Αρχική Κοινωνία Η τελευταία ευκαιρία για εγγυημένα δάνεια 3,6 δισ.

Η τελευταία ευκαιρία για εγγυημένα δάνεια 3,6 δισ.

Στόχος της κυβέρνησης να δοθούν περισσότερα δάνεια σε μικρομεσαίους. Μπαίνουν στο πρόγραμμα και μικρές προβληματικές επιχειρήσεις.

Θέμα ημερών είναι πλέον η ενεργοποίηση για δεύτερη φορά του προγράμματος παροχής εγγυημένων από το Δημόσιο δανείων στις επιχειρήσεις, που θα αποτελέσει και την τελευταία ευκαιρία χιλιάδων επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, μέσω του οποίου οι τράπεζες θα χορηγήσουν δάνεια έως και 3,6 δισ. ευρώ.

Στο νέο πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας, το Δημόσιο θα εισφέρει εγγυήσεις 1 δισ. ευρώ, που με τη μόχλευση από τις τράπεζες θα «γεννήσουν» δάνεια 3,6 δισ. ευρώ, για τα οποία το Ταμείο Εγγυοδοσίας θα καλύπτει το κεφάλαιο κατά 80%.

Όμως, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει, σε συνεργασία με τις τράπεζες, να διαφοροποιήσει την αρχιτεκτονική του προγράμματος, με τη διαχειριστική λογική «λίγα δάνεια σε πολλούς και όχι πολλά σε λίγους», καθώς υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στον επιχειρηματικό κόσμο για τους κανόνες και τη διαχείριση της πρώτης φάσης του προγράμματος, που άφησε ανικανοποίητα τα αιτήματα δανειοδότησης των περισσότερων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προς όφελος των μεγαλύτερων.

Μια σημαντική διαφορά στο νέο κύκλο του προγράμματος είναι ότι θα επιτραπεί να δανειοδοτηθούν ακόμη και μικρές επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται, με βάση τους κοινοτικούς κανόνες, ως προβληματικές, καθώς έγινε μερικώς δεκτό το σχετικό αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης στην Κομισιόν.

Έτσι, η Επιτροπή επέτρεψε υπό όρους να εντάσσονται μικρές προβληματικές επιχειρήσεις, με έως 50 εργαζόμενους, αλλά όχι και μεγαλύτερες, με έως 250 εργαζόμενους, όπως είχε ζητήσει η Αθήνα. Η εξαίρεση θα εφαρμοστεί στις μικρές προβληματικές επιχειρήσεις με έως 50 εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων και των νεοφυών επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ενταχθεί σε πτωχευτική διαδικασία. Η εξαίρεση αυτή καλύπτει επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών και/ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ. Για αυτές δεν θα απαιτείται η πλήρωση του κριτηρίου περί μη απώλειας του μισού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου τους.

Επιπλέον, παρέχεται στις επιχειρήσεις και δικαίωμα «διόρθωσης»: μια επιχείρηση -ανεξαρτήτως μεγέθους- που ήταν προβληματική την 31η Δεκεμβρίου 2019 μπορεί να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος προς ενίσχυση, δηλαδή να συμπληρώσουν οι μέτοχοι τα κεφάλαια που έχουν χαθεί, ώστε να δανειοδοτηθούν.

Σημειώνεται ότι στον πρώτο κύκλο του προγράμματος, μεγάλες επιχειρήσεις έλαβαν με πολύ γρήγορες διαδικασίες δάνεια με κρατική εγγύηση, με χαρακτηριστική περίπτωση την Aegean, που έλαβε συνολικά 150 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ενώ έμειναν «εκτός νυμφώνος» οι περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αιτήσεις.

Ενδεικτικά είναι τα ευρήματα έρευνα της Palmos Analysis που διενεργήθηκε τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη και έδειξε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις (έξι στις δέκα) έκαναν αιτήσεις για εγγυημένα δάνεια από το πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, όμως λιγότερες από δύο στις δέκα (17%) έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν έγκριση από τις τράπεζες.

Η έρευνα που έγινε σε επιχειρήσεις – μέλη του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), έδειξε ότι το 61% των επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ ζήτησαν δάνειο με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 από την τράπεζα με την οποία συνεργάζονται. Από αυτές που ζήτησαν χρηματοδότηση, το 64% δηλώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί το αίτημά του, το 17% έλαβε έγκριση και για το 18% η απάντηση ήταν αρνητική.

