Αρχική Απόψεις ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ. ΠΛΕΥΡΗ ΞΕΦΤΙΛΙΖΕΙ ΤΟΝ «ΑΘΕΟ ΜΑΡΞΙΣΤΗ» ΚΟΤΖΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ. ΠΛΕΥΡΗ ΞΕΦΤΙΛΙΖΕΙ ΤΟΝ «ΑΘΕΟ ΜΑΡΞΙΣΤΗ» ΚΟΤΖΙΑ

Προς τον Υπουργόν Εξωτερικών Νικ. Κοτζιάν

Κύριε ή μάλλον σύντροφε Κοτζιά.

Εν όψει του βεβαίου γεγονότος, ότι προδίδετε την Μακεδονία στους Σκοπιανούς επιθυμώ να σας επισημάνω τρία πράγματα:

Πρώτον: Λογικώς οι Σκοπιανοί δεν δικαιούνται να φέρουντο όνομα Μακεδονία, διότι όταν ήλθαν εύρον την Μακεδονίαν και δεν έφεραν μαζί των το όνομά της. Οι Τούρκοι π.χ. κατέλαβαν την Ιωνίαν και δεν έγιναν Ίωνες,αλλά παρέμειναν Τούρκοι.
Οι Αλβανοί κατέλαβαν την Β. Ήπειρον και δεν έγιναν Ηπειρώται, αλλά παρέμειναν Αλβανοί κ.τ.λ. Οι Σκοπιανοί, που κατέλαβαν μέρος της Μακεδονίας δεν έγιναν Μακεδόνες, αλλά παρέμειναν αυτοί που ήσαν, δηλαδή Σλάβοι. Επομένως Μακεδονικόν έθνος δεν υπάρχει ούτε Μακεδονική γλώσσα.

Δεύτερον: Εθνικώς ουδείς έχει το δικαίωμα να δίδη το όνομα της Μακεδονίας εις ουδένα, διότι αυτό ισοδυναμεί με εθνική προδοσία. Να ενθυμήσθε το Παλαιολόγειον «ουτ’ εμόν εστίν» που σημαίνει, ότι ουδείς δικαιούται να μειοδοτή εις βάρος της ΕΛΛΑΔΟΣ κομμάτι της οποίας είναι η Μακεδονία.

Τρίτον: Πολιτικώς είσθε μία μειοψηφία, διότι στας τελευταίας εκλογάς ελάβατε το 35% επί του 55% των ψηφισάντων (αποχή 45%), συνεπώς επήρατε περίπου 19,25% του συνόλου των ψηφισάντων. Ακόμη και στη βουλή είσθε μειοψηφία, αλλά κυβερνάτε διότι σας στηρίζειο Καμμένος.
Έτσι, δια πρώτη φορά η αριστερά στηρίζεται εις ψήφους της Δεξιάς. Μειοψηφία στον λαό, μειοψηφία στην βουλή, επομένως πολιτικώς δεν νομιμοποιείσθε να δεσμεύετε το Έθνος, που ούτως ή άλλως το Μακεδονικό το επροδώσατε.

Τέταρτον: Νέμεσις. Όποιος προδώσει την Μακεδονίαν θαέχη την τύχην των προδοτών, δηλαδή: «ακρίτους χρη τοιςένδεκα παραδούναι θανάτω ζημιώσαι».

Επίσης σας πληροφορώ, ότι έχω προ οφθαλμών την επίσημον ανακοίνωσιν του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συμβουλίου (EJC) που αναγνωρίζει τα Σκόπια ως Μακεδονίαν. Μήπως δι’ αυτό σας ετίμησαν οι εβραίοι; μήπως αυτοί σας υπαγορεύουν να δώσετε το όνομα «Μακεδονία» εις μη Μακεδόνας; αλλοιώς πώς εξηγείτε την βιασύνη σας να λυθή (!) το σκοπιανό, ποίος ο λόγος που πρέπει να λυθή και μάλιστα εις βάρος της Μακεδονίας, δηλαδή της Πατρίδος μας. Επειδή εβάλατε την υπογραφήν σας, στην προδοσία της Μακεδονίας είσθε υπεύθυνος όχι απέναντι της ιστορίας, όχι απέναντι της συνειδήσεώς σας, αλλά απέναντι Πατριωτών, που θα πράξουν το καθήκον τους.

