Η εφημερίδα αυτή, προσδοκά να υπάρχει τουλάχιστον σύμπνοια μεταξύ όλων των εθνικά σκεπτόμενων Ελλήνων, αν όχι συνεργασία και συμπόρευση, για το κοινό καλό. Με άρθρα και παρεμβάσεις έχει κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο πολλές φορές. Παράλληλα στηρίζει με τις όποιες δυνάμεις της και προβάλλει κινήσεις, οργανώσεις και πρωτοβουλίες με εθνοκεντρικό προσανατολισμό.
Ως μόνη προϋπόθεση, θέτει τον αμοιβαίο σεβασμό και την ανιδιοτέλεια όσων ασχολούνται με τον πατριωτικό χώρο. Πολλές φορές οι προϋποθέσεις αυτές δεν τηρούνται και τότε επέρχεται απομόνωση προς εκείνους που επιδεικνύουν ανάλογες συμπεριφορές.
Αυτό είναι αναγκαίο, όχι λόγω προσωπικών διαφορών, αλλά διότι διαφορετικά δεν θα πήγαινε εμπρός ο κοινός σκοπός και δεν θα ωφελούνταν το εθνικιστικό κίνημα.
Έτσι, είναι ευκταίος ο όσο το δυνατόν ευρύτερος συνασπισμός όλων των πατριωτικών- εθνικιστικών δυνάμεων(φορέων, προσώπων), διότι μόνο έτσι διατηρείται η ελπίδα ζωντανή για αυτόν τον τόπο.
Το ίδιο όμως αναμενόμενο είναι να επιδεικνύεται συμπεριφορά που αρμόζει σε συναγωνιστές και όχι σε απλούς «συνεταίρους» που επιδιώκουν σύμπλευση συμφερόντων.
Γιατί πάνω απ’ όλα στέκεται ο αγώνας για το Ελληνικό Έθνος.

“ΕΚ”

ΠΗΓΗ