Η Γέφυρα γίνεται σήμερα 13 ετών από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου έχουν καταγραφεί 1.200.000 πρόσθετες διελεύσεις (αύξηση 53%) κυρίως για λόγους συνδεόμενους με την εργασία, την υγεία και την εκπαί- δευση. Κι αυτό είναι ένα μόνο από τα θετικά στοιχεία που αναδεικνύονται με αφορμή τη σημερινή 13η επέτειο από τη λειτουργία της. Με αφορμή αυτό το γεγονός το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) υπογραμμίζει πως «η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου με τη λειτουργία της προκάλεσε μια σειρά σημαντικών επιδράσεων στην επικοινωνία των περιοχών που συνδέει».

Το ίδιο το Παρατηρητήριο έχοντας κωδικοποιήσει τα σημαντικότερα οφέλη κατά τη 13χρονη λειτουργία της Γέφυρας παραθέτει τα εξής: Προκάλεσε από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της 1.200.000 πρόσθετες διελεύσεις (αύξηση 53%), καταργώντας οριστικά τις συνθήκες συγκοινωνιακού και κοινωνικού αποκλεισμού που προϋπήρχαν, αποδεικνύοντας de facto την κοινωνική -πάνω από όλα- αναγκαιότητα της κατασκευής της. Η πρόσθετη αυτή κινητικότητα αφορά κυρίως λόγους μετακίνησης συνδεόμενους με την εργασία, την υγεία και την εκ- παίδευση. Είναι ενδεικτικό ότι από το 2004 μέχρι σήμερα παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των διελεύσεων των κατοίκων της βόρειας – αποκλεισμένης- περιοχής σε σχέση με το αντίθετο ρεύμα, γεγονός που πιστοποιεί τη δια- χρονικά αυξανόμενη σημασία αυτού του έργου για το ευαίσθητο αυτό τμήμα της χώρας. > Οι παραπάνω εξελίξεις συμβαδίζουν με τη σημαντική άνοδο της συνολικής κινητικότητας μέσω της Γέφυρας στο πρώτο εξάμηνο του 2017 σε σύγκριση με το αντί- στοιχο του 2015.

Η αύξηση αυτή είναι ίση με 15,3% και πολύ μεγαλύτερη στην κατηγορία των φορτηγών. Τα μεγέθη αυτά ξεπερνούν κατά πολύ τις αντίστοιχες μεταβολές στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της χώρας που στην περίοδο αυτή (2015-2017) ήταν ελαφρά ανοδικές. Συνέβαλε στην τόνωση της τουριστικής κίνησης, της βόρειας κυρίως πλευράς, και τη συχνότερη επικοινωνία των κατοίκων των γύρω περιοχών προσδίδοντας νέα ώθηση και εμπλουτίζοντας τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις των συνδεόμενων περιοχών. > Οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στις χρήσεις γης, προκαλώντας την περίοδο 2000-2010 μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων της βόρειας περιοχής και μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των οικοπέδων, δίνοντας πρόσθετη αξία και επενδυτική ώθηση σε μια περιοχή που προηγουμένως ήταν υποβαθμισμένη. > Αποτελεί συνδετικό κρίκο δύο μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας, της Ιόνιας και της Ολυμπίας Οδού. Ηδη με την ολοκλήρωση της κατασκευής των δυο αυτών αξόνων, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου αναβαθμίζεται και θα παίξει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στη σύνδεση της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας, που ήταν επί σειρά ετών συγκοινωνιακά και κοινωνικά αποκλεισμένες, με την υπόλοιπη χώρα. Η απόσταση Ιωάννινα-Αθήνα καλύπτεται πλέον σε 3,5 ώρες, χρόνος που αντιστοιχεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για ανάλογες αποστάσεις.

Η Γέφυρα δημιούργησε ευνοϊκές ανταγωνιστικές συνθήκες στη διέλευση του στενού Ρίου- Αντιρρίου προσφέροντας στους χρήστες δυο εναλλακτικές επιλογές. Από την εξέλιξη αυτή προκλήθηκε μια συνολική οικονομική ωφέλεια για τους οδηγούς που εκτιμάται σε 400 εκατ. ευρώ περί- που μέχρι σήμερα, ενώ μια πρόσθετη ωφέλεια άνω του 1 δις ευρώ προβλέπεται ότι θα αποκομίσουν οι χρήστες την περίοδο 2017-2032

 

Ο ρόλος της Γέφυρας φωτίζεται πλέον περισσότερο μετά την
ολοκλήρωση των δύο μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας, της
Ιόνιας και της Ολυμπίας Οδού για τις οποίες αποτελεί συνδετικό κρίκο

Εμβληματικό έργο
Πέραν όλων των άλλων, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου αποτελεί
σήμερα το εμβληματικό, μεγάλο συγκοινωνιακό έργο της Δυ-
τικής Ελλάδας και λόγω της μοναδικής αισθητικής του και της
υψηλής τεχνολογικής του στάθμης, προβάλλεται ως ένα μο-
ναδικό, αντιπροσωπευτικό στοιχείο αναφοράς από τοπικούς
φορείς και επιχειρήσεις στις διάφορες δραστηριότητες και
εκδηλώσεις τους, προσδίδοντας στην περιοχή μια πρόσθετη
άυλη αξία και προοπτική.
Το ΠΟΑΔΕΠ μελετά και αναλύει τις κοινωνικοοικονομικές
επιδράσεις των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων στην περι-
φέρεια, αλλά και στο σύνολο της χώρας. Στην εμβέλεια της
ερευνητικής του δράσης περιλαμβάνονται τα έργα της Γέφυ-
ρας Ρίου-Αντιρρίου, της Ολυμπίας Οδού, της Ιόνιας Οδού και
της Μορέας. Το συνολικό οδικό δίκτυο εμβέλειας του ξεπερνά
τα 850 χιλιόμετρα σύγχρονων αυτοκινητόδρομων της χώρας,
που περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο Οδικών Αξόνων.

ΠΗΓΗ: pelop.gr