Αρχική Διάφορα Η εξαίρεση που έγινε κανόνας

Η εξαίρεση που έγινε κανόνας

Συντάκτης: Γιάννης Μπασκάκης
Μπορούν κάποιοι δικαστικοί υπάλληλοι χωρίς πτυχίο να ανήκουν βαθμολογικά στην κατηγορία των πτυχιούχων δημοσίων υπαλλήλων;

Και μπορούν να κρίνονται για θέσεις διευθυντών σαν να είχαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, ενώ είναι απόφοιτοι Λυκείου;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όχι. Σύμφωνα όμως με τη σχετική απόφαση του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, μπορούν.

Παρακάμπτοντας τη βούληση του νομοθέτη, το Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΣτΕ αποφάσισε στις 10/4/2017 την πλήρη εξομοίωση μιας κατηγορίας δικαστικών υπαλλήλων χωρίς πτυχίο με τους πτυχιούχους συναδέλφους τους.

Ειδικότερα, με την απόφαση 7/2017 που εκδόθηκε στις 19/6/2017, έκρινε ότι δικαστικός υπάλληλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -ο οποίος όλως τυχαίως είναι μόνιμος υπάλληλος του ΣτΕ- θα πρέπει να ενταχθεί στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), αντί στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), όπου είχε ενταχθεί σύμφωνα με τον νόμο 4369/2016 και βέβαια σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα.

Η περίφημη κατηγορία ΠΕ 0
Το Συμβούλιο θεώρησε ότι ο συγκεκριμένος δικαστικός υπάλληλος πρέπει να ενταχθεί στην κατηγορία των πτυχιούχων με το σκεπτικό ότι μέχρι την ψήφιση του προαναφερθέντος νόμου υπηρετούσε σε αυτή την κατηγορία, ενώ αμείβεται και ως πτυχιούχος.

Και αυτό διότι ανήκε στην περίφημη κατηγορία ΠΕ 0 (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με μηδέν έτη φοίτησης).

Μια κατηγορία υπαλλήλων που δημιουργήθηκε, κατ’ εξαίρεση, πριν από δεκαετίες, με σκοπό να δώσει ορισμένα προνόμια σε δικαστικούς υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η μισθολογική εξομοίωση των ΠΕ 0 με τους πτυχιούχους έχει έτσι κι αλλιώς ήδη συντελεστεί με τον νόμο 4405/2016.

Ομως τώρα η απόφαση του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΣτΕ τούς εξομοιώνει και βαθμολογικά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κρίνονται ως πτυχιούχοι και για θέσεις ευθύνης, και ανοίγει τον δρόμο και σε νέες αντίστοιχες διεκδικήσεις.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτή η κατ’ εξαίρεση κατηγορία υπαλλήλων πρωτοδημιουργήθηκε επί κυβέρνησης Ν.Δ. με τους σχετικούς νόμους του 1979 και του 1980 (Ν. 965/79 και Ν. 1042/80) και αφορούσε δικαστικούς υπαλλήλους που είχαν διοριστεί μέχρι το 1976.

«Με κάποιες νομοθετικές, ρουσφετολογικές μεθοδεύσεις που έγιναν πριν από το ‘80, δόθηκε σε κάποιους απόφοιτους του εξαταξίου τότε Γυμνασίου η δυνατότητα να παίρνουν προαγωγή κι αυτοί κάθε τρία χρόνια όπως οι πτυχιούχοι, αντί για κάθε τέσσερα που εξελίσσονταν από βαθμό σε βαθμό. Και επειδή ήταν συνδεδεμένος ο μισθός με τον βαθμό, προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να πάρουν κάποια λεφτά παραπάνω η Ν.Δ. τότε τους είπε θα εξελίσσεστε κι εσείς κάθε τρία χρόνια», λέει στην «Εφ.Συν.» ο Ανδρέας Πάσχος, πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανωτάτης και Ανωτέρας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής.

