Αρχική Παιδεία Δελτίο τύπου τοῦ Παραρτήματος Πατρῶν τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων: Τό Συμβούλιο τῆς...

Δελτίο τύπου τοῦ Παραρτήματος Πατρῶν τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων: Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀκυρώνει τό Νέο πολυθρησκειακό Πρόγραμμα γιάτά Θρησκευτικά

Δελτίο τύπου τοῦ Παραρτήματος Πατρῶν

τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων:

Τό Συμβούλιο τῆςἘπικρατείας ἀκυρώνει τό Νέο πολυθρησκειακό Πρόγραμμα γιά τά Θρησκευτικά

Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τοῦ ἐν Πάτραις Παραρτήματος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων ἐκφράζει τήν εὐαρέσκεια καί τήν ἰδιαίτερη ἱκανοποίησή της γιά τήν ἱστορική ἀπόφαση, ὑπ᾽αριθμ. 660/2018, τῆς Ὁλομελείαςτοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ), ἡ ὁποία ἔκρινε ὡς πολλαπλά ἀντισυνταγματικό τό Νέο Πρόγραμμα των συγκρητιστικών Θρησκευτικῶν πού ἐπεβλήθη ἀπό τόν πρώην Ὑπ. Παιδείας κ. Ν. Φίλην συμπραξάσης μειοψηφίας νεορθοδόξων θεολόγων καί κληρικῶν.

Ὁ πρώην Ὑπουργός,ὅπωςκαί ὁ νῦν κ. Κ. Γαβρόγλου φαίνεται ὅτι διεξήγαγαν προσχηματικό καί ὄχι εἰλικρινῆ διάλογο μέ τήν Ἐκκλησία καί στόχευαν νά τήν παγιδέψουν ἤ νά τήν φέρουν πρό τετελεσμένων γεγονότων. Αὐτό τοὐλάχιστον δείχνει ἡ συνεχής παραπλανητική ἀναφορά τοῦ κ. Γαβρόγλου σέ μιά συμφωνία φάντασμα. ἐπαναλαμβάνοντας τό σλόγκαν: «Ἡ Ἐκκλησία συμφώνησε σέὅ,τι κάναμε γιά τά Θρησκευτικά»,ὅταν ἀντίθετα στά Πρακτικά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς 27ης Ἰουνίου 2017 ἀναφέρεται ὅτι «ἡ Ἱεραρχία δέν ἐνέκρινε, οὔτε ἀπέρριψε, ἁπλῶς ἐνημερώθηκε».Συγκεκριμένα,ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καί Πρόεδρος τῆς Συνόδου, μετά τήν ἐνημέρωση ἀπό τά μέλη τῆς Ἐπιτροπής πού διεξήγαγαν τόν διάλογο μέ τό Ὑπουργείο Παιδείας γιάτό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί τή συζήτηση πού ἀκολούθησε,ἔκλεισε τό θέμα τοῦ Μαθήματος ὡς ἑξής: «Ἑπομένως, ἡ Ἐπιτροπή διαλόγου θά συνεχίσει τόν διάλογο μέτήν Πολιτεία καί θά παρακολουθεῖ τήν ἐξέλιξη τῶν θεμάτων ὡς πρός τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἔτσι, λοιπόν, σήμερα δέν θά ποῦμε ὅτι ἐγκρίνεται ἤ ἀπορρίπτεται τό Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν, ἀλλά ὅτι ἡ Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας ἐνημερώθηκε ἀπότά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καί τούς εὐχαριστοῦμε…».

Καταρρίπτεται ἑπομένως τό ἄλλοθι πού εἶχε ἐφεύρει τό Ὑπουργεῖο, θέλοντας νά ἐμπλέξει τήν Ἐκκλησία στίς μεθοδεύσεις του γιά τήν ἀποορθοδοξοποίηση (ἀποχριστιανισμό) τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Σύμφωνα μέ τήν ἀναφερομένη ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου τῆς χώρας μας, τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὄχι μόνο δέν ἀναπτύσσουν τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική συνείδηση τῶν μαθητῶν, ὅπως ρητῶς ὁρίζει τό Σύνταγμα στό ἄρθρο 16, ἀλλά, ἀντίθετα, τήν μεταβάλλουν καί τήν κλονίζουν.Σημαντικότατο εἶναι ὅτι τό ΣτΕ ἀναφέρει ὅτι«σχολική διδασκαλία, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή ή την αλλοίωση της θρησκευτικής συνειδήσεως των μαθητών, όπως αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο της οικογενείας, θα συνιστούσε μορφή ομαδικού προσηλυτισμού ιδιαιτέρως σοβαρή, ως επέμβαση στον ευαίσθητο ψυχικόκόσμο των μαθητών που δεν διαθέτουν την κριτική αντίληψη και ωριμότητα των ενηλίκων,κατά παράβαση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος».

