ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ! Ηπειρώτες, Κρήτες, Αρκάδες, Μανιάτες, Επτανήσιοι, Ευρυτάνες, Θράκες, Θεσσαλοί, Δωδεκανήσιοι, Πομάκοι, απαιτούν από την υπουργό Πολιτισμού την διάσωση, προστασία, ανάδειξη και προβολή του συνόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς!

 

ΠΗΓΗ