίδιο είναι οι τραπεζίτες, η Wall Street και οι παγκόσμιες εταιρείες. Για το σύμπλεγμα στρατιωτικών / ασφάλειας, ο κόσμος είναι κάτι που βάζει σε κίνδυνο τον τεράστιο προϋπολογισμό “ασφαλείας” τους. Για τους τραπεζίτες, την Wall Street και τις παγκόσμιες εταιρείες, ο κόσμος είναι εκεί για να λεηλατηθεί. Η λεηλασία έχει αποκαλυφθεί ξανά και ξανά. Βλέπε, για παράδειγμα, το “Confessions of an Economic Hit Man” (Εξομολογήσεις ενός Οικονομικού Δολοφόνου) του John Perkins, αλλά η λεηλασία συνεχίζεται μέσω των παγκόσμιων οργανισμών όπως είναι το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, τα δήθεν “φιλάνθρωπα” Δυτικά ιδρύματα που “βοηθούν τις φτωχές χώρες”.

Στην Ιστορία σπανίως είχαν μια φωνή οι λαοί. Όσοι προσπαθούν να δώσουν στους λαούς μια φωνή απεικονίζονται αρνητικά από τις άρχουσες elites. H “Common Sense” (Κοινή Λογική) του Thomas Paine είναι το ιδρυτικό έγγραφο της Αμερικανικής Επανάστασης. Το βιβλίο του, “Rights of Man” (Δικαιώματα του Ανθρώπου) πούλησε 500.000 αντίτυπα, καθιστώντας το best-seller βιβλίο του 18ου αιώνα. Στη Βρετανία η ανταμοιβή του ήταν να χρεώνεται με ανατρεπτικές ενέργειες από την κυβέρνηση και να κηρυχθεί εκτός νόμου. Στις ΗΠΑ, οι Ομοσπονδιακές εφημερίδες στη Βοστώνη τον απεικόνισαν ως μέθυσο και άπιστο. Δεν υπάρχει μνημείο για αυτόν στην Washington, DC. Όπως έχει γράψει ο Lewis Lapham, «η απλή και ειλικρινής ομιλία του Paine είναι εκτός τόνου σε σχέση με τον δικό μας σύγχρονο πολιτικό λόγο, που ως επί το πλείστον είναι η τέχνη του να μη λέει τίποτα». Ή να σας μπερδεύει με ψευδείς ειδήσεις.

Η φωνή εδώ σε αυτή την ιστοσελίδα, η φωνή μου, παρέχει προοπτικές που επιτρέπουν την διαφυγή από το Matrix, αλλά αυτό εξαρτάται από την υποστήριξή σας. Καθώς έφτασε ο Μάρτιος, έτσι έφτασε και το τριμηνιαίο αίτημά μου για την υποστήριξή σας. Μέχρι στιγμής, έχουμε και οι δύο κρατήσει τον λόγο μας. Έχετε υποστηρίξει την ιστοσελίδα και έχω συνεχίσει να καταστρέφω τη φήμη μου στην Washington γράφοντας εξηγήσεις που δεν είναι δημοφιλείς στους κύκλους της εξουσίας.

Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ για τη ζωή μας, αλλά δεν μπορώ να το κάνω χωρίς εσάς.

Του Μ. Βολουδάκη

ΠΗΓΗ