Αρχική Απόψεις Η ανεργία των νέων και η υπογεννητικότητα

Η ανεργία των νέων και η υπογεννητικότητα

Η κοινωνική και εργασιακή δομή της ελληνικής κοινωνίας- νεολαίας Πέραν τῆς συγκέντρωσης ὁλόκληρης τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας στήν Ἀθήνα (καί λιγότερο στήν Θεσσαλονίκη), διαβάζουμε στίς ἀνακοινώσεις τοῦ ΟΑΕΔ, ὅτι ἡ ἀνεργία τῶν πτυχιούχων νέων φτάνει τό 64% καί ὅτι ὅλοι σχεδόν οἱ νέοι ἐπιθυμοῦν νά μεταναστεύσουν στό ἐξωτερικό, διαμαρτυρόμενοι γιά τά πολλά πτυχία πού ἔχουν, τά ὁποῖα ἡ πατρίδα ἀφήνει ἀναξιοποίητα!; Γεγονός πρώτο: οι σπουδές Ξεκινᾶμε ἀπό τό γεγονός ὅτι στήν Ἑλλάδα γεννιοῦνται περίπου 75.000 Ἑλληνόπουλα (Οἱ τρίτες μικρότερες γεννήσεις στόν κόσμο, μεταξύ τῶν 182 κρατῶν μελῶν τοῦ ΟΗΕ) κάτ΄ ἔτος (τα τελευταίοι έτη μαζί μέ τά παιδιά τῶν λαθρομεταναστῶν).
Ὅταν ὅλα αὐτά τά παιδιά τελειώνουν τό Λύκειο, καί ὅταν στά ΑΕΙ καί στά ΤΕΙ ὑπάρχουν 90.000 θέσεις, στίς ὁποῖες εἰσάγονται μέ γενικό βαθμό 3 καί 4 (7 μονάδες κάτω ἀπό τήν βάση), τότε ξεκινᾶμε στραβά γιά τήν νεολαία. 100.000 πτυχιοῦχοι λοιπόν κάτ΄ ἔτος (ὅλοι τελειώνουν τό Λύκειο καί ὅλοι μπαίνουν σέ κάποια βοϊδοσχολή), χωρίς νά περισσεύει κανένας νά σπουδάσει τσαγκάρης, ὑδραυλικός, ἠλεκτρολόγος, κουρέας…!
Χωρίς νά περισσεύει κανένας νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν γεωργική παραγωγή, πού ἔχει τά προβλήματά της μέν, διότι ὑπάρχει πρόβλημα διάθεσης τῶν προϊόντων, πρόβλημα ὑψηλῶν τιμῶν καί ἀναδασμοῦ γῆς, πού εἶναι ὁ μόνος πού θά ἔφερνε μείωση τῶν τιμῶν κι ἀνταγωνιστικά προϊόντα.
Καί δέν ὁμιλῶ γιά τίς σκεπαστές καλλιέργειες (δενδρώδεις) πού βρίσκονται κυρίως στήν νότια Ἑλλάδα, ὅπου τά 25 στρέμματα ἀποδίδουν (ἀφορολόγητα μάλιστα διότι διατίθενται στίς λαϊκές τῆς Ἀθήνας) ὅσο 100 στρέμματα ἀνοιχτῆς καλλιέργειας στήν Θεσσαλία καί στήν Μακεδονία (δηλαδή 25 στρέμματα πορτοκάλια στό Ἄργος ἀποδίδουν διπλάσιο καί τριπλάσιο κέρδος, μέ μηδενικά ἔξοδα, καί ἀφορολόγητα, ἀπό 100 στρέμματα σιτάρι στήν Καστοριά, μέ τεράστια ἔξοδα, πανάκριβα μηχανήματα, ρεῦμα καί καύσιμα καί καθημερινή ἐπίπονη ἐργασία).
Γεγονός δεύτερο: η μετανάστευση
Ἀκοῦμε καθημερινά λοιπόν ὅτι οἱ νέοι μεταναστεύουν καί ὅτι θέλουν νά μεταναστεύσουν στό ἐξωτερικό, ὅπου θά ἀξιοποιηθοῦν τά πτυχία τους. Καί ἐρωτῶ; Ποιά πτυχία; Ἡ Φιλοσοφική, πού ἀπορροφᾶ τούς μισούς φοιτητές τῶν ΑΕΙ, ἡ Πάντειος τά τόσα ΤΕΙ… εἶναι πτυχία πού ἔχουν πέραση στό ἐξωτερικό; Θά προσλάβει ὁ Γερμανός ἤ ὁ Φιλανδός ἐργοδότης τόν Φιλόλογο; Νά τόν κάνει τί; Ἡ καλύτερη ΕΝΤΙΜΗ ἐργασία πού μπορεῖ νά βρεῖ μία κοπέλα ἀπόφοιτη φιλοσοφικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, σέ μία εὐρωπαϊκή χώρα, εἶναι καμαριέρα ἤ καθαρίστρια σέ ξενοδοχεῖο. Ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καί στήν Ἑλλάδα μέ τίς Ρωσίδες, οἱ ὁποῖες ἐργάζονταν σέ ἱδρύματα ψηλοῦ ἐπιστημονικοῦ κύρους τήν ἐποχή τῆς Σ. Ἕνωσης. Οἱ ὁποῖες ἔχουν πτυχία ἀληθινά, ἀπό πανεπιστήμια κύρους κι ὄχι τῆς φιλοσοφικῆς Ἀθηνῶν, και τα θεωρητικά ΣΟΡΟιδρύματα, Αθηνών Παντείου, Μακεδονίας… ἀλλά τό μόνο έντιμο πού μποροῦν νά κάνουν στίς ξένες χῶρες, εἶναι καθαρίστριες καί καμαριέρες.
Γεγονός τρίτο: τι είδους εργασία βρίσκουν ως πτυχιούχοι
Καί τίθεται τό ἐρώτημα: Εἶναι πιό ἀξιοπρεπής ἐργασία νά καθαρίζει μία Ἑλληνίδα πτυχιοῦχος τά ἀποχωρητήρια τῶν Γερμανῶν, ἀπό τό νά ἐπιστρέψει στό χωριό της, νά κάνει οἰκογένεια μέ κάποιο ἀγρότη καί νά ἐργαστεῖ στά χωράφια καί στήν κτηνοτροφία;;;; Γιατί οἱ νέοι μαζεύονται καί παραμένουν στήν Ἀθήνα; Ἐντάξει, ἐκμεταλλεύτηκαν τό σύστημα γιά νά ἀποκτήσουν κάποιες ἐπιπλέον γνώσεις κι ἕνα πτυχίο, τό ὁποῖο εἶναι μέν θετικό, ἀλλά γιατί δέν ἐπιστρέφουν μετά στό χωράφι τους νά ἀσχοληθοῦν μέ τήν κτηνοτροφία, τομέας πού ἔχει τεράστια πέραση, μίας καί ἡ Ἑλλάδα εἰσάγει τό 90% τοῦ κρέατος καί του γάλακτος πού καταναλώνει; Γιατί δέν ὑπάρχουν γυναῖκες σέ καμιά σχεδόν ἐπαρχία τῆς Ἑλλάδος γιά νά παντρευτοῦν οἱ νέοι ἀγροτοκτηνοτρόφοι καί εἶναι ὅλοι οἱ νέοι τῆς ἐπαρχίας ἄγαμοι, δέν βρίσκουν γυναίκα νά κάνουν οἰκογένεια, τή στιγμή πού οἱ γυναῖκες στήν Ἑλλάδα, ἀπογραφικά, εἶναι μισό ἑκατομμύριο περισσότερες ἀπό τούς ἄντρες (πάνω ἀπό 1 ἑκ., ἄν ληφθοῦν ὑπόψη καί οἱ ἀνδρίδες τοῦ “gay pride”). Ποιός ὁ λόγος νά μένουν στήν Ἀθήνα, τό καλοκαίρι νά βουλιάζουν τήν Μύκονο (καί τό Σεπτέμβριο τά «ἐκτρωσογιατρεῖα» τῆς Ἀθήνας), γυμνές καί μεθυσμένες, ἐξευτελίζοντας κάθε ἔννοια ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καί μέτρου, χωρίς προοπτική ἐργασίας καί φυσικά, χωρίς καμία περίπτωση νά κάνουν οἰκογένεια καί παιδιά, ποῦ εἶναι ό βιολογικός τους ρόλος, πού εἶναι ἐπίσης ἡ μεγαλύτερη ἐπένδυση γιά τήν πατρίδα καί τό ἔθνος;;;;
Γεγονός τέταρτο: Λύσεις υπάρχουν
Οἱ λύσεις εἶναι ἁπλές φυσικά, ἀλλά δέν ὑπάρχουν Ἕλληνες κυβερνῆτες στήν Ἀθήνα γιά νά τίς ἐφαρμόσουν. Οἱ Πακιστανοί νάναι καλά. Κι ἄν χρειαστοῦμε νεολαία κι ἐργάτες, θά εἰσάγουμε. Αὐτή εἶναι ἡ ἐθνομηδενιστική φιλοσοφία τῆς Ἀθήνας! Σε λίγες μέρες βγαίνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Μάιος του 2018) πρόγραμμα για νέους αγρότες. Μια βραχυκέρατη αγελάδα (αρχαία ελληνική φυλή) επιδοτείται από την Ε.Ενωση με 1.000 € το κεφάλι ανά έτος, αν είναι ελευθέρας βοσκής. ( 50 αγελάδες, 50.000 €!).
Λίγο λιγότερο αν είναι σταβλισμένη… Οι άλλες αγελάδες έχουν άλλα δικαιώματα, τα πρόβατα άλλα… Γιατί οι νέοι απόφοιτοι των Βοιδοσκολών άνευ αντικειμένου και ειδίκευσης, δηλ. της Παντειου, των ΤΕΙ, των Φιλοσοφικών… να φεύγουν για εργάτες των 400€ στην Γερμανία και να μην πάνε στο χωριό τους;;; Να συνεισφέρουν στον εαυτό τους, στην οικογένεια τους, στην πατρίδα γενικά.