Η προδοσία της Μακεδονίας, από τους αριστερούς (νεοκομμουνιστάς) δεν μας εξέπληξε, διότι ανέκαθεν οι αριστερομαρξισταί ήσαν προδόται όχι μόνον της Μακεδονίας, αλλά ολοκλήρου της Ελλάδος και δολοφόνοι του Ελληνικού Λαού.Άλλως τε ο Γεώργιος Παπανδρέου δεν είπε τυχαίως, ότι το ΚΚΕ είναι το «κόμμα της προδοσίας και του εγκλήματος», δίχως να μπορούν οι μπολσεβίκοι να τον κατηγορήσουν ως φασίστα, όπως συνηθίζουν να χαρακτηρίζουν κάθε αντίπαλόν τους.
Ο κακή τη μοίρα της Πατρίδος υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος εθνοπροδότης άθεος μαρξιστής Νικ. Κοτζιάς εκυκλοφόρησε ένα βιβλίον με τίτλο: «Πατριωτισμός και Αριστερά» (εκδ. «Πατάκη»), όπου απέδειξε με τα γραφόμενά του την παχυλή του άγνοια, στας εννοίας έθνος-εθνικισμός-πατριωτισμός και ταυτοχρόνως διατυπώνει το μέγα ψεύδος, ότι «από τα χρόνια της ύπαρξης του ΚΚΕ υπογράμμιζε τον πατριωτικότου χαρακτήρα» κι’ όλο το βιβλίον μας παρουσιάζει τους εαμοβουλγάρους του ΚΚΕ ως πατριώτας! ενώ το αληθές είναι ακριβώς το αντίθετον, διότι οι κουκουέδες ήσαν αναίσχυντοι προδόται της Ελλάδος, από την οποίαν εζήτουν και ηγωνίζοντο να αποσπάσουν μεγάλας εδαφικάςπεριοχάς χάριν των Αλβανών, Σλάβων, Βουλγάρων και Τούρκων.
Επί πλέον όλους τους Εθνικούς Αγώνας συστηματικώς επρόδωσαν οι αριστεροί, όπως απέδειξα με αναμφισβήτητα στοιχεία στο βιβλίον μου «Ο λαός ξεχνά τισημαίνει αριστερά», τα οποία στοιχεία ο σ. Κοτζιάς γνωρίζει, αλλά σιωπά και δι’ αυτό στο βιβλίον του δεν αναφέρει ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει τον πατριωτισμόν των ομοϊδεατών του. Εμείς όμως θα αναφέρωμεν αρκετά, που αποδεικνύουν την εθνοπροδοσίαν των αριστερών και αρχίζω από την προδοσίαν της Μακεδονίας, που ολοκλήρωσε ο σ. Κοτζιάς με στοιχεία προερχόμενα από τους αριστερούς.

α) Το ΚΚΕ (που τόσον επαινεί ο σ. Κοτζιάς) εζήτησε «τον σχηματισμόν αυτοτελούς κράτους» της Μακεδονίας («Ριζοσπάστης» 27-1-1925).

β) Το Γ΄ Συνέδριον του ΚΚΕ (26 Νοεμ-3Δεκ. 1924) διεκήρυξε το σύνθημα «της ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας και της ενιαίας και ανεξάρτητης Θράκης».

γ) Η 6η Ολομέλεια της Κ.Ε του ΚΚΕ (Ιαν.1934) όρισε ως υποχρέωσι του ΚΚΕ «να αγωνισθή για την εθνική αυτοδιάθεση μέχρις αποχωρισμού των καταπιεζομένων Μακεδόνων και Θρακών». («Πέντε χρόνια αγώνες 1931-1936» σελ. 201 κ.ε.).