Οι μισές επιχειρήσεις (50%), που είδαν το αίτημα τους να απορρίπτεται, θεωρούν πως αυτό οφείλεται στους επιπλέον κανόνες επιλεξιμότητας (τραπεζικά κριτήρια) που έθεσε η τράπεζα, πέραν όσων προβλέπονταν από τους όρους του προγράμματος. Το 23% αποδίδει την απόρριψη στους κανόνες επιλεξιμότητας του Ταμείου Εγγυοδοσίας, το 10% εκτιμά ότι δεν προχώρησε η αίτηση του λόγω του συνδυασμού των όρων του Ταμείου και της τράπεζας.

Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τη χορήγηση δανείου με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας χαρακτηρίζονται ως πολύ αυστηρές/πολύ δύσκολες από το 32% των επιχειρήσεων, από το 27% ως σχετικά αυστηρές/δύσκολες, από το 19% ούτε αυστηρές/ούτε χαλαρές, από το 1% σχετικά χαλαρές/απλές, από το 1% πολύ χαλαρές/πολύ απλές, ενώ το 20% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.

Τα δάνεια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αυξάνονται κατά 800 εκατ. ευρώ

Εξάλλου, νέα κεφάλαια ύψους 800 εκατ. ευρώ πρόκειται να διατεθούν από τις τράπεζες, μέσα στον Αύγουστο, για την κάλυψη των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί για δάνεια κεφαλαίου κίνησης με πλήρη επιδότηση του επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε, ξεπέρασε κατά πολύ, το συνολικό ποσό του 1,8 δισ. ευρώ που είναι δεσμευμένο, υπερβαίνοντας τα 10 δισ. ευρώ δανείων και για αυτό αποφασίστηκε η διάθεση και νέων κεφαλαίων.

Η υπογραφή της νέας εγκριτικής πράξης μεταξύ τραπεζών και Αναπτυξιακής Τράπεζας αναμένεται τις επόμενες μέρες και προβλέπει ότι το 95% του ποσού θα διατεθεί από τις εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και το 5% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έναντι 60% και 40%, αντίστοιχα, που είναι, μέχρι σήμερα, το ποσοστό συνεπένδυσης. Σημειώνεται ότι το επιπλέον ποσό προορίζεται για τις επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί και δεν αφορά σε νέες υποβολές αιτήσεων.

Με τα 800 εκατ. ευρώ που θα δοθούν επιπλέον, το συνολικό ποσό των δανείων κεφαλαίου κίνησης από το κοινό χρηματοδοτικό εργαλείο θα ανέλθει στα 2,6 δισ. ευρώ. Ως τώρα, έχουν εγκριθεί δάνεια 1,3 δισ. ευρώ, ενώ προς σταδιακή έγκριση είναι δάνεια επιπλέον 500 εκατ. ευρώ κάτι το οποίο βάσει των δεσμεύσεων των τραπεζών θα έχει γίνει ως το τέλος Ιουλίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Πάπας Φραγκίσκος: Το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα είναι πρόβλημα του κόσμου, μια κρίση που μας αφορά όλους

Υπενθυμίζοντας τα λόγια του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου κατά την κοινή τους και μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο επίσκεψη τους στη Λέσβο...

Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα και την Τρίτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους.  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): 
  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν: 
α. Τη Δευτέρα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά κι από το απόγευμα και στη

ΠτΔ: Η Ελλάδα σήκωσε δυσανάλογο βάρος από τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

«Προστάτη των φτωχών και των κατατρεγμένων, συμμέτοχο στον πόνο τους, σθεναρό υπέρμαχο των δικαιωμάτων τους» χαρακτήρισε σήμερα τον Πάπα Φραγκίσκο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας...

Χ. Καστανίδης – “Η χώρα έχει ανάγκη την ανάταση της Δημοκρατικής Παράταξης”

«Εύχομαι ανάταση στη δημοκρατική παράταξη μετά τις 12 Δεκεμβρίου», δήλωσε ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, Χάρης Καστανίδης, έξω από το εκλογικό κέντρο,...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!