Αρχική Κοινωνία «Μποναμάδες» και «μπαχτσίσια» από την κυβέρνηση

«Μποναμάδες» και «μπαχτσίσια» από την κυβέρνηση

Ακατάσχετο για αγρότες, επίδομα θέρμανσης και εξωδικαστικός συμβιβασμός.

«Στο φουλ» δουλεύουν οι κρατικές «μηχανές» για να υλοποιήσουν σωρεία παρεμβάσεων μέχρι το τέλος του έτους προς όφελος του πορτοφολιού μεγάλου τμήματος της κοινωνίας.

Ειδικότερα, στα 7.500 ευρώ ετησίως ορίστηκε το ακατάσχετο για τις αγροτικές ενισχύσεις, όπως προβλέπεται με σχετική τροπολογία, με την έναρξη της σχετικής ρύθμισης να τοποθετείται χρονικά στις 10 Δεκεμβρίου 2018.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας 1864/12 18.12.2018 που κατατέθηκε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» ορίζεται ότι οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν: α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δε συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ως άνω πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, οι τράπεζες θα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επίδομα θέρμανσης

Την ίδια στιγμή όσον αφορά στο επίδομα θέρμανσης του 2018, σύμφωνα και με τους αρμόδιους Υπουργούς της κυβέρνησης, σε λίγες μέρες οι κάτοικοι των περιοχών της Α’ ζώνης και των ορεινών της Β’ Ζώνης θα δουν το επίδομα στον τραπεζικό λογαριασμό τους χωρίς να χρειαστεί να κάνουν τίποτε οι ίδιοι.

Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών θα δοθεί πρόσθετη αναδρομική επιδότηση 12 εκατομμυρίων ευρώ στα νοικοκυριά νομών και ορεινών οικισμών της Α’ κλιματικής ζώνης, που έλαβαν επίδομα πετρελαίου θέρμανσης για αγορές που έκαναν την προηγούμενη χειμερινή σεζόν. Το μέτρο αφορά στους νομούς Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας, καθώς και όλους τους χαρακτηρισμένους ως ορεινούς οικισμούς.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, η επιδότηση στην Α΄ Ζώνη διπλασιάζεται από 0,125 ευρώ σε 0,25 ευρώ το λίτρο, σε σχέση με όσα είχαν προβλεφθεί πέρυσι και έτσι θα χορηγηθεί πρόσθετο επίδομα που ανέρχεται ακόμη και στα 312,5 ευρώ ανά νοικοκυριό. Για τις υπόλοιπες περιοχές παραμένει 0,125 ευρώ, όπως ίσχυε.

Για το 2019 το επίδομα θέρμανσης θα αφορά περισσότερους πολίτες και το πόσο της επιδότησης ανά λίτρο θα είναι αυξημένο περίπου κατά 30%, ώστε να καλυφθεί η αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται ότι σύντομα θα έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και θα προχωρήσει η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός

Στο «μέτωπο» του εξωδικαστικού συμβιβασμού, πλέον θα δίνεται για εξωδικαστική ρύθμιση χρεών έως 300.000 ευρώ, δηλαδή θα γίνει πράξη ο εξαπλασιασμός του ανώτατου ορίου οφειλών σε σύγκριση με σήμερα, προκειμένου μια επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τα χρέη της μέσω της λεγόμενης απλοποιημένης διαδικασίας, χωρίς δηλαδή υποχρεωτική αξιολόγηση βιωσιμότητας.

Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις –ανεξαρτήτως μεγέθους– και εν γένει σε όσους έχουν πτωχευτική ικανότητα, όταν δεν καταλήγουν σε συμφωνία με τους ιδιώτες πιστωτές τους, να προβαίνουν σε διμερή διευθέτηση των χρεών που έχουν προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ειδικότερα, οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας είναι οι ακόλουθες:

• Αυξάνεται στις 300.000 ευρώ από 50.000 ευρώ που είναι σήμερα το όριο συνολικών οφειλών προκειμένου κάποια επιχείρηση να ρυθμίσει τα χρέη της με βάση την απλοποιημένη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος για να ενταχθεί στην απλοποιημένη διαδικασία, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

*να έχει λειτουργική κερδοφορία κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης,* το σύνολο των οφειλών τους –όπως αυτές θα διαμορφώνονται μετά την αφαίρεση: των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, του 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από φορολογικά πρόστιμα και του 85% των απαιτήσεων Δημοσίου και ασφαλιστικών ταμείων από προσαυξήσεις και πρόστιμα– είναι έως οκτώ φορές μεγαλύτερο από το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

• Δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν χρέη προς ιδιώτες πιστωτές (τράπεζες), Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία και που η διαδικασία του εξωδικαστικού αποτυγχάνει λόγω μη συμμετοχής του απαιτούμενου ποσοστού των πρώτων για την επίτευξη απαρτίας, να ρυθμίζουν διμερώς τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Η διμερής ρύθμιση θα γίνεται με τους όρους που ισχύουν σήμερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ακόμη, παρατείνεται η λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού για ένα ακόμη έτος, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2019.

