ΥΓΕΙΑ, καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Έλληνες. Πάλιν εις τό 1 κόμμα επέσαμεν θερμοκρασιακώς (1,1°C).
Εννοώ ότι ένα είναι καί πρέπει νά είναι τό πατριωτικόν, τό Ελληνικόν, τό Εθνιστικόν Κόμμα. Ας αφήσουν μερικοί ότι «πολλοί μπορεί νά είναι πατριώται». Ή είσαι Πατριώτης Έλλην ή είσαι ότι δήποτε άλλο.
Ως Πατριώτης (μέ μεγάλο Π) αποδέχεσαι τόν Εθνικιστήν, τόν ανιδιοτελήν Έλληνα, όλους τούς Έλληνας τό γένος… (άν γίνεται…).
Η Αλήθεια, φίλοι της εκπομπής, είναι ΜΙΑ καί είναι ΚΥΡΙΑ καί ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ. Πολλοί θά στενοχωρηθούν όταν τήν ακούσουν. Άλλοι τόσοι θά τήν αρνηθούν. Ερωτώ μερικούς «Σεραφείμ» ΑΠΟ ΠΟΤΕ χρησιμοποιείται η λέξις «χριστιανισμός»; Η απάντησις των από τήν γέννησιν τού Χριστού! Η αδιαμφισβήτητος αλήθεια, από εμέ, ο οποίος ΨΑΧΝΕΙ ΤΑΣ ΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΩΝ είναι από τότε πού εκκίνησεν τό όργιον τών –ισμών, τό 1843 μετά Χριστόν!
Ή από τότε πού απεβίωσεν ο Θ. Κολοκοτρώνης καί εξεκίνησεν τήν ψευδογραφίαν του ο Ιμμάνουελ Ξάνθος… Όπως γράφει ο Σπύρος Χατζάρας «ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΓΕΝΩΝ».
Ακόμη δέ η λέξις «χριστιανός» εμφανίζεται ΓΛΩΣΣΙΚΩΣ μετά τό 170 καί αυτό μετά Χριστόν! Τί νά κάνωμεν αυτή είναι η Αλήθεια ΟΛΟΓΥΜΝΗ. Εις ΟΥΔΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 170 μεχ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΛΕΞΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.
Αυτά τά γράφω διότι εις τήν σημερινήν εποχήν του Ψεύδους, καί αείποτε
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΟ. Ενώ τό ψεύδος έχει… όπως καί τό συμφέρον.
Ας πάμε τώρα είς τήν Λαμπρήν πού έρχεται. Λαμπρή ημέρα, χιλιάδων ετών. Πεσάχ τό λέτε; ή Πασάχ, Πάσχα, ανοιξιάτικο ραμαντάν…
Καλώς πράττουν όλοι καί τήν εορτάζουν όπως καλώς γίνεται τήν Παρασκευήν καί η περιφορά τού Αδώνιδος; Τί λέτε έχουν λάθος οι παραδοσιακοί εις τήν Μακεδονίαν όπου θέτουν εικόνας μέ τό όνομα ΑΔΩΝΙΣ; Τό λείψανον τού νεκρού Αδώνιδος περιέφεραν οί Έλληνες, ακριβώς τήν ιδίαν ημέραν από αρχαιοτάτων εποχών συμφώνως μέ τους Έλληνας λαογράφους.
Ώστε νά ζωοποιηθή η Γή νά έλθη η βλάστησις, τό Έαρ καί η Επανάστασις και ανάστασις του γένους των Ελλήνων! ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗΝ ΛΑΜΠΡΗΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΙΠΟΝ! Νά μήν υπάρξει Ελληνική οικογένεια καί οικία δίχως τήν «ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΓΕΝΩΝ» τού Σπύρου Χατζάρα.

Φιλικώς
Γεώργιος Κανελλόπουλος
Ουψάλα Σουηδία

ΠΗΓΗ