Ήπια βελτίωση κατέγραψε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος τον Οκτώβριο σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, αλλά και αισθητή ήταν η υποχώρηση καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Συγκεκριμένα το μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία του ΙΟΒΕ αναφέρει πως καταγράφηκε σημαντική βελτίωση επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία (95,4 μονάδες από 86,4 τον Σεπτέμβριο) όπως επίσης και υποχώρηση βιομηχανικής παραγωγής κατά 14,6% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Οριακή μείωση 3,8% καταγράφηκε σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, αλλά σημαντικά μικρότερη του Ευρωπαϊκού μέσου όρου (-5,3%).

Παράλληλα παρατηρήθηκε εξασθένιση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων τον Αύγουστο (εξαιρουμένων πετρελαιοειδών) κατά 5,3% (yo-y) και συρρίκνωση εμπορικού ελλείμματος στα €1,6 δισ. από €2,2 δισ. ένα χρόνο πριν.

Ο ΙΟΒΕ αναφέρει μεταξύ άλλων πως:

-Η νέα δομή της αγοράς ρεύματος, το Υπόδειγμα Στόχος (Target model), δηλαδή του ενιαίου μοντέλου χονδρεμπορικής αγοράς που εφαρμόζεται σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί βάση για ανάπτυξη και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, και ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ.

-Το Target model στηρίζεται στην ανάπτυξη 4 Αγορών: Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας, Εξισορρόπησης και Προθεσμιακής, καθώς και στη διασύνδεση των αγορών αυτών (Market Coupling) σε περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο-Το Target model στοχεύει στην αποτελεσματική διαμόρφωση τιμών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τη βέλτιστη χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με ενιαίους κανονισμούς και δυνατότητα προσαρμογής στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας