ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μαζί με τα χρέη των τραπεζών σε δημόσιο, ΕΚΤ, Target2 και ΤτΕ, το συνολικό ελληνικό ιδιωτικό χρέος ξεπερνά τα 500 Δις και τείνει στο διπλάσιο του δημοσίου χρέους !!!

 

ΠΗΓΗ