Αρχική Κοινωνία Μια νέα «βιομηχανία» για την Ακτή Δυμαίων

Μια νέα «βιομηχανία» για την Ακτή Δυμαίων

Του Αθανάσιου Τσακαλίδη, Ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Μηχ. H/Y και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Η πληροφορική ξεκίνησε στη δεκαετία του 1970 και από ένα βοηθητικό υπολογιστικό εργαλείο, απλώθηκε σιγά-σιγά και μετεξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας, εκπαίδευσης, ενημέρωσης, επικοινωνίας και αναψυχής.

Είναι πλέον λογικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ίδρυση ΠΟΛΟΥ-ΤΠΕ (Τεχνολογίας και Επικοινωνιών) για να συγκεντρώνει διαρκώς την κρίσιμη μάζα των επιστημόνων στις ΤΠΕ σε ένα ενιαίο τεχνολογικό οικοσύστημα, που σε συνεργασία με τους Ελληνες της Διασποράς που διαπρέπουν στις ΤΠΕ παγκοσμίως, θα εγγυηθεί τη δημιουργία μίας Τεχνολογικής Δυναμικής με στόχο την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια δημιουργώντας βιώσιμες θέσεις εργασίας στις ΤΠΕ, μειώνοντας και τη φυγή των νέων επιστημόνων στην αλλοδαπή (Brain drain).

Η Πάτρα μπορεί να διεκδικήσει το χαρακτηρισμό του «Εθνικού Πόλου Νέων Τεχνολογιών» και να υλοποιήσει δράσεις τόσο πιλοτικές όσο και ολοκληρωμένες για τον άμεσο εκσυγχρονισμό βασικών τομέων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Για την παγίωση αυτού του χαρακτηρισμού θα πρέπει να ιδρυθεί ο ΠΟΛΟΣ-ΤΠΕ υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, που θα αποτελεί βασικό χώρο φιλοξενίας όλων των συναφών δράσεων σε ένα μεγάλο οικόπεδο (30-40 στρέμματα) κατά προτίμηση κοντά στην Ακτή Δυμαίων.

Παρακάτω καταγράφουμε τις Δομές, που πρέπει να αναπτυχθούν και οι οποίες χωρίζονται σε

Α) Δομές για τον δημόσιο τομέα
Β) Δομές για τον ιδιωτικό τομέα
Γ) Δομές κοινωνικού χαρακτήρα
Δ) Εκθεσιακός χώρος.

Α) ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Α.1) Κέντρο Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης (ΚΗΔΔ).

Προτείνεται να ιδρυθεί ένα Κέντρο Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης (ΚΗΔΔ) με σκοπό να εκπαιδεύει τους υπαλλήλους των ΟΤΑ από όλες τις πόλεις της Ελλάδας φιλοξενώντας τους σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο για εκπαιδευτικά προγράμματα στις νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ), που η διάρκεια τους να κυμαίνεται από μία έως τέσσερις βδομάδες.

Αυτό το κέντρο είναι απαραίτητο σε εθνικό επίπεδο και το πρώτο ολοκληρωμένο θα μπορούσε να ιδρυθεί στην Πάτρα με στόχο να κλωνοποιηθεί και σε άλλες πόλεις εφόσον κριθεί πετυχημένο την πρώτη χρόνια.
Θα προσφέρει εκπαίδευση στις ΤΠΕ σε υπαλλήλους των ΟΤΑ σε διάρκεια το πολύ 4 βδομάδων και θα διαθέτει χώρους φιλοξενίας, σίτισης και εκπαίδευσης για 60 άτομα.

Α.2) Κέντρο Τεχνολογίας και Τέχνης (ΚΕΤΤΕ).

Κινούμενοι στο μεταίχμιο της τεχνολογίας και της τέχνης ο ΠΟΛΟΣ-ΤΠΕ μπορεί να πρωτοστατήσει και πάλι στον Ελλαδικό χώρο και να ιδρύσει ένα Κέντρο Τεχνολογίας και Τέχνης (ΚΕΤΤΕ) με στόχο να εξελιχθεί αφενός σε Εθνικό Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Περιεχομένου και αφετέρου να ασχοληθεί με τη δημιουργία Ψηφιακών Μουσείων, παραγωγή ψηφιακών τίτλων τόσο για εκπαίδευση όσο και για την τουριστική προβολή. Το κέντρο αυτό θα μπορούσε να αναλάβει και την ίδρυση Ψηφιακού Μουσείου κοντά στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, το οποίο σε συνδυασμό με την επίσκεψη στη Γέφυρα των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας θα μπορούσε να γίνει πόλος έλξης εκδρομών από όλη την Ελλάδα.

