Αρχική Διάφορα Μίχαλος: Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθεια για ανάκαμψη

Μίχαλος: Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθεια για ανάκαμψη

Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθεια για ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος κατά την ομιλία του στο ΔΣ του Επιμελητηρίου, όπου συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, κ. Ιωάννης Σμυρλής.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, με κατάλληλες πρωτοβουλίες, η πανδημία αυτή μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ένα άλμα εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και για τη μετάβασή της σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, εστιασμένο στην παραγωγή και τις εξαγωγές αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αναλυτικά στην ομιλία του ο κ. Μίχαλος τόνισε:

Σας καλωσορίζω στην αποψινή συνεδρίαση. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, τον κ. Ιωάννη Σμυρλή, που βρίσκεται μαζί μας. Οι επιπτώσεις που προκαλεί η πανδημία στο διεθνές εμπόριο έχουν προφανώς επηρεάσει τη δυναμική την ελληνικών εξαγωγών. Ωστόσο, βλέπουμε μέχρι τώρα τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας, παρά τις αντιξοότητες, να επιδεικνύουν ιδιαίτερα ισχυρές αντοχές.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι ελληνικές εξαγωγές κατάφεραν το 2020 να διατηρήσουν θετικό πρόσημο μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από μεγάλο βαθμό ρευστότητας και αβεβαιότητας.

Η πορεία αυτή επιβεβαιώνει ότι οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθεια για ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση.

Με κατάλληλες πρωτοβουλίες, η πανδημία αυτή μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ένα άλμα εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Και για τη μετάβασή της σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, εστιασμένο στην παραγωγή και τις εξαγωγές αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στην προσπάθεια για ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών εξαγωγών τα επόμενα χρόνια, θα είναι κρίσιμος ο ρόλος της Πολιτείας – σε επίπεδο οικονομικής διπλωματίας και διοικητικών υπηρεσιών – και βεβαίως των επιχειρηματικών φορέων, όπως τα Επιμελητήρια.

Η οικονομική διπλωματία καλείται σήμερα να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, να στηρίξει τις προσπάθειές τους στις  διεθνείς αγορές, αλλά και να ανοίξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δρόμους δικτύωσης, στο πλαίσιο των διακρατικών επαφών και συμφωνιών.

Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε θετικό βήμα την ανάθεση στο υπουργείο Εξωτερικών της εποπτείας του Enterprise Greece και του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των φορέων και μηχανισμών στήριξης της εξωστρέφειας ήταν άλλωστε ένα πάγιο αίτημα, τόσο των εξαγωγέων όσο και ευρύτερα της επιχειρηματικής κοινότητας.

Γιατί με τον τρόπο αυτό καθίσταται ευκολότερη η υλοποίηση μιας συνεκτικής, ολοκληρωμένης στρατηγικής, για την προώθηση τόσο του εξωτερικού εμπορίου όσο και των επενδύσεων.

Μπορεί, επίσης, να υπάρξει αποτελεσματικότερη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων προς όφελος των εξαγωγικών επιχειρήσεων.  Ιδιαίτερα μάλιστα των μικρομεσαίων, οι οποίες αντιμετωπίζουν και τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανάπτυξη εξωστρεφούς δραστηριότητας.

Σήμερα, υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, το οποίο θα καλύπτει τομείς όπως:

– η παροχή πληροφόρησης για κλάδους και αγορές, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, αλλά και το coaching και η συμβουλευτική, σε θέματα όπως η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, η προετοιμασία δυνητικών πελατολογίων, θέματα τυποποίησης και πιστοποίησης κ.ά.

