Του Ιωάννου Ρίζου

Συκοφαντήσατε επαρκώς, ψευδολογήσατε δαψιλώς, αδικήσατε πλουσίως και καταφέρατε να εξορίσετε τους Ορθοδόξους Μοναχούς Γέροντα Σάββα και πατέρα Χερουβείμ από την μετάνοια τους. Αυτούς τους χαρίσατε πικρά και σωτηριώδη φάρμακα. Εμάς μας χαρίσατε ποιμένες και Πατέρες γνήσιους. Και για εσάς, εξασφαλίσατε τον δρόμο που «βλέπει εις πυθμένα άδου».[1]

Στα έγγραφα διαγραφής του Γέροντος Σάββα και του πατρός Χερουβείμ από το μοναχολόγιο της Μονής, δεν βρήκατε να τους εγκαλέσετε ούτε για παράβαση της αγιοπατερικής διδασκαλίας, ούτε για αθέτηση των αποφάσεων των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, ούτε για παράβαση των Ιερών Κανόνων, αλλά βρισκόμενοι σε πλήρη πνευματική πτώχευση κραδαίνετε περίφοβοι και περίτρομοι εντάλματα ανθρώπων, άρθρα του Συντάγματος, του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους και του εσωτερικού Κανονισμού της Μονής για να πείσετε εαυτούς και αλλήλους ότι πράξατε ορθά.
Εξετάσατε την υπόθεσή τους -δηλαδή την υπόθεση της αντίστασης Μοναχών στην αίρεση- σαν υπαλληλίσκοι ταχυδρομείου που διεκπεραιώνουν έγγραφα και εντολές μοχθηρών προϊσταμένων, αποκρύπτοντας με δολιότητα και δειλία τις εντολές του Θεού. Κρύψατε τον λύχνον υπό τον μόδιον[2] , γενόμενοι αρνητές των εντολών της Αγίας Γραφής, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Συνόδων, των Αγίων Μαρτύρων, των Ομολογητών, των Ιερών Κανόνων, και των μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας.
Ανταλλάξατε την δόξα της αγγελικής σας ζωής με ομοίωμα μόσχου που τρώει χόρτα.[3]
Ω! της τυφλότητάς σας! Ω! της παραλυσίας σας! Ω! του καταποντισμου σας! «Ανθίστασθε τη Αληθεία, άνθρωποι καταφθαρμένοι τον νουν, αδόκιμοι περί την πίστιν».[4]
Τι να σας πουν για να ξυπνήσετε; Πόσα δάκρυα χρειάζονται για να σας πείσουν; Δεν πιστεύετε ότι: «Σιχαίνεται ο Θεός αυτόν που χρησιμοποιεί νοθευμένη ζυγαριά»;[5]
Στη ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας ο αντιπρόσωπος της Μεγίστης Λαύρας φίλησε την παντόφλα του Πάπα, αποδέχτηκε το filioque, το Πρωτείο
του, την θεότητα της Παναγίας και όλες τις άλλες κακοδοξίες. Την σκυτάλη παίρνετε τώρα κι εσείς από τα χέρια του κ. Βαρθολομαίου, της κορυφαίας αντίχριστης -και για αυτό εσχατολογικής- προσωπικότητας της Εκκλησίας. Ο διωγμός τους από την Μονή της μετανοίας τους πιστεύω παράλληλα ότι τους ανακουφίζει, γιατί βεβαιώνει την αποξένωσή τους από σας και από τα «τέκνα της κατάρας»[6] που ακολουθείτε. Τους δίνετε βάσιμη ελπίδα ότι θα αποφύγουν την οργή του Θεού που τελικά και με βεβαιότητα θα έρθει.

Κρατήστε τους οίκους, θα ακολουθήσουν τον Ένοικον.

Μιμήθηκαν τον Αγ. Γρηγόριο Παλαμά που έλεγε: «Όσο πιο πολύ απομακρύνομαι από τον Καλέκα τόσο πλησιάζω προς τον Θεό», και εσείς αντί να προβληματιστείτε, σκοντάψατε μέρα μεσημέρι κατηγορώντας τους με κατηγορίες στερούμενες κάθε σοβαρότητας: ότι τάχα προωθούν «αποσχιστικές τάσεις», είναι «προπαγανδιστές σχίσματος» και εκτελούν «αντιεκκλησίαστικές ενέργειες».