δ) Το 5ον Συνέδριον του ΚΚΕ (Μάρτιος 1934) διεκήρυξε «την αναγνώριση στις μειονότητες αυτές» (Μακεδόνες, Θράκες) του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης μέχρι του κρατικού αποχωρισμού (ενθ.ανωτ. σελ. 225).

ε) Στο κομμουνιστικό περιοδικό «Δημοκρατικός Στρατός»(τεύχος Δεκ. 1948) ο Ν. Ζαχαριάδης υπεστήριξε «την δημιουργίαν ανεξαρτήτου Μακεδονίας».

στ) Η 5η Ολομέλεια της Κ.Ε του ΚΚΕ (Ιαν.1949) ομοφώνως ενέκρινε την δημιουργίαν «ανεξαρτήτου Μακεδονικού κράτους».

ζ) Στο κομμουνιστικό έντυπο «Η Ελλάδα στο δρόμο προς την Νίκη» (σελ. 20) αναφέρεται, ότι μόλις νικήση το ΚΚΕ τότε «ο μακεδονικός λαός θα βρει την πλήρη εθνική αποκατάστασή του»

η) Στην εφημερίδα «Αυγή» (4 Δεκ. 1954) ο μπολσεβίκος Ηλίας Ηλιού έγραφε, ότι η Μακεδονία «είχε ανάμικτο πληθυσμό».

θ) Στο επίσημο θεωρητικό όργανο του ΚΚΕ «Κομμουνι-στική Επιθεώρηση» (τεύχος Φεβρ. 1924, σελ. 55) διαβάζομεν ότι: «από τον πόλεμο του 1912 ο Μακεδονικόςλαός απελυτρώθη από τον Τούρκο αγά και βέη δια να υποδουλωθή εις τους Έλληνας…» και περαιτέρω αναφέρεται στον «βίαιον εξελληνισμό της Μακεδονίας».

ι) Πάλι στην «Κομμουνιστική Επιθεώρηση» (τεύχος Οκτ. σελ. 348) διακηρύσσεται η «μια Μακεδονία ενιαία και ανεξάρτητη».

ια)Το 3ον Έκτακτον Συνέδριον του ΚΚΕ (26 Νοεμ-3 Δεκ. 1924) απεφάσισε επισήμως την «ανεξαρτησία στη Μακεδονία και Θράκη…η Ελληνική πλουτοκρατία καταδυναστεύει το Μακεδονικό και Θρακικό λαό κρατώντας με το σίδερο και τη φωτιά τη μακεδονική και θρακική χώρα στην υποταγή της…» και η απόφασις τελειώνει: «Ζήτω η ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη».

ιβ) Ο αρχικομμουνιστής Γιάννης Ζέβγος στο βιβλίον του «Γιατί η επανάσταση στην Ελλάδα θα αρχίση σαν αστικοδημοκρατική» (εκδ. 1974, σελ. 32) κατηγορεί την Ελλάδα η οποία «στη Μακεδονία και Θράκη υπεδούλωσε ξένες εθνότητες».

ιγ) Στην εφημερίδα «Ελευθερία» (1 Αυγ. 1963) ο Μανώ-λης Γλέζος εξεφράσθη υπέρ της λύσεως του μακεδονικού και «εις δεδομένην στιγμήν την ίδρυσιν μιας αυτονόμου Μακεδονίας». Την γενναίαν πράξιν με την γερμανικήν σημαίαν την έκανε ο Γλέζος ως μέλος της πατριωτικής νεολαίας του Μεταξά ΕΟΝ κι’ όχι ως εθνοπροδότης κουκουές.

ιδ) Στο θεωρητικό περιοδικό του ΚΚΕ «Νέος Κόσμος» (τεύχος 10,1951) παρουσιάζονται οι Μακεδόνες ως ξεχωριστό Έθνος από τους Έλληνας όπως ακριβώς είπε ο Ζάεφ στους γελαστούς Κοτζιά και Τσίπρα, που άκουσαν τον Ζάεφ να τους λέγη, ότι «Έλληνες και Μακεδόνες συμφωνήσανε».

