Αρχική Απόψεις Δυστυχῶς «σύντροφε» ἀλεκσέι ἐσεῖς δὲν …ἀποθάνατε νωρίς!!!

Δυστυχῶς «σύντροφε» ἀλεκσέι ἐσεῖς δὲν …ἀποθάνατε νωρίς!!!

Καί γιατί νά ἀποθάνετε ἄλλως τέ, πού εἶσθε καί νέοι; Πόσο περισσότερο ὅμως …ἀποθαμένος μπορεῖ νά γίνῃ κάποιος ἀπό ὅσο εἶναι ἤδη;
Καθίστε στὴν νιρβάνα σας… Δὲν σᾶς κουνᾶ κάποιος…
Ἐκ πρώτης ὄψεως τοὐλάχιστον…

Ἆσε ποὺ ὑπάρχει κι ἐκεῖνο τὸ ἄλλο «σύντροφε» ἀλεξέι…
Σοῦ ἔχουν ὑποσχεθῆ πὼς θὰ διαφύγης δίχως ἀμυχή… Ἴσως καὶ πὼς θὰ ἐπανέλθης, στὸ μέλλον, δριμύτερος…
Καί, σὲ ἕναν βαθμό, ἔχεις πεισθῆ πὼς θὰ τὰ καταφέρης. Ἴσως καὶ νὰ ὀνειρεύεσαι νέες ἀποθεώσεις…
Μὰ μέσα σου ξέρεις… Πρὸς τοῦτον καὶ τὰ χιλιάδες πραιτωριανὰ ποὺ σὲ προστατεύουν…

Δὲν σοῦ εἶπαν ὅμως τὸ κυριώτερον: οὔτε αὐτοὶ ποὺ σὲ ἔχουν γιὰ βιτρίνα τους, οὔτε οἱ ἐλάχιστοι πλέον ψηφοφόροι σου, μὰ οὔτε καὶ κάποιος θεὸς (ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πιστεύεις ἢ δὲν πιστεύεις) θὰ μπορέση ὄχι ἁπλῶς νὰ σὲ προστατεύση ἀπὸ τὶς θύελλες, ἀλλὰ οὔτε κἂν θὰ προλάβη νὰ σὲ κυττάξῃ… Ἔτσι θὰ πᾶτε ὅλα σας… Σὰν φτερὰ στὸν ἄνεμο… Ὅλα σας… Δίχως μίαν τελευταία ματιὰ νὰ σᾶς ἀποχαιρετᾷ…
Καὶ ἐσύ, μὰ καὶ ὅλα τὰ κουδουνισμένα σὰν κι ἐσέναν…

Διότι ἐσὺ «σύντροφε» ἀλεκσέι, καθὼς καὶ ὅλα τὰ (κυρίως-μὰ ὄχι μόνον) συνομήλικά σου «συντρόφια», καθὼς φυσικὰ καὶ ὅλος ὁ στρατὸς τῶν μισθοφόρων, στὸν ὁποῖον ἀνήκεις, καλεῖσθε νὰ πληρώσετε ἀκριβὸ τίμημα. Τὸ ἀκριβότερον ὅλων. Ἡ δική σου γενεὰ «σύντροφε» ἀλέκση θὰ εἶναι καὶ ἡ τελυταία τοῦ εἴδους σου. Εὐτυχῶς!!!

Λοιπὸν «σύντροφε» ἀλεκσέι… Λέγαμε πὼς δὲν ἀποθάνατε νωρίς… Δυστυχῶς σας…
Διότι θὰ βιώσετε πολλὰ ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ οὔτε ὁ χειρότερός σας ἐφιάλτης θὰ μποροῦσε νὰ σᾶς ὑποδείξῃ. Θὰ βιώσετε τὸ τέλος.
Καὶ τὸ τέλος τσούζει καὶ σκούζει «σύντροφε» ἀλεκσέι… Ἐσεῖς τὸ «τσούζει» ἐσεῖς καὶ τὸ «σκούζει».
Ἐμεῖς, ποὺ «τσούζει καὶ σκούζει» τόσα χρόνια μαθημένοι εἴμαστε… Μὲ ἐσᾶς νὰ ἀγωνιᾶτε…
Ἐμεῖς, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, θὰ τὰ καταφέρουμε. Ἐσεῖς νὰ ἑτοιμάζεσθε…

Ποὺ λὲς «σύντροφε» ἀλεκσέι ζορίζουν ἀκόμη περισσότερο τὰ πράγματα γιὰ ἐσᾶς. Ὄχι τόσο μὲ τὸ μένος τοῦ κόσμου (ποὺ σαφῶς αὐξάνεται)…  Οὔτε μὲ τὸν κούλη, πού, τάχα μου, σὲ …ἀνταγωνίζεται σὲ κωλοτούμπα… Σὲ ἄλλο ἐπίπεδο ζορίζουν… Ἴσως νὰ μὴν σὲ ἔχουν ἐνημερώση σχετικῶς, ἀλλά, εἴτε τὸ ξέρῃς εἴτε ὄχι, ἡ κατακρήμνησις τῶν πάντων ὁλοκληρώνεται ὁσονούπω. Μήπως πίστευες πώς ἐσύ θά διέφευγες ἀπό τόν κίνδυνο τῶν …μπάζων; Ἤ μήπως ἤλπιζες νά χωθῇς σέ κάποιο …καταφύγιον;
Ἀλήθεια «σύντροφε» ἀλεκσέι… Ἔχεις ἀναρωτηθῆ γιά τό τί θά συνέβαινε ἐάν κάποιος, ὁποιοσδήποτε κι ὁποτεδήποτε, ἀστάθμητος παράγων θά μποροῦσε νά σέ κρατήσῃ γιὰ μερικὰ δευτερόλεπτα μόνον ἔξω ἀπό τίς «σφαῖρες προστασίας» πού σοῦ παρέχονται, ἀνατρέποντάς σου ὅμως ὁριστικῶς τό αἴσθημα ἀσφαλείας σου; Φαντάζομαι πὼς δὲν περνᾶ ἀπὸ τὸν νοῦ σου κάτι τέτοιο… Ἔ;
Εὐτυχῶς δὲν γνωρίζεις ἀπὸ Ἱστορία καὶ διαθέτεις τὴν κατὰ διάθεσιν ἄγνοια… Τυχερὸς στὴν ἀτυχία σου…

