ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
Κυβέρνηση και Δανειστές πρέπει επί τέλους να δώσουν το φορολογικό κίνητρο του tax credit 20ετίας, υποχρεώνοντας όμως τις τράπεζες, με την ίδια νομοθετική ρύθμιση, να προχωρήσουν σε γενναίες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές κόκκινων δανείων !!!
ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ 1η ΦΟΡΑ ΤΗΝ 02/01/2017

TAX CREDIT 20ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΥΡΕΥΤΟΥΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ & ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Συγκεκριμένα οι τράπεζες θα μπορούν να συμψηφίσουν με φόρους τη ζημιά που θα υποστούν από το «κούρεμα» ή τις μεταβιβάσεις «κόκκινων» δανείων σε βάθος 20ετίας, αντί της 5ετίας που ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα, οι τράπεζες, αν προχωρήσουν σε διαγραφές καθυστερούμενων δανείων ακόμη και στην περίπτωση που έχουν σχηματίσει ειδικές προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου για το 100% του δανείου, μπορούν να συμψηφίσουν μέρος της ζημίας εντός 5ετίας.

Οι τράπεζες ζητούν το χρονικό διάστημα του συμψηφισμού να είναι μεγαλύτερο καθώς η 5ετία λειτουργούσε σαν τροχοπέδη στην επίτευξη του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 38% έως το τέλος του 2019. Διότι, όπως προβλέπει η συμφωνία τους με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και τα κόκκινα δάνεια θα πρέπει να μειωθούν κατά 40,2 δις ευρώ και, πέρα από τις ρυθμίσεις, οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν και σε διαγραφές δανείων, ύψους 13,9 δις. ευρώ και, έτσι, εκ των πραγμάτων, η φορολογική απόσβεση της ζημιάς των 14 δις. ευρώ, πολύ δύσκολα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 5ετίας.

Στόχος λοιπόν είναι να αντιμετωπιστούν οι απώλειες των εποπτικών κεφαλαίων, λόγω της αδυναμίας συμψηφισμού των ζημιών, με μελλοντικά κέρδη της επόμενης πενταετίας.
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://www.kinima-ypervasi.gr/2017/03/tax-credit-20.html

Σύμφωνα με πληροφορίες το άρθρο για την αναβαλλόμενη φορολογία των τραπεζών θα προβλέπει ότι η χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου η οποία προκύπτει από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε 20 ισόποσες ετήσιες δόσεις αρχής γενομένης από τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκε η διαγραφή του χρέους ή η μεταβίβαση του δανείου ή της πιστωτικής αντιστοίχως.

Η χρεωστική διαφορά ισούται με το συνολικό ποσό διαγραφής μειον τους μη εγγεγραμμένους τόκους, οι οποίοι και δεν εγγράφονται ή αντιστοίχως, με το ποσό της ζημιάς στην περίπτωση μεταβίβασης δανείων ή πιστώσεων.

Στην περίπτωση όμως που μια τράπεζα δεν μπορεί να εμφανίσει ζημιές και επομένως δεν μπορεί να συμψηφίσει την αναλογούσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, ενεργοποιείται η εγγύηση του Δημοσίου, το οποίο πρέπει να καλύψει υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας.