Αρχική Υγεία Η ιατρική του μέλλοντος είναι εδώ

Η ιατρική του μέλλοντος είναι εδώ

Το συμφωνητικό σύμπραξης για τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας με εστίαση στην Ογκολογία υπέγραψαν οι εμπλεκόμενοι φορείς σε συνάντηση στον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας στο ΥΠΠΕΘ.

Πρόκειται για τη λειτουργία εξειδικευμένων μονάδων γονιδιακής και μοριακής ανάλυσης που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και με τη χρήση νέας γενιάς μεθόδων ανάλυσης DNA, βιοπληροφορικής, προηγμένες απεικονιστικές τεχνικές, ανάλυση Big Data και τη συνέργεια ερευνητικών κέντρων, θα καταλήγουν σε ώριμα συμπεράσματα για την κλινική εικόνα κάθε ασθενή, θα εντοπίζουν την προδιάθεση π.χ. του καρκίνου του μαστού ή του τραχήλου, ενώ δεν αποκλείεται να αναδεικνύουν τύπους όγκου χωρίς συγκεκριμένη θεραπεία μέχρι σήμερα. Στόχος είναι τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τις διαπιστευμένες βιοτράπεζες (τράπεζες συλλογής κλινικών δειγμάτων από ασθενείς) να δημιουργήσουν στο μέλλον μια δυναμική βάση δεδομένων, πολύτιμη τόσο για την υγεία του ασθενή όσο και για ερευνητική αξιοποίηση.

Η δράση του Εθνικού Δικτύου θα αφορά την έρευνα και τις εξειδικευμένες διαγνωστικές υπηρεσίες με απώτερο στόχο τη στοχευμένη θεραπεία ασθενών με νέες προσεγγίσεις. Αυτό θα επιτευχθεί με θεραπείες βασισμένες σε περισσότερους βιοδείκτες ώστε να γίνεται πιο ακριβής η διάγνωση και πιο αξιόπιστος ο καθορισμός της πρόγνωσης της νόσου. Επιπλέον, το Δίκτυο προβλέπει τη δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων γονιδιακής και μοριακής ανάλυσης, διαπιστευμένων βιοτραπεζών, και τη διαμόρφωση ειδικής υπολογιστικής πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας μεγάλων βιοϊατρικών δεδομένων. Κατά τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μια εθνική βάση δεδομένων πολύτιμη για μελλοντική ερευνητική και κλινική αξιοποίηση, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι συνεργαζόμενοι ερευνητικοί φορείς.

Με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μεγαλύτερη των 5,4 εκατ. ευρώ και διετή διάρκεια υλοποίησης, το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία ξεκινάει τη λειτουργία του με τέσσερις Μονάδες Ιατρικής Ακριβείας (ΜΙΑ) – δύο στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη. Η δράση του Δικτύου επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα με τη συνεργασία ογκολογικών κλινικών από όλη τη χώρα. Με την ίδρυση του Δικτύου η Ελλάδα συμβαδίζει με τις προηγμένες ιατρικά χώρες ανταποκρινόμενη στις υψηλές προδιαγραφές της ιατρικής του μέλλοντος και συμπράττει ισότιμα σε διεθνείς συνεργασίες. Σταδιακά μάλιστα, το Δίκτυο θα επεκτείνει τη συνεργασία του με ογκολογικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας σε πλήθος ασθενών. Στους στόχους του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας είναι οι κλινικές εφαρμογές της εξατομικευμένης ιατρικής να είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οι ασφαλισμένοι να μπορούν να κάνουν την εξέταση δωρεάν, καθώς σήμερα το κόστος αγγίζει τα 1.000 ευρώ.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο ΥΠΕΠΘ, ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα των άμεσων δράσεων του Δικτύου που αφορούν:

α) Την προτυποποίηση, τους πρώτους έξι μήνες, των διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας δειγμάτων.

β) Δύο πιλοτικές δράσεις αναφορικά με τον καρκίνο του πνεύμονα και τα λεμφώματα.

γ) Την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων του Δικτύου μέσω ιστοσελίδας.

δ) Την εδραίωση συνεργασιών με αντίστοιχα Δίκτυα του εξωτερικού.

Άμεσος σκοπός του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας είναι, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, οι κλινικές εφαρμογές της Εξατομικευμένης Ιατρικής να είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Σχολιάζοντας την υπογραφή του συμφωνητικού σύμπραξης ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης τόνισε πως “με τη σύμπραξη πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και ογκολογικών κλινικών τοποθετούμε την Ελλάδα ανάμεσα στις πρωτοπόρες χώρες που διαμορφώνουν και υλοποιούν την ιατρική ακριβείας”, συμπληρώνοντας: “Στόχος μας είναι η αξιόπιστη, έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική στοχευμένη θεραπεία με ριζική μείωση τόσο του κόστους όσο και της καταπόνησης των ασθενών από ανεπιθύμητες παρενέργειες. Η πρωτοβουλία αυτή πηγάζει από το αίσθημα της προσφοράς προς την κοινωνία και υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους της εξέτασης μοριακής ανάλυσης ώστε να είναι εφικτή η κάλυψή της από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας”.

Στις ΜΙΑ μετέχουν έντεκα ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς, με αξιοσημείωτη δράση στον χώρο της έρευνας και των κλινικών εφαρμογών της μοριακής βιολογίας, της ιατρικής και της πληροφορικής, μεταξύ των οποίων το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το ΕΚΒΕ Φλέμινγκ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Κρήτη.

Τη σύμπραξη υπέγραψαν παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη και της γενικής γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσιας Κυπριανίδου, οι επικεφαλής των τεσσάρων Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας:

* Ο συντονιστής του Εθνικού Δικτύου, επιστημονικός υπεύθυνος της ΜΙΑ Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Κώστας Σταματόπουλος,

* Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι της ΜΙΑ Αττικής Δημήτρης Θάνος, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” και Γεώργιος Νούνεσης, διευθυντής και πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

* Ο επιστημονικός υπεύθυνος της ΜΙΑ Κρήτης Νεκτάριος Ταβερναράκης, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) καθώς και:

* Ο επιστημονικός υπεύθυνος των Βιοτραπεζών του Δικτύου Ευστράτιος Πατσούρης, καθηγητής – διευθυντής Α’ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

* Ο επιστημονικός υπεύθυνος της Βιοπληροφορικής του Δικτύου Ιωάννης Ιωαννίδης, καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Mπάιντεν: Δεν είναι στο τραπέζι η αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στην Ουκρανία

Η αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στην Ουκρανία για να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη εισβολή της Ρωσίας «δεν είναι στο τραπέζι», διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Μιλώντας σε...

Κορωνοϊός – 5.899 νέα κρούσματα και 81 θάνατοι – Στους 709 οι διασωληνωνέμοι

Σε 5.899 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 81 θάνατοι. Παράλληλα, σε 709 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Για ακόμα μια μέρα, η Αττική κατακτά την αρνητική πρωτιά των κρουσμάτων, με τη Θεσσαλονίκη να ακολουθεί… από κοντά, τη στιγμή που και η Αχαϊα και το Ηράκλειο αλλά και αρκετές ακόμα περιοχές προκαλούν έντονη ανησυχία. Συγκεκριμένα, το λε

Συνάντηση προέδρου ΕΒΕΑ με τον τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ

Με τον τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς τα...

Μητσοτάκης – Πούτιν: Ενισχύονται οι σχέσεις των δύο χωρών – Τι είπαν Τουρκία, Ανατ. Μεσόγειο, ενέργεια

Τις παραδοσιακά καλές σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας, στο πλαίσιο της καλής γειτονίας και σε ένα ευρύ φάσμα τομέων επιβεβαίωσαν ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρώσος...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!