7 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι η χώρα δεν έχει βγει από την ύφεση

Εκτός από τις δυνατότητες πληρωμών χρεών, επτά στους δέκα Ελληνες πιστεύουν ότι η χώρα δεν έχει βγει από την ύφεση.

Ειδικότερα, στις 68 μονάδες διαμορφώθηκε στην Ελλάδα ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης της εταιρείας Nielsen κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση κατά μία μονάδα σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και κατά 8 μονάδες σε σύγκριση με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του τρίτου τριμήνου του 2017. Η βελτίωση, ωστόσο, του δείκτη δεν σημαίνει ότι έχει επέλθει σύγκλιση με την Ευρώπη, όπου ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις 87 μονάδες.

Οι Έλληνες παραμένουν στη συντριπτική τους πλειονότητα απαισιόδοξοι για την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και του νοικοκυριού τους, ενώ στις ανησυχίες που έχουν σημαντικό ρόλο καταλαμβάνει πλέον και αυτή για την εγκληματικότητα.

Σύμφωνα με τη Nielsen, το 72% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα βρίσκεται σε οικονομική ύφεση (έναντι 83% το τρίτο τρίμηνο του 2017), ενώ ανάλογο ποσοστό αμφιβάλλει για το εάν η χώρα θα καταφέρει να βγει από την οικονομική κρίση μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Μεταξύ των Ευρωπαίων, οι Έλληνες εξακολουθούν να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση σε ό,τι αφορά την εργασιακή ανασφάλεια, με το 32% να ανησυχεί για την εργασία του. Ακολουθούν οι ανησυχίες για την οικονομία (28%), για την προσωπική υγεία (26%), για τα χρέη και οφειλές του νοικοκυριού (23% έναντι 28% το τρίτο τρίμηνο του 2017), ενώ εντύπωση προκαλεί ότι το 12% εμφανίζεται να ανησυχεί για την εγκληματικότητα, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 7%.

Η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης δεν σημαίνουν ότι αυξήθηκε και το διαθέσιμο εισόδημα, τουλάχιστον σε αισθητό βαθμό.

Έτσι, επτά στους δέκα Ελληνες εξακολουθούν να προσπαθούν σε σταθερή βάση να περικόψουν τα έξοδα του νοικοκυριού τους. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρώπη είναι κοντά στο 50%. Οι κυριότερες ενέργειες στις οποίες προβαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση τα ελληνικά νοικοκυριά είναι η αγορά φθηνότερων βασικών ειδών σούπερ μάρκετ (η απάντηση αυτή δόθηκε από το 71%), η περικοπή των δαπανών για διασκέδαση εκτός σπιτιού (62% επέλεξε αυτή την απάντηση έναντι 71% στο τρίτο τρίμηνο του 2017) και η μείωση των εξόδων για την αγορά ειδών ένδυσης (56% έναντι 63% στο τρίτο τρίμηνο πέρυσι).

Η έρευνα καταναλωτικής εμπιστοσύνης της Nielsen πραγματοποιείται σε δείγμα 32.000 καταναλωτών από 64 χώρες και η συλλογή των στοιχείων γίνεται μέσω του Διαδικτύου. Ο βασικός δείκτης της έρευνας (Consumer Confidence Index) υπολογίζεται από τρεις επιμέρους μεταβλητές: α) εκτίμηση για την προσωπική οικονομική κατάσταση τους επόμενους 12 μήνες, β) αξιολόγηση περιόδου για την αγορά αγαθών που χρειάζεται το νοικοκυριό και γ) εκτίμηση για την ανεργία τους επόμενους 12 μήνες.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Παπαευαγγέλου: Η «Δέλτα» έχει επικρατήσει, ξεκάθαρο το όφελος του εμβολιασμού

«Αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων σε μεγαλύτερες ηλικίες», τόνισε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης, σημειώνοντας...

Προειδοποίηση Χαρδαλιά για Μύκονο και Ίο – Τα νησιά που «φλερτάρουν» με lockdown

Τον «κώδωνα του κινδύνου» για μια σειρά από περιοχές -και ειδικότερα σε συγκεκριμένα νησιά- έκρουσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Κατά...

Αιχμηρή απάντηση Μαξίμου στην πρόταση Τσίπρα για αργία λόγω καύσωνα

Την κριτική της κυβέρνησης προκάλεσε ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα διά της οποίας ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος γνώμες ειδικών, όπως αναφέρει, φαίνεται να εισηγείται την...

Γραβάνης: Θα κάνουμε όλοι τρίτη δόση του εμβολίου μέχρι τις αρχές του 2022

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αχιλλέας Γραβάνης μίλησε για την πορεία των εμβολιασμών στην Ελλάδα, ενώ υπογράμμισε ότι όλοι θα χρειαστεί να κάνουμε τρίτη ή αλλιώς...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!