– ιδιαίτερα σημαντική είναι, επίσης, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η παροχή καθοδήγησης στις επιχειρήσεις της περιφέρειας και ιδιαίτερα σε αυτές του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Σε αυτή την προσπάθεια, είναι σημαντική η συνένωση δυνάμεων μεταξύ της Πολιτείας και των επιχειρηματικών φορέων, οι οποίοι μπορούν να λειτουργούν ως μηχανισμοί υλοποίησης δράσεων, αλλά και συστηματικής ανατροφοδότησης προς τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Κι αυτόν τον ρόλο μπορούν να επιτελέσουν με συνέπεια τα Επιμελητήρια. Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια μέσα σε ένα αντίξοο περιβάλλον για την εξαγωγική δραστηριότητα, η Επιμελητηριακή Κοινότητα στηρίζει συστηματικά τις δραστηριότητες των Ελλήνων εξαγωγέων.

– Παρέχοντας υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης, ενημέρωσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης.

– Αναπτύσσοντας επαφές και δίκτυα συνεργασίας με ξένα και διμερή Επιμελητήρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος όσο και το ΕΒΕΑ, έχουν προχωρήσει στην υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών.

Για εμάς αυτή η προσπάθεια είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα συνεχίσουμε να την υπηρετούμε ουσιαστικά, αξιοποιώντας τις δομές, την εμπειρία μας και τη γνώση που αντλούμε, μέσα από την καθημερινή επαφή με τα μέλη μας σε όλη την Ελλάδα.

Εξίσου απαραίτητη, ωστόσο, είναι και η προσπάθεια για ευρύτερη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε προτάσεις όπως:

1. Η αναμόρφωση των διαδικασιών διασυνοριακού εμπορίου προς την κατεύθυνση των φθηνότερων, ταχύτερων και απλούστερων τελωνειακών και προ-τελωνειακών υπηρεσιών.

2. Η δημιουργία “Κέντρων Εξυπηρέτησης Εξαγωγέων” στα μεγάλα τελωνεία.

3. Η δημιουργία ενιαίου tax portfolio σε κάθε εξαγωγική επιχείρηση για τον άμεσο συμψηφισμό κάθε είδους πιστωτικών/ χρεωστικών φόρων, τελών, δασμών, κ.λπ., καθώς και περαιτέρω απλουστεύσεις και διευκολύνσεις στις συνεπείς εξαγωγικές επιχειρήσεις.

4. Η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών λήψης τελωνειακών πιστοποιητικών (π.χ. ΑΕΟ, απλουστευμένες διαδικασίες, κ.λπ.).

5. Η δημιουργία στην Ελλάδα εργαστηρίων για την πιστοποίηση συμμόρφωσης με εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει στα επόμενα χρόνια κινητήριο δύναμη για την επανεκκίνηση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, πάνω σε υγιείς βάσεις. Πρόκειται για ένα στόχο που απαιτεί άρση των υφιστάμενων εμποδίων, ενίσχυση των κινήτρων, αλλά και συνεργασία και συντονισμό μεταξύ Πολιτείας και επιχειρηματικών φορέων. Η Επιμελητηριακή Κοινότητα θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτή την προσπάθεια με πράξεις, με συνέπεια και ουσία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Alpha Bank: Με ποσοστό 84,9% εγκρίθηκε η ΑΜΚ – Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Services and Holdings πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00, από απόσταση σε πραγματικό...

Κορωνοϊός: 835 νέα κρούσματα και 22 θάνατοι – Στους 343 οι διασωληνωμένοι

Σε 835 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 22 θάνατοι. Παράλληλα, σε 343 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Όπως...

Αντιπυρική Προστασία: Εξοπλιστικό πρόγραμμα 1,76 δισ. ανακοίνωσαν Χρυσοχοϊδης, Χαρδαλιάς

Για τομή στον τομέα της αντιπυρικής προστασίας στη χώρα μας και πρότυπη δουλειά, μακριά από «εκ των υστέρων μεμψιμοιρία» και για να προλάβουμε νέες...

Κ. Μίχαλος: Αναγκαία η υλοποίηση μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής

Μέσα από την υλοποίηση μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής μπορούμε να ελπίζουμε στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης,...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!