Αυτές ήταν λοιπόν οι πρώτες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους δικαστικούς υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οπως εξηγεί ο κ. Πάσχος, το 1984 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ που αποσυνδέθηκε ο μισθός από τον βαθμό και καθιερώθηκαν διαφορετικά κλιμάκια για ΠΕ και ΔΕ, αυτή η κατηγορία των δικαστικών υπαλλήλων που είχαν διοριστεί μέχρι το 1976 χαρακτηρίστηκαν ΠΕ 0 κι έτσι τους δόθηκε η δυνατότητα καλύτερης μισθολογικής εξέλιξης σε σχέση με τους ΔΕ.

Κι έπειτα ήρθε το 1992 το ΣτΕ για να τους εντάξει πλήρως και μισθολογικά στην κατηγορία των πτυχιούχων.

Αλλά οι ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν έμειναν μόνο για τους διορισθέντες μέχρι το 1976. Επεκτάθηκαν, με υπουργική απόφαση του 1993 και σχετικές διατάξεις του 1995, και σε όσους απόφοιτους Λυκείου είχαν διοριστεί μέχρι τις 31/12/1980.

Σ’ εκείνη τη φάση η εξομοίωση ήταν μόνο βαθμολογική, αλλά και πάλι ήρθε το ΣτΕ το 1997 για να την κάνει και μισθολογική.

«Το ΣτΕ κρίνει για πρώτη φορά στα χρονικά τότε ότι είναι συνταγματικά ανεκτή η μισθολογική και βαθμολογική εξομοίωση μεταξύ δικαστικών υπαλλήλων με διαφορετικά τυπικά προσόντα. Τους ενέταξε όλους μέχρι το ‘80 στην ΠΕ 0 κατηγορία και στα μισθολογικά κλιμάκια 16-1. Με αποτέλεσμα, πρώτο, την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με πάνω από 3.000 δικαστικούς υπαλλήλους που πληρώθηκαν αναδρομικά σαν πτυχιούχοι από την ώρα που διορίστηκαν. Και, δεύτερο, την αντίθεση στην πολιτική της κάθε κυβέρνησης που θέλει να διαφοροποιήσει το μισθολόγιο μεταξύ των κατηγοριών των υπαλλήλων και έρχεται το ΣτΕ και παρεμβαίνει», αναφέρει ο Αν. Πάσχος και προσθέτει ότι το 2003 το ΣτΕ χορήγησε στους ΠΕ 0 και το κίνητρο απόδοσης των πτυχιούχων.

Αυτοδικαίως στην κατηγορία ΔΕ
Αλλά και πιο πρόσφατα υπήρξαν δικαστικοί υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ που, αν και διορισμένοι μετά το 1980, προσπάθησαν να διεκδικήσουν κι εκείνοι την ένταξή τους στην κατηγορία των πτυχιούχων με το επιχείρημα ότι είχαν τα ίδια προσόντα με τους ΠΕ 0.

Παρ’ όλο που δεν υπήρχε σχετική διάταξη νόμου, το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης τούς ενέταξε το 2009 στην ΠΕ, αλλά τελικά εδώ το ΣτΕ αποφάνθηκε αρνητικά.

Το 2016, επί υπουργίας Ν. Παρασκευόπουλου στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ψηφίστηκε ο νόμος 4369, ο οποίος ρητά κατατάσσει βαθμολογικά όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους χωρίς πτυχίο στη ΔΕ κατηγορία.

Οπως αναφέρεται, «οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου κατατάσσονται από 1.1.2016 αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα τους».

Με λίγα λόγια, οι ΠΕ 0 γίνονται πλέον ΔΕ.

Αυτές τις διατάξεις ακύρωσε η πρόσφατη απόφαση του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΣτΕ, η οποία εξομοίωσε βαθμολογικά τους παλιούς ΠΕ 0 με τους πτυχιούχους συναδέλφους τους, εντάσσοντάς τους στην ΠΕ κατηγορία.

Ετσι, όπως είπαμε, η εξομοίωση είναι πλήρης, αφού μισθολογικά είχαν εξομοιωθεί με τον νόμο 4405/2016.