Κατόπιν αὐτῶν, καλοῦμε τόν κ. Ὑπουργό Παιδείας:α) Νά εγκαταλείψει τήν ἀντιδραστική ἰδεοληπτική στάση του καί νά ἐνεργήσει ὡς Ὑπουργός ὅλων τῶν Ἑλλήνων-καί ὄχι μόνον τῶν ἀθέων καί τῶν ἀρνητὼν τῆς Ὀρθόδοξης Παραδόσης, τούς ὁποίους, μάλιστα, δέν ἀφορᾶ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν,ἀφοῦ ἀπαλλάσσονται δικαιωματικά ἀπ’ αὐτό. β) Νά ἐπιδείξει τή νομιμόφρονα καί ὑποδειγματική συμπεριφορά, πού ἁρμόζει στίς ἐνέργειες ἑνός Ὑπουργοῦ Παιδείας ἔναντιτῆςἐφαρμογῆςτοῦ Συντάγματος, τῶν Νόμων κα ίτῶν ἀποφάσεωντῆς Δικαιοσύνης καί νά ἐφαρμόσει ἀμέσως τήν ὡς ἄνω τελεσίδικη καί δεσμευτική γιά τή Διοίκηση Δικαστική ἀπόφαση. γ) Νά ἀποσύρει πάραυτα τό Νέο Πρόγραμμα γιά τό Δημοτικό καί τό Γυμνάσιο καθώς καί τούς νέους Φακέλους – βιβλία γιά τό μάθημα τῶν ἀλλόκοτων αὐτῶν Θρησκευτικῶν.δ) Νά ἐπαναφέρει σέ ἰσχύ τό προηγούμενο Πρόγραμμακαίτά Βιβλία (2003-2006), ἕως ὅτου ἑτοιμασθοῦν μέ τήν πρωτοβουλία καί συνεργασία τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων τό νέο Πρόγραμμα καί τά νέα βιβλία, τά ὁποῖα,ἀφενός θά συνάδουν μέ τό Σύνταγμα, τούς Νόμους καί τή θεολογική παράδοση αὐτοῦ τοῦ τόπου καί τῶν μαθητῶν καί θά ἀναπτύσσουν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική τους συνείδηση καί, ἀφετέρου, θά συμμορφώνονται πλήρως μέ τήν ἀμετάκλητη νομολογία πού καθιέρωσε πλέον ἡδίκαια ἀπόφαση του ΣτΕ.

Μέ τήν ἐλπίδα ὅτι, ἐπιτέλους, θά ἐπικρατήσει ἡ νηφαλιότητα, ἡ σύνεση, ἡ εἰρήνηκαί ἡ σύμπνοια,σέ μιά περίοδο,μάλιστα,ἰδιαίτερα κρίσιμη γιά τήν πατρίδα μας,εὐχόμαστε σέ ὅλους:

Καλή Ἀνάσταση!

Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή

Ἡ Πρόεδρος

Δήμητρα Κόρδα – Κωτσάκη

 Γραμματέας

Γκουρβέλος Παναγιώτης

ὉΤαμίας

Θεολογίτης Χρῆστος

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το “11th Annual Capital Link Sustainability Forum”

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε το "11th Annual Capital Link Sustainability Forum" με τίτλο “Εστιάζοντας στον Kοινωνικό...

Δολοφονία στα Ανώγεια: Ομόφωνα ένοχος ο κατηγορούμενος για την δολοφονία Ξυλούρη

Την ενοχή του 30χρονου γιου του Λευτέρη Καλομοίρη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της οπλοφοριας, της οπλοχρησιας και...

Εμβολιασμοί όλη την εβδομάδα και έως τις 12 το βράδυ – Στη «μάχη» και τα ιδιωτικά κέντρα

Στην «μάχη» του εμβολιασμού μπαίνουν και τα ιδιωτικά κέντρα, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, καθώς επίσης η επχείρηση «Ελευθερία» επιταχύνεται με εμβόλια...

Κορωνοϊός: 2.759 νέα κρούσματα και 75 θάνατοι – Στους 822 οι διασωληνωμένοι

Σε 2.759 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Σήμερα Πέμπτη 22 Απριλίου...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!