Σας παρακαλώ ξανακούστε την αλήθεια. Το σχίσμα στηνΕκκλησία το δημιουργεί αυτός που εισάγει καινοτομίες καιαλλόδοξες διδασκαλίες κι όχι αυτός που διατηρεί και αμύνεταιτης αγιογραφικής, συνοδικής και εν γένει αγιοπατερικής Ορθόδοξης Παρακαταθήκης. Ο Μ. Αθανάσιος θεωρεί εκπεσόντα από την Εκκλησία, αλλά και από αυτή την ιδιότητα του χριστιανού, ακόμα και αυτόν που ξεφεύγει από την ΙεράΠαράδοση,[7] και εσείς όχι μόνο υπερασπίζεστε άφοβα το πλήρες δοχείο των αιρέσεων (τον κ. Βαρθολομαίο) άλλα διώκετε και τους Ορθοδόξους Μοναχούς. «Όσοι κοινωνούν με τους αιρετικούς, αυτοί ως αληθώς αποσχίζονται της Εκκλησίας»[8] λέει ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, και όχι βέβαια αυτοί που διακόπτουν την κοινωνία με αυτούς, όπως προσπαθείτε «μεθύοντες άνευ οίνου» να ψελλίσετε.
Απέναντι σε αυτούς που εγκαταλείπουν τον νόμο και εγκωμιάζουν την ασέβεια, η Αγία Γραφή αντιπαραβάλλει αυτούς που αγαπούν τον νόμο και «περιβάλλουσιν εαυτοίς τείχος».[9]
Γράφει ο Μ. Βασίλειος: «Και η περισσότερη λύπη μας προήλθεν από το γεγονός ότι αυτοί οι νεωτερισταί και αιρετικοί ήσαν από τους ιδικούς μας. Επειδή το να πάθη κανείς κάτι από φανερόν εχθρόν, όσον και αν είναι σκλη-ρόν, είναι κάπως υποφερτόν. Αλλά το να πάθης βλάβην από άνθρωπον ιδικόν σου και ομόψυχον, αυτό δύσκολα το υπομένει κανείς και δεν υπάρχει δι’ αυτό καμμία παρηγορία. Διότι, εκείνον τον οποίον ενομίζαμεν ότι θα τον έχωμεν συμπολεμιστήν υπέρ της αληθείας, τον ευρήκαμεν τώρα εμπόδιον δια τους σωζομένους, και τους λόγους του αποπλάνησιν από τα ορθά δόγματα. Καθ’ όσον, ποίον πράγμα παράτολμον δεν έπραξαν αυτοί οι νεωτερισταί; Εξ αιτίας των εχωρίσθη η Εκκλησία, και εσχίσθησαν από τους ορθοδόξους και εσχημάτισαν ιδικήν τους παρασυναγωγήν. Εμπαίζεται από αυτούς το μέγα μυστήριον της ευσεβείας, με τας θολεράς και σκοτεινάς καινοτομίας των… Δι’ όλα αυτά εκάλυψε τα πρόσωπά μας η εντροπή, και επλήρωσε τας καρδίας μας βαρεία λύπη».[10]
Οι κακόδοξοι λοιπόν διασπούν την Εκκλησία και όχι οι αντιδρώντες στις κακοδοξίες. Η ενότητα της πίστης και του δόγματος, διαρκώς κινδυνεύει να διασπαστεί από τις κακοδοξίες, κατά τον ιερό Χρυσόστομο.[11]
Αν η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος ορίζει: «Ει τις πάσαν παράδοσιν εκκλησιαστική έγγραφον ή άγραφον αθετεί ανάθεμα», πόση επιπλέον κόλαση επισύρει η υπεράσπιση της αιρέσεως και ο διωγμός των Ορθοδόξων Μοναχών που εσείς εκτελείτε; Δεν σας φοβίζει το: «Ουαί τοις αδίκως δικάζουσι»; Το «Ουαί τοις δικαιούσι τον ασεβή και το δίκαιον εκ του δικαίου αίρουσιν»; Το «Ουαί τοις μιαίνουσι την αγίαν πίστιν εν αιρέσεσιν, [και] τοις αιρετικοίς συγκαταβαίνουσιν»;[12]
Ο Μ. Φώτιος θεωρούσε αποστάτη τον αρχιεπίσκοπο της Καισαρίας Παύλο, και όχι τους αποτειχισμένους, διότι έγινε προδότης των δογμάτων της Πίστεως και οι πιστοί που διέκοψαν την κοινωνία με αυτόν, τον αποστρέφονταν τελείως και ούτε «“χαίρετε” δεν του έλεγαν»,[13] κι εσείς εγκαλείτε τους Μοναχούς γιατί δεν συμμετέχουν στην «μοναστική σας ησυχία» όπως γράφετε;
Για σας λοιπόν δεν είναι σχισματικός ο κ. Βαρθολομαίος που διδάσκει ότι:
.. .και οι Μουσουλμάνοι θα πάνε στον παράδεισο!
