Η Ορθόδοξη στάση προς το επισκοπικό αξίωμα κατά τους Πατέρες είναι ότι, όσο μεγάλα και να είναι τα προνόμια του επισκόπου, δεν είναι κάποιος που έχει τοποθετηθεί πάνω από την Εκκλησία, αλλά είναι αυτός που κατέχει ένα αξίωμα μέσα στην Εκκλησία.
Η σχέση μεταξύ του επισκόπου και του ποίμνιοί του είναι αμοιβαία.

Ο επίσκοπος είναι ο από τον Θεό τοποθετημένος διδάσκαλος της πίστης, αν και φύλακας της πίστης δεν είναι μόνο ο Επίσκοπος, αλλά ολόκληρος ο λαός του Θεού, επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί και λαϊκοί μαζί.
Η διακήρυξη της αλήθειας δεν είναι το ίδιο πράγμα με την διαφύλαξη της αλήθειας.
Όλος ο λαός είναι οικονόμος της αλήθειας, αλλά αποτελεί το ιδιαίτερο καθήκον του επισκόπου να την διακηρύττει.
Το αλάθητο ανήκει σε όλη την Εκκλησία, και όχι μόνο στο επισκοπικό σώμα.
Οι επίσκοποι σύμφωνα με τους Αγίους της Εκκλησίας διακηρύσσουν την αλήθεια στις Συνοδους, επειδή είναι οι διδασκαλοι της πίστεως.
Τις αποφάσεις όμως αυτές πρέπει να δεχτεί ολόκληρος ο λαός του Θεου, περιλαμβανομένων των λαϊκών, επειδή ολόκληρος ο λαός του Θεού είναι αυτός που συνιστά τον φύλακα της Παραδόσεως.
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Συνόδου των Ορθοδόξων Πατριαρχών του 1848:
” Σε εμάς ούτε Πατριάρχες ούτε Σύνοδοι θα μπορούσαν να εισάγουν καινούργιες διδασκαλίες, επειδή φύλακας της πίστεως είναι αυτό το σώμα της Εκκλησίας, δηλαδή ο ίδιος ο λαός, ο οποίος θέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητον και όμοιον με των Πατέρων αυτού “.
Φωτογραφία του χρήστη Μοναχός Μακαριος Κουτλουμουσιανος.
ΕΠΙ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΜΟΝΟΘΕΛΙΤΙΣΜΟΥ.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ : Παρακαλούν μέσω ημών ο βασιλεύς και ο Πατριάρχης, να μάθουν από σένα ποια είναι η αιτία που δεν έχεις κοινωνία με τον θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως.

ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ : Γνωρίζετε τις καινοτομίες που έγιναν από την επινέμησι του περασμένου κύκλου, οι οποίες άρχισαν από την Αλεξάνδρεια με τα εννέα κεφάλαια που εξέθεσε ο Κύρος, αυτός που δεν ξέρω πως έγινε Πατριάρχης της πόλεως εκείνης, και που επικυρώθηκαν από τον θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως.
Γνωρίζετε επίσης και τις άλλες αλλοιώσεις, τις προσθήκες και τις αφαιρέσεις, που έγιναν Συνοδικά από τους προεδρεύσαντες στην Εκκλησία των Βυζαντινών.
Εννοώ τον Σέργιο, τον Πύρο και τον Παύλο.
Και αυτές τις καινοτομίες τις γνωρίζει όλη η οικουμένη.
Γι αυτήν την αίτια δεν έχω κοινωνία, ο δούλος σας με αυτούς…
Διότι ο Θεός έβαλε στην Εκκλησία, πρώτον μεν Απόστολους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδάσκαλους, για να καταρτίζονται οι πιστοί, λέγοντας στο Ευαγγέλιο προς τους Αποστόλους και μέσω αυτών προς τους μεταγενέστερους,
” Ο υμίν λέγω πάσι λέγω ” και πάλι,
” Ο δεχόμενος υμάς εμέ δέχεται και ο άθετων υμάς, εμέ αθετεί “.
Είναι λοιπόν φανερό και αναντίρρητο, ότι αυτός που δεν δέχεται τους Απόστολους και τους Προφήτας και Διδάσκαλους και δεν υπολογίζει τα λόγια τους, δεν υπολογίζει τον ίδιο τον Χριστό.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ : Σου λέμε λοιπόν εμείς πως, εάν κοινωνήσεις, ο δεσπότης μας ο βασιλεύς θα ελαφρύνει τον “Τύπο”.
ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ :Η απόστασις που μας χωρίζει είναι ακόμα μεγάλη.
Τι θα κάνουμε με το δόγμα του ενός θελήματος που επικυρώθηκε Συνοδικά από τον Σέργιο και τον Πύρρο για την αναίρεση κάθε ενέργειας…;
Ας δεχτούν την καταδίκη του, που έγινε Συνοδικά στην Ρώμη με ευσεβή Δόγματα και Κανόνες, και τότε θα λυθεί το μεσότοιχο και δεν θα έχουμε ανάγκη από συμβουλές…
Αν οι διαταγές των βασιλέων δίνουν κύρος στις προγενέστερες Συνόδους και όχι η Ευσεβής Πίστις, ας δεχτούν και τις Συνόδους που έγιναν εναντίον του ομοούσιου, μια και έγιναν με εντολή των βασιλέων…
Ο Ευσεβής Κανόνας της Εκκλησίας γνωρίζει ως Άγιες και έγκυρες εκείνες τις Συνόδους, τις οποίες διακρίνει η Ορθότης των Δογμάτων.
ΛΕΓΟΥΝ ΑΥΤΟΝ : Αν συμβιβαστούν με τον “Τύπο” , οι Ρωμαίοι τι θα κάνεις;
ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ : Το Πνεύμα το Άγιον δια του Αποστόλου και αγγέλους αναθεμάτιζει σε όσους παράνομα νομοθετούν.
Φωτογραφία του χρήστη Μοναχός Μακαριος Κουτλουμουσιανος.
ΕΠΙ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΙΧΕΙΑΝΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ.


Επιστολή ΛΘ (39)Οσιου Θεόδωρου Στουδίτου στον Ηγούμενο Θεόφιλο :

 
Εάν όμως απορήσει η οσιότης σου, πως αυτό δεν σου το αναφέραμε πριν από την λεηλασία της μονής, αλλά απεναντίας και εμείς στην μόνη του Στουδίου εμνημονεύαμε τους Επισκόπους της Κωνσταντινουπόλεως, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι εμνημονεύαμε τότε που δεν είχε γίνει ακόμη Σύνοδος, ούτε είχε Συνοδικώς εκφωνηθεί το πονηρό δόγμα και ανάθεμα.
Και πριν υπάρξει αυτή η ξεκάθαρη ομολογία και αποδοχή της Αιρέσεως από τους Επισκόπους δεν ήτο ασφαλές να αποκοπούμε τελείως από τους παράνομους, αλλά μόνον να αποφεύγουμε την φανερή και δημόσια εκκλησιαστική επικοινωνία με αυτούς, να τους μνημονεύουμε δε κατά οικονομία άχρι καιρού.
Από την ώρα όμως που έγινε φανερή και ξεκάθαρη η Αιρετική ασέβεια και κατοχυρώθηκε Συνοδικώς, πρέπει και εσύ και όλοι οι Ορθόδοξοι να αποφύγετε με παρρησία κάθε εκκλησιαστική επικοινωνία με τους κακόδοξους και να μη μνημονεύετε κάποιον από αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στην Σύνοδο, ή είναι ομόφρονες με τις αποφάσεις της…
Επειδή ο ιερός Χρυσόστομος εχθρούς του Θεού δεν εχαρακτίρηζε μόνον του αιρετικούς, αλλά και όσους είχαν εκκλησιαστική επικοινωνία με αυτούς.
Βίος Αγίου Στεφάνου Ομολογητού του Νέου.

