Αρχική Οικονομία "ΛΑΘΟΣ" ΤΗΣ "ΑΜΑΡΤΩΛΗΣ" ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΣΒΗΣΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 195.000€ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ !!!

“ΛΑΘΟΣ” ΤΗΣ “ΑΜΑΡΤΩΛΗΣ” ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΣΒΗΣΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 195.000€ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ !!!

Ποιος ή ποιοι εφοριακοί έκαναν το “λάθος-δώρο” που οδήγησε στην ακύρωση του προστίμου ;;;

Μια “γκάφα” ολκής των φοροελεγκτών της ΔΟΥ Κηφισιάς χάρισε σε φορολογούμενο φόρους και πρόστιμα ύψους 195.000 ευρώ. Ο λόγος είναι η «τυπική πλημμέλεια» που επέδειξε το συνεργείο ελέγχου!

Για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο είχε ζητηθεί ο φορολογικός του έλεγχος το 2015, από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, επειδή περιήλθαν σε γνώση του πληροφορίες ότι είχε διαπράξει φοροδιαφυγή το έτος 2011.

Ο έλεγχος πράγματι έγινε και ολοκληρώθηκε το 2017. Όμως οι ελεγκτές του βιάστηκαν. Του κοινοποίησαν την προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου στις 20 Δεκεμβρίου 2017, η οποία εκτός των άλλων αναγράφει πάνω, ότι ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να εκφράσει τις αντιρρήσεις τους εγγράφως εντός 20 ημερών από τη λήψη της προσωρινής πράξης. Όμως λίγες μέρες αργότερα, στις 29 Δεκεμβρίου 2017, του έκαναν ένα απίστευτο «δώρο». Του κοινοποίησαν την οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου, πριν προλάβει να εκφράσει τις αντιρρήσεις του και πριν περάσει το 20ήμερο.

Ο φορολογούμενος φυσικά το εκμεταλλεύτηκε, προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και δικαιώθηκε! Το πρόστιμο των περίπου 195.000 ευρώ, μηδενίστηκε, με την απόφαση 1827/23-3-2018 της ΔΕΔ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΟΥ Κηφισιάς είχε βρεθεί και πέρυσι τον Ιούλιο του 2017, στο επίκεντρο του ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος, όταν αποκαλύφθηκε ότι το 2016, το ζεύγος Γιάννου Παπαντωνίου και Σταυρούλας Κουράκου, έλαβε φορολογική ενημερότητα, ενώ είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά τους στοιχεία, και μεταβίβασαν την υπερπολυτελή βίλα που κατείχαν στην Σύρο. Την υπόθεση ψάχνουν ήδη η Εισαγγελία Διαφθοράς, ενώ διεξάγεται και εσωτερική έρευνα στη ΔΟΥ.

Η ιστορία της φορολογικής τρέλας

Αναλυτικότερα, το 2015 ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος δίνει παραγγελία για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε φορολογούμενο που υπάγεται στη ΔΟΥ Κηφισιάς, επειδή έχει ενδείξεις ότι έχει διαπράξει φοροδιαφυγή. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού εκδίδει την εντολή ελέγχου το ίδιο έτος, το 2015.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται το 2017 και στις 20 Δεκεμβρίου 2017, παραδίδονται στον φορολογούμενο το Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου, μαζί με την προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011).

Όπως αναγραφόταν στην προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, προσδιορίστηκε στον φορολογούμενο, διαφορά φόρου εισοδήματος ποσού 84.691,07 ευρώ, πλέον πρόσθετου φόρου λόγω ανακρίβειας 101.629,28 ευρώ, πλέον διαφορά στην εισφορά αλληλεγγύης ποσού 8.484,7 ευρώ, ήτοι σύνολο 194.805,05 ευρώ.
Επίσης, στο Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου, αναγράφονταν ότι ο φορολογούμενος είχε προθεσμία 20 ημερών να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του.
Όμως, χωρίς να παρέλθει η προθεσμία και δίχως να καταθέσει τις απόψεις του ο φορολογούμενος, οι ελεγκτές εξέδωσαν και του κοινοποίησαν την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2011, στις 29 Δεκεμβρίου 2017, με την οποία τον ενημέρωναν ότι οριστικά το συνολικό ποσό που του καταλογίστηκε ανέρχεται σε 194.805,05 ευρώ.
Δηλαδή η οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου κοινοποιήθηκε σε εννέα μέρες μετά την προσωρινή πράξη, δίνοντας ένα ακλόνητο νομικό επιχείρημα στον φορολογούμενο.
Στις 26 Ιανουαρίου 2018, ο φορολογούμενος, κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή της ΔΕΔ, με την οποία ζήτησε την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης για τους εξής λόγους:
1. Παραγραφή
2. Παράβαση του δικαιώματος ακρόασης
3. Εσφαλμένος και μη νόμιμος καταλογισμός φόρου
Γιατί σβήστηκε το πρόστιμο

