Αρχική Οικονομία Κίνδυνος «ταμειακής ασφυξίας» για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες

Κίνδυνος «ταμειακής ασφυξίας» για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες

«ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΙ» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

Του Γιώργου Γάτου

Με «ταμειακή ασφυξία» απειλούνται εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων και των αμειβομένων με «μπλοκάκι» σε 1 – 2 εργοδότες που αποφάσισε να «ευνοήσει» η κυβέρνηση, εξ αιτίας του πρώτου υπολογισμού των εισφορών τους σε υψηλότερα εισοδήματα (του ‘15 αντί του ‘16) και του κενού το οποίο υπάρχει για τη δήλωση της συμμετοχής του εργοδότη στο κόστος της ασφάλισης των εργαζομένων, αντίστοιχα.

Στελέχη του ΕΦΚΑ παραδέχονται ότι «ειδικά τους πρώτους μήνες του 2017, έως ότου εκκαθαριστούν οι δηλώσεις του ‘16 και ξεκινήσουν οι συμψηφισμοί, θα υπάρξουν, για κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών, προβλήματα». Με βάση τον νόμο:

Από 1/1/2017, βάση υπολογισμού για τις ασφαλιστικές εισφορές είναι το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση της δραστηριότητας, που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Κατά τη πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2017, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται το εισόδημα του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους (δηλαδή εν προκειμένω του 2015). Θα ακολουθήσει οριστικοποίηση των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών κατόπιν συμψηφισμού των εισφορών που προκύπτουν από τα καθαρά εισοδήματα του έτους 2016, που θα εκκαθαριστούν κατά το Β’ εξάμηνο του 2017.

Κίνδυνος «ταμειακής ασφυξίας» για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες

Οι απασχολούμενοι – αμειβόμενοι με δελτία παροχής υπηρεσιών σε 1 έως 2 εργοδότες θα δηλώνονται κάθε μήνα στην Ανακεφαλαιωτική Περιοδική Δήλωση και οι εισφορές που αναλογούν στον εργοδότη θα καταβάλλονται από τον ίδιο έως το τέλος του επόμενου μήνα (για τον Ιανουάριο έως τις 28 Φεβρουαρίου). Ωστόσο δεν έχει, ακόμη, «ανοίξει» σχετική εφαρμογή ενώ στο υπουργείο συζητούνται να γίνουν «βελτιώσεις».

Ποιοι θίγονται
Οι κατηγορίες των επαγγελματιών που ήδη καλούνται να πληρώσουν υψηλότερα ασφάλιστρα δεν είναι μόνο όσοι είχαν το 2015 και το 2016 εισοδήματα πάνω από 25.000 ευρώ (θεωρούνται ως «έχοντες» και «θα πληρώσουν στο πλαίσιο της αναδιανεμητικής λειτουργίας του Ασφαλιστικού», λένε τα κυβερνητικά στελέχη). Είναι, ακόμη:

Οσοι είχαν μείωση εισοδήματος το 2016 σε σχέση με το 2015. Για παράδειγμα επαγγελματίας που το ‘15 είχε κέρδη 30.000 ευρώ και το ‘16 ζημιές κατά το πρώτο 6μηνο θα πρέπει να πληρώνει εισφορά 673,75 ευρώ τον μήνα (στο 6μηνο θα έχει καταβάλει 4.042,50 ευρώ) ενώ κατά το δεύτερο 6μηνο τα ειδοποιητήρια θα «γράφουν» ως καταβλητέα μηνιαία εισφορά 157,95 ευρώ (με βάση το κατώτατο μισθό των 586,08 ευρώ Χ26,95%) και, συνολικά, για όλο το έτος, 1.895,40 ευρώ. Δηλαδή θα έχει πληρώσει παραπάνω 2.147,10 ευρώ που θα πρέπει να συμψηφιστούν με τις επόμενες πληρωμές.

Αμειβόμενοι με «μπλοκάκι» που ήδη συμφώνησαν μείωση αμοιβής με προϋπόθεση τη συμμετοχή του εργοδότη τους στο κόστος της ασφάλισης. Για παράδειγμα ασφαλισμένος με καθαρό φορολογητέο εισόδημα 18.245,52 ευρώ το 2015 και μηνιαίο 1.520,46 ευρώ καλείται να πληρώσει από αυτό το μήνα 419,76 ευρώ (304,09 ευρώ για σύνταξη + 105,67 ευρώ για ασθένεια + 10 ευρώ στον ΟΑΕΔ). Τα 271,90 ευρώ, ωστόσο, πρέπει να ?βαρύνουν? από την 1/1/2017 τον εργοδότη (202,67 ευρώ για τον κλάδο της σύνταξης και 69,20 ευρώ για την ασθένεια) και στο μεταξύ ο ασφαλισμένος πληρώνει διπλά (λαμβάνει μικρότερο «μισθό» και καταβάλλει ολόκληρη την εισφορά με βάση το εισόδημα του ‘15)…

Ολοι οι νέοι (μετά την 1/1/93) ασφαλισμένοι με παράλληλη απασχόληση και ασφάλιση ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες που απαλλάσσονταν έως τα τέλη του 2016 από την καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ.

Οσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες κόβουν «μπλοκάκι» λόγω συμμετοχής τους σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς μια χρονιά μπορεί να πήραν μεγάλο ποσό ενισχύσεων και φέτος καλούνται να πληρώσουν υψηλή εισφορά.

Οι εισφορές
Με βάση ενημερωτική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ η εισφορά είναι μηνιαία και υπολογίζεται επί καθαρών εισοδημάτων που προέρχονται από μία ή περισσότερες δραστηριότητες που γεννούν υποχρέωση ασφάλισης. Στις περιπτώσεις μοναδικής δραστηριότητας προσδιορίζεται η βάση υπολογισμού εισφορών από το καθαρό εισόδημα της δραστηριότητας αυτής. Επί περισσότερων της μιας δραστηριοτήτων που γεννούν υποχρέωση ασφάλισης:

  • Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των καθαρών εισοδημάτων, για τον προσδιορισμό της ανώτατης και κατώτατης βάσης εισοδήματος, σύμφωνα με κανόνες ιεράρχησης.
  • Μεταξύ εισοδημάτων από Μισθωτή εργασία και Μη Μισθωτή δραστηριότητα (επιχειρηματική ή αγροτική) προηγείται το εισόδημα από Μισθωτή εργασία. Μεταξύ εισοδημάτων από Μη Μισθωτές δραστηριότητες προηγείται το εισόδημα της δραστηριότητας που εξασφαλίζει, κατά το μεγαλύτερο μέρος, τον βιοπορισμό του ασφαλισμένου.
  • Υπολογίζονται εισφορές επί του καθαρού εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση δραστηριότητας ή την ύπαρξη ιδιότητας που γεννούν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, διατάξεις.
  • Οι πληρωμές γίνονται με κωδικό (25 ψηφία).

Προχειρότητα
Για προχειρότητα στην εφαρμογή του νέου συστήματος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για τον ανεδαφικό χαρακτήρα των διατάξεων έκανε λόγο ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κ. Κόλλιας. Ο πρόεδρος του ΟΕΕ κάλεσε την κυβέρνηση σε διάλογο ώστε να βρεθεί μια λύση «που θα ενισχύει εισπρακτικά το πολύπαθο ασφαλιστικό σύστημα και θα μπορεί ρεαλιστικά να καλυφθεί σε επίπεδο κόστους από τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς να καταφεύγουν στη φοροδιαφυγή ή στο κλείσιμο».

«Παράθυρο» μερικής καταβολής

• Ενήμεροι θα θεωρούνται, τουλάχιστον μέχρις ότου επιλυθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν, όσοι καταβάλλουν τα ίδια ασφάλιστρα που κατέβαλαν και στο παρελθόν. Αυτό δήλωσε χθες ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλος σχετικά με τις περιπτώσεις που θα υπάρχει υπέρμετρη επιβάρυνση. Ο Τ. Πετρόπουλος παραδέχθηκε ότι «υπάρχει πραγματικό πρόβλημα για όσους είχαν εξαιρεθεί εντελώς και καλούνται για πρώτη φορά να καταβάλλουν εισφορές που δεν κατέβαλαν στο παρελθόν».

 

Πηγή: http://www.imerisia.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Hence men exactly who strives for salvationaˆ¦ must not enable themselves to eat to fullnessaˆ¦

Hence men exactly who strives for salvationaˆ¦ must not enable themselves to eat to fullnessaˆ¦ Per abba Dorotheos: aˆ?aˆ¦ in fasting one must not merely...

One good way to end feeling this way is stop considering all of them as much.

One good way to end feeling this way is stop considering all of them as much. The experience of missing the man you're dating won't...

Fulfill Senior Committed Female to Hookup With Today

Fulfill Senior Committed Female to Hookup With Today Pick Singles Contemplating Online Dating for Married Seniors Growing old doesn't mean your business immediately needs to decrease...

Pay day Loan Providers Careful Amid Boost In Settlement Reports

Pay day Loan Providers Careful Amid Boost In Settlement Reports High cost pay day lenders are now being careful with regards to their loaning condition,...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!