Διότι τόσο είναι πλέον το μεροκάματο και στην Γερμανία. Διότι δεν είναι μόνον οι άνεργοι Έλληνες που πάνε προς τα κει. Είναι και οι άνεργοι Ισπανοί (πάνω από 7 εκατομ. Άνεργοι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Πολωνοί, οι πάνω από 20 εκατομ. άνεργοι Ουκρανοί…). Και όλοι αυτοί θεωρούνται ανωτέρας μόρφωσης κι εκπαίδευσης από τα ελληνόπουλα, καθότι είναι απόφοιτοι σοβαρότερων Πανεπιστημίων. ( Μόνο οι Ιατρικές και οι νοσηλευτικές της Ελλάδος έχουν πέραση στο εξωτερικό).
Για τις δουλειές του ποδαριού οι Γερμανοί και οι άλλοι Βορειοερωπαίοι, έχουν πλέον τους Αφγανούς. Όσους χρειάζονται δηλαδή γιατί «μέσα μπαίνουν» με τα κοινωνικά επιδόματα που τους δίνουν και πάντως έχουν πάρα πολλούς, όχι όσους έλεγαν οι κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, ότι τους θέλει η Γερμανία για φθηνά εργατικά χεριά!!! Η Γερμανία έχει 5 εκατομμύρια Πολωνούς και 30 εκατόμ. Ουκρανούς ανέργους στην αναμονή.
Οι οποίοι ξέρουν τι είναι το κατσαβίδι. Και πληρώνονται όσο και ο Αφγανό-Πακιστανός, που εισέβαλε βίαια στην Ευρώπη. Αφγανός, που το μόνο «εργαλείο» που έπιασε ποτέ στην ζωή του, είναι το μαχαίρι, για να σφάξει και να γδάρει! Επιστροφή στο χωριό λοιπόν, Αναζωογόνηση της Ελλάδος
Στέφανος Σωτηρίου Ιστορικος, μαχιμος Δημογραφος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Κυρ. Μητσοτάκης: Πρωταγωνίστρια η Ελλάδα στην οικοδόμηση της κοινωνικής Ευρώπης

«Στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας νέας κοινωνικής Ευρώπης, η οποία δεν θα αφήσει κανέναν Ευρωπαίο πίσω, η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνίστρια τόσο σε εθνικό όσο...

Κορωνοϊός: 2.461 νέα κρούσματα και 68 θάνατοι – Στους 737 οι διασωληνωμένοι

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.461, εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου...

Πέθανε ο Θεόδωρος Κατσανέβας – Νoσηλεύοταν διασωληνωμένος με κορωνοϊό

Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρος Κατσανέβας, ο οποίος νoσηλεύοταν διασωληνωμένος στο Σισμανόγλειο. Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύοταν διασωληνωμένος ο...

Μεσολόγγι: Έκτακτη σύσκεψη λόγω της έξαρσης κρουσμάτων κορωνοϊού

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο διοικητήριο της περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στο Μεσολόγγι, με σκοπό, όπως ανακοινώθηκε, τον συντονισμό των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, καθώς...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!