Η Κομισιόν συμπεραίνει  ότι “η Ελλάδα έχει προχωρήσει καλά με την υλοποίηση ορισμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, ωστόσο σημειώνει ότι η δυναμική της μεταρρύθμισης έχει επιβραδυνθεί, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία”, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 9ης έκθεσης της ενισχυμένης εποπτείας της χώρας που δόθηκε στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.