Μετά τις CEPAL, Pillarstone, Alvarez and Marsal, έρχεται νέο κύμα αδειοδοτήσεων. Ο σχεδιασμός της τσεχικής APS και της ισπανικής HipoGes. Γιατί είναι σημαντική η επικείμενη είσοδος της DoBank, ιταλικού βραχίονα της Fortress. Πως μπαίνει στην αγορά η PIMCO.

«Ηχηρά» ονόματα, μεταξύ όσων δραστηριοποιούνται διεθνώς στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αλλά και στον τομέα των επενδύσεων, αρχίζει να προσελκύει η εγχώρια δευτερογενής αγορά «κόκκινων» δανείων, καθώς υπάρχει ανάγκη, εντός της διετίας 2018-19, να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 31,5 δισ. ευρώ (!).

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης έφερε δύο σημαντικές αλλαγές στην προσπάθεια δημιουργίας μιας ικανής, σε αριθμό και βάθος, δευτερογενούς αγοράς «κόκκινων» δανείων.

Από τη μια απλοποιήθηκε η διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας, για όσες εταιρείες επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν μόνο στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Από την άλλη η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ήρε ένα μέρος των επιφυλάξεων της αγοράς για την πορεία της χώρας.

Η μερική αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, σε συνδυασμό με την απλοποίηση των κριτηρίων αδειοδότησης και λειτουργίας, έφερε στην Ελλάδα ένα νέο κύμα ενδιαφερομένων να επενδύσουν στη διαχείριση ή/και στην αναδιάρθρωση δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η τσεχική APS έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρήσει σε συμφωνία με την χρηματιστηριακή εταιρεία Euroxx για τη σύσταση μικτής θυγατρικής στην Ελλάδα, η οποία έχει καταθέσει αίτηση λήψης άδειας διαχείρισης.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη διαχείριση προβληματικών δανείων καθώς δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 11 χώρες στην Ευρώπη, έχοντας υπό τη διαχείριση της περισσότερα από 500.000 δάνεια. Μεταξύ των πελατών της, περιλαμβάνονται μεγάλες τράπεζες, όπως Merrill Lunch, Bank of America, Unicredit, Deutsche Bank Bank κ.α

Πρόσφατα, προχώρησε στη σύσταση μικτής εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων με την Ελληνική Τράπεζα Κύπρου. Η νέα εταιρεία, στην οποία η APS κατέχει το 51%, θα αναλάβει, σταδιακά, τη διαχείριση όλου του χαρτοφυλακίου «κόκκινων» δανείων της Ελληνικής, ονομαστικής αξίας περίπου 2,4 δισ. καθώς και τα ακίνητα που περιήλθαν στην κατοχή της τράπεζας από ρυθμίσεις ή οριστικές διευθετήσεις χρέους.

Η APS εξειδικεύεται στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων λιανικής τραπεζικής ( στεγαστικά, καταναλωτικά), τομέας στον οποίο έχουν, ήδη, λάβει άδεια και δραστηριοποιούνται η Cepal Hellas ( διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων λιανικής της Alpha) και η Eurobank FPS.

Στο ίδιο asset class ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί και η ισπανική HipoGes, σε συνεργασία με την εγχώρια εταιρεία συλλογής απαιτήσεων Mellon. Η HipoGes Iberia ιδρύθηκε το 2008 και συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των μεγαλύτερων servicers, καθώς έχει υπό τη διαχείρισή της δάνεια ονομαστικής αξίας, άνω των 8 δις ευρώ.

Αίτηση επέκτασης της άδειάς της έχει υποβάλει η Hellas Capital Leasing (πρώην Εμπορική Leasing), η οποία ελέγχεται από το private equity fund Sankaty. Η Hellas Capital επιδιώκει να μετεξελιχθεί από εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων σε «πλατφόρμα», που θα μπορεί, τόσο να αγοράζει απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όσο και να τις διαχειρίζεται, συμμετέχοντας και στην αναχρηματοδότηση τους.

Την εγχώρια αγορά διερευνά και η DoBank, ιταλική θυγατρική της Fortress, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο διαχειριστή μη εξυπηρετούμενων δανείων στη γειτονική χώρα. H Dobank εισήλθε πρόσφατα στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου, αντλώντας 700 εκατ. ευρώ.

Ενδεχόμενη αδειοδότηση της θα αποτελέσει, σύμφωνα με την αγορά, ένα σημαντικό βήμα διεύρυνσης της δευτερογενούς αγοράς καθώς η τράπεζα, πέραν της διαχείρισης, έχει τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης δανεισμού ή χρηματοδότησης των ενδιαφερόμενων αγοραστών για δάνεια ή ενυπόθηκα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η ανεύρεση ρευστότητας για αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων αποτελεί ένα από τα μείζονα προβλήματα στην επίλυση του οποίου αναμένεται να συμβάλει και η αδειοδότηση της Alvarez and Marsal (A&M). Στην διαχείριση μεγάλων προβληματικών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται, επίσης, η Pillarstone μέσω της θυγατρικής της Manco, με πενιχρά, προς το παρόν, αποτελέσματα.

Τέλος, στην αγορά μπαίνει έμμεσα και η PIMCO. Ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός έχει συμφωνήσει με εγχώρια εταιρεία να εισέλθει στο μετοχικό της κεφάλαιο αποκτώντας υπολογίσιμο ποσοστό μειοψηφίας. Η παραπάνω στρατηγική συμμαχία θα επιτρέψει στην PIMCO να συμμετάσχει ευκολότερα στην αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση μεγάλων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι με βάση τους στόχους που κατέθεσαν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό οι τράπεζες καλούνται να μειώσουν φέτος τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους κατά 7,6 δισ. ευρώ, επίδοση που εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί μέσω διαγραφών και πωλήσεων. Τη διετία, όμως, 2018-19, οι τράπεζες θα πρέπει να μειώσουν αθροιστικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους κατά 31,5 δισ. ευρώ (κατά 14,9 δισ. το 2018 και κατά 16,6 δισ. το 2019).

Χρήστος Κίτσιος

 

Πηγή: http://www.euro2day.gr