Τα έσοδα του ΚΕΤΤΕ θα είναι τόσο από υπηρεσίες, που θα προσφέρει σε δομές του υπουργείου Πολιτισμού, όσο από εισιτήρια εισόδου στα ψηφιακά μουσεία και από την πώληση ψηφιακού υλικού είτε είναι πολιτιστικού περιεχομένου είτε είναι τουριστικού περιεχομένου. Πέραν τούτου θα διεκδικεί έσοδα από ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα πολιτιστικού περιεχομένου.

Β) ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Β.1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ START-UPS σε ΤΠΕ

Θα αναπτυχθεί ένα Τεχνολογικό Πάρκο για να φιλοξενεί START-UP εταιρείες των ΤΠΕ, αλλά και υπάρχουσες εταιρείες στην περιοχή της Πάτρας. Θα διατίθενται χώροι για ενοικίαση, αλλά και χώροι εκδηλώσεων και εκπαίδευσης.
Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αδελφοποιήσεις με ανάλογα πάρκα στο εξωτερικό (Tel Aviv (Israel), Berlin (Germany), SiliconValey (California, USA), Brooklyn (NY, USA) κ.ά.).

Θα ενισχυθεί η συνέργεια με Ελληνες του εσωτερικού και του εξωτερικού, που έχουν ήδη πετυχημένες εταιρείες στις ΤΠΕ.
Το Τεχνολογικό Οικοσύστημα, που θα δημιουργηθεί θα ενισχύσει τη νοοτροπία της επιχειρηματικότητας σε νεαρές ηλικίες και ο καθένας θα μπορεί έγκαιρα να ξεδιπλώνει τα ταλέντα του για να πάρει την κατάλληλη θέση στην παγκοσμιοποιημένη αγορά των ΤΠΕ.

Β.2) ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ FUNDS.

Θα ιδρυθεί ειδικός φορέας, που θα έχει στενή σχέση με υπάρχοντα FUNDS του εσωτερικού και του εξωτερικού και θα συμβουλεύει τους νέους επιχειρηματίες για να μπορούν να χρηματοδοτήσουν πιλοτικές εφαρμογές, που οδηγούν σε πετυχημένα ψηφιακά προϊόντα. Ο φορέας θα έχει τα ανάλογα έσοδα από τις μεσιτικές του υπηρεσίες.
Ο φορέας αυτός σε συνεργασία με μία τράπεζα μπορεί να δημιουργήσει ένα ταμείο, που θα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνεπενδύσεων (Equifund), που συστάθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ειδικευμένων μόνο στις ΤΠΕ.

B.3) Κέντρο Τηλεργασίας (ΚΕΤΗΛ).

Η τηλεργασία προσλαμβάνει σιγά-σιγά μαζικές διαστάσεις σε πολλές προηγμένες χώρες και αναπτύσσονται πολλές τηλεπλατφόρμες (FreeLancer-Platforms), που φέρνουν σε επαγγελματική σχέση τηλεεργαζόμενους με εντολοδόχους (εταιρείες, οργανισμούς ή ιδιώτες) βασισμένη σε συμβολαιακή σχέση ορισμένου χρόνου. Ενα Κέντρο Τηλεργασίας (ΚΕΤΗΛ) επιδιώκει να δημιουργήσει ένα φυσικό και νοητό χώρο (Physical and Virtual Place), που να φέρνει σε επικοινωνία ανθρώπους των ΤΠΕ με εντολοδόχους από όλον τον πλανήτη, που έχουν συγκεκριμένες παραγγελίες.

Προτείνουμε δηλαδή άμεσα να συσταθεί ένα Κέντρο Τηλεργασίας (ΚΕΤΗΛ), με στόχο να προωθεί αφενός τις νέες ειδικότητες, που εμφανίζονται στις ΤΠΕ και αφετέρου να διευκολύνει τις συνεργασίες με περισσότερες τηλεπλατφόρμες στον πλανήτη και μέσω αυτών με την εγχώρια και τη διεθνή ζήτηση υπηρεσιών τεχνολογίας. Το ΚΕΤΗΛ θα προσφέρει διαρκώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια στα νέα εργαλεία Ανάπτυξης Κώδικα Προγραμματισμού, που εξελίσσονται συνεχώς.

To ΚΕΤΗΛ θα λειτουργεί σαν «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ» και θα έχει τα ανάλογα μεσιτικά δικαιώματά του.

Β.4) Κέντρο για την Ψηφιοποίηση της Βιομηχανίας (ΚΕΨΗΒΙΟ).

