Αρχική Κοινωνία «Η Ελληνική Οικονομία μετά το 1950» - Κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος

«Η Ελληνική Οικονομία μετά το 1950» – Κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος

Μόλις κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος από το τρίτομο έργο του καθηγητή Χρυσάφη Ι. Ιορδάνογλου με τίτλο «Η Ελληνική Οικονομία μετά το 1950» για την οικονομική ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ο πρώτος τόμος, που καλύπτει την περίοδο 1950-1973, έχει τίτλο: «Ανάπτυξη, νομισματική σταθερότητα και κρατικός παρεμβατισμός». Οι άλλοι δύο τόμοι που θα ακολουθήσουν καλύπτουν την περίοδο 1974-2000 και 2000 μέχρι πρόσφατα. Το βιβλίο εκδόθηκε από το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για το βιβλίο:

Πρόκειται για ένα βιβλίο αναφοράς που απευθύνεται στον ενημερωμένο αναγνώστη, ο οποίος διαθέτει κάποια εξοικείωση με τη βασική ορολογία των οικονομικών, αλλά δεν είναι απαραίτητα ειδικός. Στόχος του συγγραφέα είναι να παρουσιάσει με ακρίβεια όλα τα οικονομικά στοιχεία και τις εξελίξεις από την περίοδο εκείνη και να προσφέρει με αποστασιοποίηση εύλογες απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα. Ο συγγραφέας δεν εκθέτει απλώς τα γεγονότα και δεν παρουσιάζει μόνο τα μεγέθη που προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία, αλλά δίνει και τις εξηγήσεις για την τροπή που πήραν οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τη σχέση τους με την οικονομική πολιτική που ασκήθηκε κατά την περίοδο που εξετάζει στο βιβλίο.

Στη διάρκεια της περιόδου 1950-1973 η ελληνική οικονομία κατέγραψε ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι συνδυάστηκαν με χαμηλό πληθωρισμό και ελεγχόμενο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τους στόχους και τους βασικούς κανόνες της οικονομικής πολιτικής που ασκήθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο και τεκμηριώνει πώς και γιατί η πολιτική αυτή συνέβαλε στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και τον χαμηλό πληθωρισμό. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η πολιτική που ασκήθηκε «δημιούργησε το κλίμα ασφάλειας που απαιτείτο για την άνθηση της επενδυτικής δραστηριότητας και συνέβαλε στην ταχεία ανάπτυξη της χώρας με κύρια ατμομηχανή τον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα και τις επενδύσεις».

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, ο συγγραφέας εξετάζει την δραστηριότητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα με έμφαση στην κοινωνική πολιτική. Ειδικότερα, αναλύει το πώς εξελίχθηκαν στη διάρκεια της περιόδου 1950-1973 οι θεσμοί και οι δομές του μεταπολεμικού κοινωνικού κράτους στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας, του συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος υγείας.

Βιογραφικό του συγγραφέα:

Ο Χρυσάφης Ι. Ιορδάνογλου γεννήθηκε το 1952 στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε το Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οικονομικά στο LondonSchool of Economics από όπου και έλαβε τον τίτλο Master of Science (MSc. Econ). Απέκτησε το διδακτορικό του στα οικονομικά από το Queen Mary College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Με την επιστροφή του, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στη συνέχεια, δίδαξε – μέχρι την αφυπηρέτησή του – επί 16 χρόνια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα τελευταία χρόνια τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στη μελέτη της μεταπολεμικής οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας. Για το θέμα έχει γράψει σειρά βιβλίων και άρθρων. Ο παρών τόμος είναι η πλήρης ανάπτυξη της έρευνας και του έργου των ετών αυτών.