ιε) Στο επίσημο όργανο του ΚΚΕ «Νέος Κόσμος» (τεύχος 12,1961) κατηγορούνται οι Έλληνες που καταπιέζουν τουςΜακεδόνες.ιστ) Η «Αυγή» (13-1-1962) αναγνωρίζει την «σλαβομακεδονική μειονότητα» στην Ελλάδα που δεν απολαμβάνει πολιτικές ελευθερίες. Το ίδιο και ο Τ. Βουρ-νάς εις «Αυγή» (16-1-1962).

ιζ) Η «κομμουνιστική επιθεώρηση» (1 Μαρ. 1947, σελ. 305) γράφει ότι «ο Μακεδονικός λαός στενάζει από τους Έλληνες κομιτατζήδες οπλαρχηγοί Παυλομελάδες και καπετάν Βαρδαίοι, Τσόντοι και Γαρέφηδες του έσφιγγαν την θηλειά στο λαιμό». Έτσι λοιπόν, ο θυσιασθείς δια την Μακεδονία κατά τους Κοτζιάδες ήτο κομιτατζής!

Ένα πλήθος στοιχείων μπορώ να φέρω δια την προδοσία της Μακεδονίας από το ΚΚΕ το οποίον απέτυχε εκεί, που επέτυχε ο σ.Κοτζιάς, ο οποίος αφού επρόδωσε την Μακεδονία τώρα θα προδώση και την Β.Ήπειρον, χάριν των Αλβανών, όπως ακριβώς έκανε το ΚΚΕ.Οι αριστεροί, όπως το εβραιογενές ΚΚΕ, (ιδρυτής ο Αβραάμ Μπεναρόγια, βουλευταί Βεντούρα, Σούλαμ, Κοέν κ.τ.λ. Το 1926 ο Πάγκαλος τους εδίκασε δια προδοσίαν),το ΕΑΜ, η ΕΔΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ και αι παραφυάδες του εβραιομαρξισμού επρόδωσαν:

α) Μακεδονία-Θράκη

β) Βόρειον Ήπειρον-Ανατολικήν Ρωμυλίαν

γ) 28ην Οκτωβρίου

δ) Εθνικήν αντίστασιν

ε) Μικρασιατικήν εκστρατείαν

στ) Κυπριακόν αγώνα.

Δι’ όλα αυτά υπάρχουν αναμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα από αριστεράς πηγάς. Μπορεί ο σ. Κοτζιάς να μας δείξη ένα-μόνο ένα-στοιχείο αποδεικτικό του πατριωτισμού των αριστερών; Μόνον ένα.

Με την τιμήν, που σας πρέπει

Κωνσταντίνος Πλεύρης

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

To χρονοδιάγραμμα για το restart των οικονομικών δραστηριοτήτων – Τι ισχύει για την εστίαση σε κλειστούς χώρους

Τον οδικό χάρτη για την εκκίνηση δραστηριοτήτων που παραμένουν κλειστές έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από αύριο 14 Μαΐου ανοίγουν...

Δ. Βλαστός (ΕΤΑΔ): Στοχεύουμε σε βιώσιμες επενδύσεις και είμαστε δεκτικοί σε προτάσεις επενδυτών από όλες τις αγορές

Στο ρόλο της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στην προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και στο επενδυτικό πλάνο που υλοποιεί η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)...

85η ΔΕΘ: Στις 11-19 Σεπτεμβρίου με φυσική παρουσία και τιμώμενη χώρα την Ελλάδα

Η 85η ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία από τις 11-19 Σεπτεμβρίου 2021 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Η ΔΕΘ θα αποτελέσει...

Πώς θα μοιραστούν τα 330 εκατ. ευρώ στην εστίαση – Οι δικαιούχοι και οι όροι – Όλη η προκήρυξη

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την επιδότηση των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης και το πώς θα δοθούν τα 330 εκατ. ευρώ από κονδύλια του...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!