Προτείνεται η ίδρυση ενός φορέα ΚΕΨΗΒΙΟ, ο οποίος με τη στενή συνεργασία του τοπικού ΣΕΒ ή του κεντρικού ΣΕΒ να βοηθάει τα υπάρχοντα εργοστάσια να μετατρέπονται βαθμιαία σε έξυπνα εργοστάσια με τη βοήθεια των ΤΠΕ (Ψηφιακός Μετασχηματισμός στη Βιομηχανία).

Το ΚΕΨΗΒΙΟ θα έχει έσοδα από τις υπηρεσίες, που προσφέρει στην κάθε βιομηχανία χωριστά είτε από συμβουλευτικές υπηρεσίες είτε από την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών.

Το ΚΕΨΗΒΙΟ θα διαθέτει και ένα πλήρες Εκπαιδευτικό Κέντρο, το οποίο θα εκπαιδεύει στελέχη της βιομηχανίας στις τεχνολογίες του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα κυμαίνεται από μία έως τρεις εβδομάδες. Το ΚΕΨΗΒΙΟ θα έχει έσοδα από τις βιομηχανίες για την εκπαίδευση των στελεχών τους.

Γ) ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Γ.1) Κέντρο Δημιουργικού Διαδικτύου (Κε-ΔΔΔ).

Προτείνεται ένας νέος φορέας Δημιουργικού Διαδικτύου (ΔΔΔ) με στόχο να συντονίζει συμβουλευτικά και παιδαγωγικά όλους τους μαθητές στη δημιουργική χρήση του διαδικτύου σε θέματα τέχνης, θεάτρου, μουσικής, παιχνιδιών και γενικά ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει θα είναι δωρεάν με στόχο να βοηθήσει στην ψηφιακή αποτοξίνωση των νέων και να συμβουλεύει για την προστασία από το κακόβουλο διαδίκτυο.

Αυτός ο φορέας θα συνεργάζεται στενά με την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.
Πιθανά έσοδα θα έχει από έργα ελληνικά και ευρωπαϊκά για το CYBER-SECURITY.

Γ.2) Κέντρο Μείωσης του Ψηφιακού Χάσματος σε παιδιά με ελλιπή πρόσβαση στις ΤΠΕ.

Θα δημιουργηθεί μία δομή, που με ειδικές αίθουσες των τριάντα ατόμων θα δίνει πρόσβαση και δωρεάν εκπαίδευση σε παιδιά, που έχουν ενδιαφέρον και έφεση στις ΤΠΕ, αλλά για κοινωνικούς λόγους δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα. Ο φορέας αυτός με τη σύμπραξη της Εκκλησίας θα ορίζει τις ομάδες και το χρόνο εκπαίδευσης.

Γ.3) Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά του δημοτικού.

Θα οργανωθούν ομάδες παιδιών με αντικείμενα την Εκπαιδευτική Ρομποτική, τα Ψηφιακά Παιχνίδια και την Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο. Αυτά θα προσφέρονται δωρεάν σε παιδιά δημοτικού. Η δράση αυτή θα γίνει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δ) PATRAS-IQ

Το PATRAS-IQ στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία στην πρώτη του φάση, όπου ανέδειξε την κρίσιμη μάζα των Νέων Τεχνολογιών. Στην οργάνωσή του συμμετέχουν πλέον και τα τρία Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Πάτρας (Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο), τα υπουργεία Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Προβλέπεται μόνιμος εκθεσιακός χώρος για το Patras-IQ με στόχο να αποκτήσει διεθνικότητα και κυρίως να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές που θα χρηματοδοτήσουν τις ιδέες καινοτομίας.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Τι ισχύει και τι αλλάζει σχετικά με τον κατώτατο μισθό – Δέκα ερωταπαντήσεις από το υπουργείο Εργασίας

Μέσω δέκα ερωταπαντήσεων εξηγεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τι ισχύει και τι αλλάζει σχετικά με τον κατώτατο μισθό στη χώρα, μετά τις σημερινές ανακοινώσεις της...

Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των 12 έως 15 ετών

Το «πράσινο φως» για τον εμβολιασμό των παιδιών 12-15 ετών άναψε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκαν, όπως ανακοίνωσε η Μαρία Θεοδωρίδου, «με βάση τα επιδημιολογικά...

Κορωνοϊός: 2.070 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι – Στους 147 οι διασωληνωμένοι

Μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όμως πάνω από 2.000 είναι τα κρούσματα του κοροναϊού σήμερα στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια αναμενόμενη εξέλιξη, αφού...

ALPHA BANK: Τη δέσμευσή της για ένα βιώσιμο μέλλον αποτυπώνει ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 περιλαμβάνει τις πρωτοβουλίες της Alpha Bank για την πλήρη και δυναμική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων σε όλους τους...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!