Κρίμα… Πολὺ κρίμα… Καὶ εἶσθε (κάποιοι ἀπὸ ἐσᾶς) νεώτατοι…
Μά, καιρὸς εἶναι νὰ τελειώνουμε μὲ τὴν σαπίλα. Τί λές; Δέν γνωρίζεις πώς ἐσύ καί οἱ σύγχρονοί σου εἶσθε ἡ μεγίστη ἔκφρασις τῆς Ὕβρεως;
Δέν γνωρίζεις τήν συνέχεια… Δέν ἀντιλαμβάνεσαι πώς περνᾶμε στήν μεταβατική ἐκείνην περίοδο πού τὸ παλαιό- ἐσεῖς- θά γίνη παρελθόν, γιά νά ἀνοίξῃ χῶρος νά πατήσῃ τόν νέον καί ὑγειές;
Ἀλλά πῶς νά τό γνωρίζῃς; Οὔτε ἀπὸ μηχανικὴ γνωρίζεις… Οὔτε καὶ ἀπὸ λογική…
Δὲν μαθαίνονται αὐτὰ στὰ στέκια τοῦ πSoros καὶ στὰ ὑπόγεια τῶν στοῶν. Ἔ;

Δυστυχῶς λοιπὸν «σύντροφε» ἀλεκσέι ἐσεῖς δὲν …ἀποθάνατε νωρίς!!!
Θὰ τὸ πιεῖτε ἔως τὸν πάτο τὸ πικρὸ ποτήρι τῆς ἀπαξιώσεως, τῆς ἀποδοκιμασίας καὶ τῆς περιθωριοποιήσεως.
Μὰ τὸ πλέον δυσβάστακτον ὅλων θὰ εἶναι τὸ κενό σας…
Καὶ τότε, συχνὰ πυκνά, θὰ παρακαλᾶτε σιωπηλά, στὴν ἀρχή, μὰ δυνατὰ στὴν συνέχεια, νὰ εἴχατε πρὸ πολλοῦ ἀποθάνη…
Διότι τότε θὰ ὑποχρεωθεῖτε νὰ συνειδητοποιήσετε ὅλην σας τὴν ποταπὴ πραγματικότητα.
Θὰ τὸ βιώσετε ὅλο, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἔως τὸ τέλος.
Μά, σὲ διαβεβαιῶ «σύντροφε» ἀλεκσέι… Δάκρυ δὲν θὰ χυθῆ… Δάκρυ…

Φιλονόη

Υ.Γ. Τί συμβολίζει ἡ  εἰκών «σύντροφε» ἀλεκσέι; Χμ… Ὄχι, μὴν τρομάζῃς… Δὲν ἀπειλεῖ ἐσέναν… Συμβολίζει μόνον τὶς μάχες τῶν Ἑλλήνων καὶ ὑπενθυμίζει πὼς θὰ ἐξέλθουν τῶν μαχῶν νικητές. Ἐσύ, «σύντροφε» ἀλεκσέι, οὐδέποτε θὰ ἀντιληφθῆς τὸ γιατί. Δὲν μπορεῖς… Εἶναι μία σκηνὴ ἀπὸ τὸ μέλλον αὐτή, κάπως ἴσως ἰδανική, ἀλλὰ πολὺ κοντὰ στὴν αὐριανὴ πραγματικότητα. Ὅπως διαπιστώνεις δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ ἐσέναν καὶ τὸ σινάφι σου. Κατανοητόν;

 

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

ΣΥΡΙΖΑ: «Με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης η βαθύτερη ύφεση στην Ευρώπη»

Ευθύνες στην κυβέρνηση για την ύφεση που κατέγραψε η ελληνική οικονομία, αποδίδουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι τομεάρχες Οικονομικών, Έφη Αχτσιόγλου και Ανάπτυξης, Αλέξης...

Κ. Μητσοτάκης: Δεν νοείται να μην βρεθεί η Τουρκία αντιμέτωπη με συνέπειες

«Τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αφορούν την Ευρώπη, καθώς επηρεάζουν την Ανατολική Μεσόγειο. Σχετίζονται με το ΝΑΤΟ, καθώς επηρεάζουν το νοτιοανατολικό του τμήμα....

Γαλλία: Πέθανε από κορονοϊό ο πρώην πρόεδρος Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν, φλογερός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που κυβέρνησε τη Γαλλία από το 1974 ως το 1981 προωθώντας...

Ποιοί δανειολήπτες μπαίνουν σε νέα «μαύρη λίστα»

Σε αποκλεισμό από νέα δάνεια όσοι έχουν «κόκκινα» δάνεια που τιτλοποιούνται. Δίπλα στη γνωστή σε όλους τραπεζική «μαύρη λίστα» του Τειρεσία σχηματίζεται μια νέα «μαύρη...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!