…και οι άλλες θρησκείες σώζουν τον άνθρωπο!
…και ο Ιουδαϊσμός είναι ευλογημένος!
…και οι λεσβίες παπαδίνες των Αγγλικανών ενεργούν τα Μυστήρια!
…και οι αγιομάχοι Προτεστάντες μεταδίδουν Άγιο Πνεύμα!
…και οι παπικοί που πιστεύουν σε δύο θεούς σώζουν τονάνθρωπο!
…και οι Μονοφυσίτες που δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι Θεός ,
είναι «Ορθόδοξοι»!….
… αλλά είναι αυτοί οι σχισματικοί οι οποίοι την Πίστη που παρέλαβαν διατηρούν, σέβονται και προβάλλουν μη προσθέτοντας η αφαιρώντας οτιδήποτε; Δεν αποτελούν οι παραπάνω κακοδοξίες των οικουμενιστών την πλήρη καιαπόλυτη βλασφημία της Θείας Οικονομίας και την ακύρωση όληςτης διδασκαλίας και του βιώματος της Ορθοδοξίας; Και επειδή αυτοί αποδέχονται την διδασκαλία όλων των αγίων που διδάσκουν ότι : «Όταν οι Θείοι νόμοι υβρίζονται και εμείς διατελούμε εν σιγή και αδιαφορία, τότε, η κόλαση μας περιμένει»,[14] τους διώχνετε από την Μονή;
Εγκαταλείψατε την Ορθοδοξία και εγκωμιάζετε την ασέβεια κραδαίνοντας χαρτιά επειδή δεν σας ακολουθούν. Όμως «Ο ειπών ασεβή δίκαιός εστί, επικατάρατος λαοίς εστέ και μισητός εις έθνη».[15]
Πιστέψατε ότι δεν ισχύει για σας το: «Το συγκατακρύπτειν αμαρτίαν συγκατασκευάζειν εστίν του θανάτου».[16] Ούτε έχουν καμιά αξία για σας οι επιταγές των αγίων και των Συνόδων που ορίζουν «…αυτών που αποστρεφόμαστε το φρόνημα πρέπει να αποφεύγουμε και την κοινωνία».[17]
Τους διώκετε γιατί εφαρμόζουν την διδασκαλία του Μ. Βασίλειου: «Οίτινες την υγιά ορθόδοξον πίστιν προσποιούμενοιομολογείν, κοινωνούσι δε τοις ετερόφροσι, τους τοιούτους, ει μετά παραγγελίαν μη αποστώσιν, μη μόνον ακοινωνήτους έχειν, αλλάμηδέ αδελφούς ονομάζειν» και λέτε ότι εκτελούν «αντιεκκλησιαστικές ενέργειες»;[18]Βγήκαν πρώτοι στους δρόμους γυρνώντας σαν περικαθάρματα[19] να αφυπνήσουν τον κόσμο έναντι της θανατηφόρας οικουμενιστικής χολέρας και εσείς τους διώκετε;
Aλίμονο σας πού βαδίζετε δύο δρόμους.[20]
Ενώ ο άγιος Μάρκος προτρέπει: «Φεύγετε ούν αυτούς αδελφοί, και την προς αυτούς κοινωνίαν. Οι γαρ τοιούτοι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού»,[21] και ο όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος διδάσκει: «Η εκκλησιαστική κοινωνία με τους Παπικούς εντάσσει τον κοινωνούντα στα αναθέματα των Συνόδων και στον πυθμένα του άδη»,[22] εσείς προτιμάτε να κάθεστε επί καθέδρα λοιμών[23], να εσθίετε την τράπεζα Ιεζάβελ[24] και να μωρολογείτε με τους κωφούς θωπεύοντας και ευφραίνοντας τα επισκοπίδια της τιάρας και της ημισελήνου.
Κι όταν ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει: «Όστις μίαν συλλαβήν παραβή η κάμη εν νεύμα κατά της πίστεως αρνητής γέγονεν»[25], εσείς αναπαύεστε στην βεράντα σας κατηγορώντας τους ότι προωθούν «αποσχιστικές τάσεις», είναι «προπαγανδιστής σχίσματος» και εκτελούν «αντιεκκλησιαστικές ενέργειες»;
Είσαστε άραγε ζωντανοί η έχετε ήδη πεθάνει;