Και βέβαια με την απόφαση αυτή οι παλιοί ΠΕ 0 αποκτούν τη δυνατότητα να κρίνονται για θέσεις ευθύνης σαν να ήταν πτυχιούχοι, όταν ο νόμος 4356/15 προβλέπει ρητά ότι για θέσεις διευθυντών επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ και μόνο αν ο αριθμός τους δεν επαρκεί κρίνονται και ΔΕ.

Αλλά η συγκεκριμένη απόφαση δεν ήταν ομόφωνη. Από τα πέντε μέλη του Συμβουλίου μειοψήφησε ο πρόεδρός του, ο οποίος διατύπωσε τον συλλογισμό ότι δεν ήταν αρμόδιο το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να κρίνει, αλλά το Διοικητικό Εφετείο.

Την ίδια ώρα, ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής άσκησε διαφωνία στην απόφαση αυτή στις 14/7/2017, αναφέροντας ανάμεσα σε άλλα ότι «ο νομοθέτης με σκοπό να αναδειχθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης υπάλληλοι με αυξημένα τυπικά προσόντα, με βάση τη συνταγματική αρχή της ισότητας και αξιοκρατίας και με σκοπό την αναβάθμιση και του προσωπικού των γραμματειών των δικαστηρίων και εισαγγελιών […], συνειδητά ρύθμισε την κατάταξη των μη πτυχιούχων δικαστικών υπαλλήλων αυτής της ειδικής κατηγορίας υπαλλήλων μόνο στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ και όχι και στους βαθμούς της κατηγορίας ΠΕ».

«Το σκάνδαλο της ΠΕ 0 κατηγορίας είναι ένα ζήτημα που έχει διαλύσει τον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων. Οι μεν πτυχιούχοι αισθάνονται αδικημένοι και μειώνονται ηθικά, οι δε απόφοιτοι Λυκείου επιδιώκουν να ενταχθούν στην ΠΕ κατηγορία για να καταλαμβάνουν τις θέσεις ευθύνης», λέει στη «Εφ.Συν.» ο Ανδρέας Πάσχος και προσθέτει:

«Οταν ο νομοθέτης ρητά και κατηγορηματικά λέει ότι εντάσσεσαι στη ΔΕ κατηγορία, πώς έρχεσαι εσύ με μια απόφαση ενός υπηρεσιακού συμβουλίου να τον εντάξεις τόσο απλά στην ΠΕ κατηγορία; Και ο άλλος σπουδάζει όλη του τη ζωή για να πάρει ένα πτυχίο; Σ’ αυτόν τον τόπο, όταν δημιουργείς μια εξαίρεση, η εξαίρεση γίνεται κανόνας. Και η Ελλάδα υποφέρει από τις εξαιρέσεις. Οταν αφήνεις ανοιχτό ένα παράθυρο, από εκεί θα φύγουν όλοι».

πηγή:https://www.efsyn.gr/arthro/i-exairesi-poy-egine-kanonas

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Μητσοτάκης στους Αγίους Αναργύρους: Πάρκο τεχνολογίας το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ

Στην υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού και της ΟΣΕ - ΓΑΙΑΟΣΕ για την παραχώρηση του οικοπέδου του παλιού αμαξοστασίου...

Θ. Σκυλακάκης: H αγορά ενδέχεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου

H αγορά ενδέχεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου ανέφερε μεταξύ των άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» ενώ...

Μητσοτάκης για τον ένα χρόνο πανδημίας: «Ορατή η νίκη, απομένουν λίγα βήματα εφόσον προσέξουμε»

Το μήνυμα ότι η νίκη κατά της πανδημίας του κοροναϊού είναι ορατή στον ορίζοντα και θα έρθει νωρίτερα εφόσον φανούμε προσεκτικοί στέλνει ο πρωθυπυοργός...

ΚΙΝΑΛ: Η ΝΔ και τα στελέχη της θεωρούν ότι βρίσκονται υπεράνω του νόμου και των κανόνων

«Η ΝΔ και τα στελέχη της θεωρούν ότι βρίσκονται υπεράνω του νόμου και των κανόνων και ότι νομίζουν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, ακόμη...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!