Μόλις κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος από το τρίτομο έργο του καθηγητή Χρυσάφη Ι. Ιορδάνογλου με τίτλο «Η Ελληνική Οικονομία μετά το 1950» για την οικονομική ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ο πρώτος τόμος, που καλύπτει την περίοδο 1950-1973, έχει τίτλο: «Ανάπτυξη, νομισματική σταθερότητα και κρατικός παρεμβατισμός». Οι άλλοι δύο τόμοι που θα ακολουθήσουν καλύπτουν την περίοδο 1974-2000 και 2000 μέχρι πρόσφατα. Το βιβλίο εκδόθηκε από το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για το βιβλίο:

Πρόκειται για ένα βιβλίο αναφοράς που απευθύνεται στον ενημερωμένο αναγνώστη, ο οποίος διαθέτει κάποια εξοικείωση με τη βασική ορολογία των οικονομικών, αλλά δεν είναι απαραίτητα ειδικός. Στόχος του συγγραφέα είναι να παρουσιάσει με ακρίβεια όλα τα οικονομικά στοιχεία και τις εξελίξεις από την περίοδο εκείνη και να προσφέρει με αποστασιοποίηση εύλογες απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα. Ο συγγραφέας δεν εκθέτει απλώς τα γεγονότα και δεν παρουσιάζει μόνο τα μεγέθη που προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία, αλλά δίνει και τις εξηγήσεις για την τροπή που πήραν οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τη σχέση τους με την οικονομική πολιτική που ασκήθηκε κατά την περίοδο που εξετάζει στο βιβλίο.

Στη διάρκεια της περιόδου 1950-1973 η ελληνική οικονομία κατέγραψε ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι συνδυάστηκαν με χαμηλό πληθωρισμό και ελεγχόμενο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τους στόχους και τους βασικούς κανόνες της οικονομικής πολιτικής που ασκήθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο και τεκμηριώνει πώς και γιατί η πολιτική αυτή συνέβαλε στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και τον χαμηλό πληθωρισμό. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η πολιτική που ασκήθηκε «δημιούργησε το κλίμα ασφάλειας που απαιτείτο για την άνθηση της επενδυτικής δραστηριότητας και συνέβαλε στην ταχεία ανάπτυξη της χώρας με κύρια ατμομηχανή τον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα και τις επενδύσεις».

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, ο συγγραφέας εξετάζει την δραστηριότητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα με έμφαση στην κοινωνική πολιτική. Ειδικότερα, αναλύει το πώς εξελίχθηκαν στη διάρκεια της περιόδου 1950-1973 οι θεσμοί και οι δομές του μεταπολεμικού κοινωνικού κράτους στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας, του συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος υγείας.

Βιογραφικό του συγγραφέα:

Ο Χρυσάφης Ι. Ιορδάνογλου γεννήθηκε το 1952 στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε το Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οικονομικά στο LondonSchool of Economics από όπου και έλαβε τον τίτλο Master of Science (MSc. Econ). Απέκτησε το διδακτορικό του στα οικονομικά από το Queen Mary College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Με την επιστροφή του, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στη συνέχεια, δίδαξε – μέχρι την αφυπηρέτησή του – επί 16 χρόνια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα τελευταία χρόνια τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στη μελέτη της μεταπολεμικής οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας. Για το θέμα έχει γράψει σειρά βιβλίων και άρθρων. Ο παρών τόμος είναι η πλήρης ανάπτυξη της έρευνας και του έργου των ετών αυτών.

Το βιβλίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Πάπας Φραγκίσκος: Το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα είναι πρόβλημα του κόσμου, μια κρίση που μας αφορά όλους

Υπενθυμίζοντας τα λόγια του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου κατά την κοινή τους και μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο επίσκεψη τους στη Λέσβο...

Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα και την Τρίτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους.  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): 
  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν: 
α. Τη Δευτέρα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά κι από το απόγευμα και στη

ΠτΔ: Η Ελλάδα σήκωσε δυσανάλογο βάρος από τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

«Προστάτη των φτωχών και των κατατρεγμένων, συμμέτοχο στον πόνο τους, σθεναρό υπέρμαχο των δικαιωμάτων τους» χαρακτήρισε σήμερα τον Πάπα Φραγκίσκο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας...

Χ. Καστανίδης – “Η χώρα έχει ανάγκη την ανάταση της Δημοκρατικής Παράταξης”

«Εύχομαι ανάταση στη δημοκρατική παράταξη μετά τις 12 Δεκεμβρίου», δήλωσε ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, Χάρης Καστανίδης, έξω από το εκλογικό κέντρο,...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!