Η Αρχή Εσόδων προκήρυξε διαγωνισμό για την αγορά συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης για όσους χρωστούν

Ρεπορτάζ:
Στέλιος Κράλογλου

Τις αδυναμίες και τα κενά του φοροεισπρακτικού μηχανισμού προσπαθεί να καλύψει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με την ανάπτυξη συστήματος «αυτοματοποιημένης παρακολούθησης και είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο».

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάπτυξη της εφαρμογής και οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2018. Πρόκειται για ηλεκτρονική εφαρμογή που θα είναι έτοιμη σε έναν χρόνο από τώρα, θα στοιχίσει 768.051 ευρώ και θα μπορεί να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία των οφειλετών (TAXIS, ΕΦΚΑ, Κτηματολόγιο, Εργάνη, τράπεζες, χρηματιστήριο, ΓΕΜΗ, Τειρεσίας κ.ά.) ώστε να γίνονται γρηγορότερα και αυτοματοποιημένα οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων.

Από την ώρα που μια οφειλή θα καθίσταται ληξιπρόθεσμη, η Φορολογική Διοίκηση θα έχει πλήρη εικόνα για τις πληρωμές, τις ρυθμίσεις ή τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών θα ενεργοποιούνται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών ή και αυτεπάγγελτοι συμψηφισμοί.

Η διαπίστωση είναι ότι οι διαδικασίες είσπραξης των οφειλών πάσχουν σε όλα τα στάδια, με αποτέλεσμα, επειδή υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας, να σημειώνονται καθυστερήσεις και λάθη. Προβλήματα καταγράφονται, επίσης, στον σχηματισμό του προφίλ των οφειλετών, καθώς οι διαθέσιμες βάσεις δεδομένων δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Ολα αυτά θα ξεπεραστούν με το νέο σύστημα αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Το σύστημα θα λειτουργεί ως ο «Μεγάλος Αδελφός» που θα παρακολουθεί μέσω διασύνδεσης με όλες τις άλλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου την οικονομική καθημερινότητα 4.000.000 οφειλετών του Δημοσίου.

Οι φορολογικές Αρχές θα διαμορφώσουν για κάθε οφειλέτη μια πλήρη εικόνα συναλλακτικής συμπεριφοράς και θα επιλέγουν τα πιο κατάλληλα μέτρα άμεσης είσπραξης των χρεών τους, ακόμη και αν δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι ταυτόχρονα και «δανειστής» της Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής, το σύστημα θα μπορεί αυτόματα να συμψηφίζει ολικά ή μερικά το ποσό.