Δεῖτε κι ἀπολαύστε κατάντια ἑλληνικοῦ κράτους καὶ ἑλληνικοῦ πανεπιστημίου…
Τὸ γραφεῖο Διασυνδέσεσως τοῦ Δημοκριτειου Πανεπιστημείου Θράκης μᾶς ἐνημερώνει πὼς ὁ ΑΔΜΗΕ ἀναζητᾶ προσωπικό.
Μόνον ποὺ δίπλα στὸ σύμβολο τοῦ ἐν λόγῳ ὀργανισμοῦ μᾶς ἔβαλαν τὸ ἀστέρι τοῦ Δαυΐδ καὶ τὸν διαβήτη τῆς γνωστῆς παραθρησκευτικῆς ὀργανώσεως…

γραφεῖο διασυνδέσεως

Αὐτὰ τὰ βλέπουμε πλέον ἀνοικτὰ καὶ δημόσια σὲ σελίδες ἑλληνικῶν πανεπιστημίων…

Λελιάτσος Πᾶνος

ΠΗΓΗ