Το 754 ο τύραννος συνεκάλεσε μια Σύνοδο στο ανάκτορο της Ιέρειας με την συμμετοχή πλέον των τριακοσίων υποταγμένων στην εξουσία του επισκόπων, η οποία κατά εντολή διακήρυξε επισήμως την κατάργηση της προσκυνήσεως των εικόνων και την αναγνώριση κάποιων παρανοΐκών δογμάτων που είχε διατυπώσει ο αυτοκράτορας, ο οποίος καυχόταν για τις θεολογικές του γνώσεις…
Απτόητος απέναντι στα κατασταλτικά μέτρα, ο Άγιος Στέφανος συνεχίζει την αντίσταση του και αναδείχθηκε παντού αρχηγός της Ορθοδοξου παρατάξεως…
Κατόπιν τον έφεραν δημοσίως αντιμέτωπο με θεολόγους του Αυτοκράτορα, αλλά εκεί υποστήριξε με λαμπρό τρόπο την παράδοση των Αγίων Πατέρων.
Μπροστά στο δίλημμα που του ετέθη να αποδεχθεί τις αποφάσεις της Συνόδου ή να πεθάνει βασανιζομενος, ο Άγιος ενέπαιξε τους κατήγορούς του, έδειξε ότι η Σύνοδος δεν μπορούσε παρά να είναι ψευδής και οι αποφάσεις της Αιρετικές και ξένες προς την παράδοση…

ΕΠΙ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΠΑΠΙΣΜΟΥ.


Αγίου Μάρκου του Ευγενικού :

Σας παρακαλώ δε στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το αυτό να λέγετε πάντοτε και να μην υπάρχουν ανάμεσα σας σχίσματα, και να φυλάγετε ως καλή παρακαταθήκη με σιγουριά την πατροπαράδοτη πίστη μας, χωρίς τίποτε να προσθέτετε και τίποτα να μην αφαιρείτε.
Διότι μέχρι τώρα ούτε λειψή πίστι έχομε, ούτε έχουμε από Σύνοδο και Όρο για να μάθουμε κάτι καινούργιο…
Αυτό είναι το καύχημα μας, η πίστις μας, η καλή κληρονομιά των Πατέρων μας.

Και με αυτήν ελπίζουμε να σταθούμε μπροστά στον Θεό και να λάβωμε την άφεση των αμαρτημάτων μας.
Και χωρίς αυτήν την πίστη δεν γνωρίζω ποια δικαιοσύνη θα μας απαλλάξει από την αιώνια κόλαση.
Και όποιος προσπαθήσει να μας βγάλει από αυτήν και να μας προσφέρει άλλη νεώτερη και αν ακόμα είναι άγγελος από το ουρανό, να είναι ανάθεμα και να σβήσθει από κάθε ανθρώπινη και Θεία μνήμη.
Κανένας δεν εξουσιάζει την Πίστη μας, ούτε βασιλεύς, ούτε, αρχιερεύς, ούτε Ψευδοσύνοδος, ούτε κανένας άλλος, διότι μόνον ο Θεός είναι αυτός που μας την παρέδωσε, ο ίδιος και οι μαθητές του.
Φωτογραφία του χρήστη Μοναχός Μακαριος Κουτλουμουσιανος.
ΕΠΙ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. 
Η Νομιμοποίησις και Δικαίωσις όλων των Αιρέσεων και Αιρετικών.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ…


Απεστείλαμε προς την Ιεράν Κοινότητα και τους Αγίους Καθηγούμενους των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους το ημέτερον κείμενον.
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ. 
Βάσει των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι τόσο ο Πατριάρχης, όσο και οι αποφάσεις της λεγόμενης
“Αγίας και Μεγάλης” της εν Κρήτη Συνόδου, έχουν εκπέσει εις την παναίρεσιν του Συγκρητιστικού και διαθρησκειακού Οικουμενισμού.
Η Σύνοδος της Κρήτης έδωσε Συνοδική έγκριση εις κατεγνωσμένες Αιρέσεις.
Η “ένωσις των Εκκλησιών” ήδη διενεργείται δια των ατελευτήτων συμπροσευχών, κοινών δηλώσεων κ.α.
μετά πάντων των Αιρετικών και αλλόθρησκων.
Η διακοπή του μνημοσύνου, λοιπόν δεν είναι μια άκριτος σπουδή, αλλά είναι η διαχρονική Αγιοπατερική – Αγιορείτικη
αντιμετώπιση της Ορθόδοξου Εκκλησίας εναντίον των Αιρέσεων και αυτών που τις πρεσβεύουν.

Εύχεστε και για εμένα 
Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός 
Καθισμα Αγίου Νικολάου.