Η ΔΕΔ εξετάζοντας τον φάκελο τη υπόθεσης, κάνει αποδεκτή την προσφυγή με βασικό αιτιολογικό το «χοντρό λάθος» των εφοριακών ελεγκτών να κοινοποιήσουν το οριστικό φύλλο ελέγχου μόλις εννέα μέρες μετά τον προσωρινό και χωρίς να εξαντληθεί η προθεσμία των 20 ημερών να υποβάλει ο ελεγχόμενος τις απόψεις του ή τυχόν αντιρρήσεις του.

Το σκεπτικό της ΔΕΔ που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ακόλουθο:
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 28 «Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου» του ν.4174/2013, με τις τροποποιήσεις του άρθρου 40 του ν.4410/2016:

1. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης.
2. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο.»
Επειδή δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από την ανωτέρω διάταξη διαδικασία, ήτοι η 20ήμερη αναμονή για την υποβολή από τον φορολογούμενο των απόψεών του από την κοινοποίηση του Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου και των προσωρινών πράξεων μέχρι τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου και την έκδοση των οριστικών πράξεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου επιδόθηκε στις 20-12-2017 και η έκθεση ελέγχου συνετάχθη στις 29-12-2017 και εκδόθηκε η οικεία προσβαλλόμενη οριστική πράξη, χωρίς να έχει υποβάλει ο προσφεύγων τις απόψεις του επί του Σημειώματος Διαπιστώσεων.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 63 «Ειδική Διοικητική Διαδικασία -Ενδικοφανής προσφυγή» του ν.4174/2013: «Η φορολογική αρχή, της οποίας η πράξη ακυρώνεται για τυπικές πλημμέλειες, εκδίδει νέα πράξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 72 «Μεταβατικές διατάξεις» του ν.4174/2013: «11. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 84 «Παραγραφή» του ν.2238/1994: «6.Αν το φύλλο ελέγχου ακυρωθεί για τυπικούς λόγους με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής του ή μετά τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγραφής, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί να εκδώσει και να κοινοποιήσει νέο φύλλο ελέγχου μέσα σε ένα (1) έτος από την κοινοποίηση της απόφασης.»
Επειδή με το άρθρο 36 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι η φορολογική αρχή μπορεί να εκδώσει νέα πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός ενός έτους από την έκδοση απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής που ακυρώνει την πράξη για το ζήτημα που αυτή αφορά.
Επειδή η πράξη της φορολογικής αρχής είναι νομικά πλημμελής για λόγους που αφορούν στην ορθή τήρηση της διαδικασίας που ορίζει το άρθρο 28 του Κ.Φ.Δ., ήτοι για τυπικούς λόγους.
Αποφασίζουμε
Την αποδοχή της με αριθμό …26-1-2018 ενδικοφανούς προσφυγής του φορολογούμενου και ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης για λόγους τυπικής πλημμέλειας.
Οριστική φορολογική υποχρέωση – καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2011: 0 ευρώ.

Ολόκληρη η απόφαση της ΔΕΔ εδώ.

πηγη: sofokleousin.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

EY: Η Generation Z είναι αισιόδοξη για το μέλλον της, παρά την πανδημία

Πρόσφατη έρευνα σε περισσότερους από 6.000 ενεργούς και πρώην συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικά προγράμματα του JA Worldwide, από 17 χώρες, αποκαλύπτει ότι οι νέοι 16-25...

ΕΕ-ΗΠΑ: Πλησιάζει η ανακωχή στη διαμάχη Βρυξελλών-Ουάσινγκτον για τις επιδοτήσεις στην αεροπορική βιομηχανία

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα πενταετή αναστολή των δασμών στη 17χρονη διαμάχη τους για τις επιδοτήσεις για αεροσκάφη, γεγονός που...

Alpha Bank: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ των 800 εκατ. – Β. Ψάλτης: Ισχυροποιείται ο όμιλος

Ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank που συγκλήθηκε σήμερα 15 Ιουνίου 2021, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ. Τόσο...

Στο «Visit Greece App» οι 545 ελληνικές παραλίες με «Γαλάζια Σημαία»

Σε μια ουσιαστική και χρήσιμη αναβάθμιση της επίσημης εφαρμογής του ΕΟΤ «Visit Greece App» προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού, ενσωματώνοντας τον κατάλογο με τις 545...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!