Γ. Κατρούγκαλος, Κ. Χρυσόγονος, Α. Δημητρόπουλος, Κ. Ζώρας, Χρ. Βερναρδάκης, Ηλ. Νικολόπουλος

Μεταξύ άλλων προτείνεται ο διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας, η τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και η θεσμοθέτηση δημοκρατικών διαδικασιών από τα κάτω προς τα πάνω.

Οι πέντε άξονες είναι οι εξής: 1. Νέα αρχιτεκτονική του πολιτεύματος, 2. Διακριτότητα Κράτους-Εκκλησίας, 3. Καθιέρωση θεσμών άμεσης δημοκρατίας, 4. Ισχυροποίηση του κράτους δικαίου και 5. Θωράκιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών.

Ανά άξονα οι αλλαγές που προτείνουν είναι οι ακόλουθες:

1. Για το πολίτευμα

♦ Εποικοδομητική ψήφος δυσπιστίας: η πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης να συνοδεύεται και από πρόταση για ανάδειξη νέας κυβέρνησης.

♦ Δυνατότητα άμεσης εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του. Αν δεν εξασφαλίζεται η συναίνεση των δύο τρίτων της Βουλής στην ψηφοφορία για τον νέο Πρόεδρο, τότε το λόγο θα τον έχει το εκλογικό σώμα σε μια τρίτη ψηφοφορία.

♦ Μέγιστος αριθμός θητειών για βουλευτές, ώστε κανείς να μην μπορεί να εκλέγεται για πάνω από δύο συνεχόμενες κοινοβουλευτικές περιόδους ή για οκτώ συνεχόμενα έτη. Εκσυγχρονισμός των ασυμβιβάστων και κωλυμάτων.

♦ Ριζική αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των κομμάτων: το κράτος δεν θα τα χρηματοδοτεί αλλά θα αποζημιώνει μέρος των πραγματοποιημένων και αποδεδειγμένων δαπανών στις οποίες έχει προβεί κάθε κόμμα. Τα μικρότερα κόμματα θα αποζημιώνονται με μεγαλύτερο συντελεστή σε σχέση με τα μεγαλύτερα.

2. Για τη σχέση Κράτους-Εκκλησίας

♦ Καθιερώνεται πλήρως η διακριτότητα Κράτους-Εκκλησίας, με πλήρη σεβασμό στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στον ιστορικό της ρόλο. Ρητή κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους, με αναγνώριση της Ορθοδοξίας ως ιστορικά επικρατούσας θρησκείας. Κατοχύρωση της υποχρεωτικότητας μόνου του πολιτικού όρκου στις ορκωμοσίες των αιρετών, του πολιτεύματος, των δικαστών και των λοιπών δημόσιων λειτουργών.

3. Για την καθιέρωση θεσμών άμεσης δημοκρατίας

♦ Υποχρέωση κύρωσης με δημοψήφισμα οποιασδήποτε συνθήκης μεταβιβάζει κυριαρχικές αρμοδιότητες του κράτους.

♦ Διενέργεια δημοψηφισμάτων με 500.000 υπογραφές για εθνικά θέματα, 1 εκατ. υπογραφές για ψηφισμένο νόμο (πλην δημοσιονομικών) και 100.000 υπογραφές για νομοθετική πρωτοβουλία από τους ίδιους τους πολίτες. Καθιέρωση δυνατότητας τοπικών δημοψηφισμάτων και θεσμοθέτηση λαϊκών συνελεύσεων για κρίσιμα τοπικά ζητήματα με δεσμευτικό για τις αρχές χαρακτήρα.

4. Για την ισχυροποίηση του κράτους δικαίου

♦ Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, εκτός, ενδεχομένως, για τα αδικήματα που σχετίζονται άμεσα με το λειτούργημα των βουλευτών.

♦ Τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Κατάργηση του ευνοϊκού ποινικού καθεστώτος του πολιτικού προσωπικού.

♦ Νέες ρυθμίσεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές ώστε να είναι δυνατή η συγκρότησή τους και διαφανής στον κοινοβουλευτικό έλεγχο η λειτουργία τους.

5. Κοινωνικά δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες

♦ Ρητή απαγόρευση άρσης του δημόσιου ελέγχου του νερού και της ενέργειας.

♦ Σαφής κατοχύρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως μοναδικού μέσου για τη διαμόρφωση του μισθού.

♦ Αναθεώρηση των άρθρων αναφορικά με την ελευθερία του Τύπου και των ΜΜΕ, ριζικός επανασχεδιασμός του τοπίου της επικοινωνίας και των ΜΜΕ, με κατοχύρωση της πρόσβασης όλων σε όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης.

♦ Ενίσχυση της προστασίας της ιδιοκτησίας (όχι μόνο της εμπράγματης).

♦ Πρόβλεψη για ανακατανομή του πλούτου προς επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ των πολιτών αίροντας εμπόδια οικονομικής και κοινωνικής φύσης.

ΠΗΓΗ: efsyn.gr