Αρχική Οικονομία Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Ενισχυμένο το πρωτογενές πλεόνασμα στο 7μηνο. Σχόλιο

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Ενισχυμένο το πρωτογενές πλεόνασμα στο 7μηνο. Σχόλιο

Βελτιωμένο κατά 605 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του προηγούμενου έτους εμφανίζεται το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2018, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Όπως καταγράφεται στην έκθεση του Γραφείου, ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσιάζει μειωμένο ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κατά 969 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Στην πλευρά των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού εμφανίζονται αυξημένα τα φορολογικά έσοδα κατά 300 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του ΠΔΕ κατά 272 εκατ. ευρώ. Αυτό αντισταθμίζεται από τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 741 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, που περιλαμβάνονται στην κατηγορία “Μη Φορολογικά και Έκτακτα Έσοδα”.

Στην πλευρά των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 325 εκατ. ευρώ, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των Πρωτογενών δαπανών κατά 931 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες για τόκους εμφανίζονται μειωμένες κατά 725 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες ΠΔΕ αυξημένες κατά 119 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα εμφανίζουν αυξημένα έσοδα κατά 71 εκατ. ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 188 εκατ. ευρώ, καταλήγοντας σε ένα ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα βελτιωμένο κατά 209 εκατ. σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων των Νομικών Προσώπων οφείλεται κυρίως στις αυξημένες μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 138 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 564 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 325 εκατ. ευρώ με συνέπεια το πρωτογενές αποτέλεσμά τους να είναι πλεονασματικό, αυξημένο κατά 236 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλεται κυρίως στις αυξημένες μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ύψους 490 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 594 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 1.166 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την επιδείνωση του ταμειακού πρωτογενούς πλεονάσματός τους κατά 574 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 321 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Τέλος, η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 594 εκατ. το επτάμηνο του 2018 έναντι αύξησης κατά 519 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε σημαντική επίπτωση (1.113 εκατ. ευρώ) στην αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης το 2018.

Σχόλιο: Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής μετεξελίσσεται σε Γραφείο Προϋπολογισμού Παραπληροφόρησης, καθότι τα μέλη του όχι μόνο έχουν ανεπαρκείς γνώσεις από το επιστημονικό πεδίο των Δημόσιων Οικονομικών, αλλά είναι οφθαλμοφανές ότι δεν έχουν ενδιατρίψει ερευνητικά σε θέματα μακροοικονομικής και ιδίως δημοσιονομικής πολιτικής. Επί του προκειμένου μόνο δύο παρατηρήσεις:
1) Σύμφωνα με το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017/2018, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης από 4,14 μειώθηκε σε 2,81 δις ευρώ. Η εντυπωσιακή ελάττωση του πρωτογενούς πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης κατά 1,33 δις ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017/2018, πιστοποιεί την παταγώδη αποτυχία της ασκούμενης μνημονιακής οικονομικής πολιτικής, σηματοδοτώντας τον αναπόφευκτο εκτροχιασμό του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.
2) Με βάση τα στοιχεία του Μηνιαίου Δελτίου Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017/2018, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του ελληνικού δημοσίου σε δάνεια και κυρίως σε έντοκα γραμμάτια από 336,6 εκτοξεύτηκε σε 460,3 δις ευρώ, εμφανίζοντας έτσι τρομακτική ποσοστιαία άνοδο της τάξης του 36,75%.
Η συγκεκριμένη μορφή δανεισμού είναι πραγματικό μέγεθος και αφορά εσωτερικό βραχυπρόθεσμο δημόσιο χρέος της Ελλάδας, δηλαδή βραχυπρόθεσμο χρέος που οφείλει το ελληνικό κράτος προς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2018, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τα 460,3 δις μόνο τα 38,2 δις ευρώ κατέγραψε στο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης των 342,9 δις ευρώ.
Αν τους εναπομείναντες πέντε μήνες, ο ρυθμός αύξησης των πιστωτικών εσόδων υπό τη μορφή εντόκων γραμματίων συνεχιστεί με τον ποσοστιαίο ρυθμό του 36,75%, τότε την περίοδο 2017-2018 το σύνολο του βραχυπρόθεσμου εσωτερικού δημοσίου χρέους από 608 θα εκσφενδονιστεί στα 831 δις ευρώ. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής οφείλουν να μας διαφωτίσουν για τους λόγους και τα αίτια, που μετά το PSI του 2012, το βραχυπρόθεσμο δημόσιο χρέος της χώρας από μόλις 15,2 δις ευρώ το 2010 τείνει να υπερβεί το 2018 το εξωπραγματικό ποσό των 800 δις ευρώ.
Τελικά θα μας πληροφορήσει κάποιος κρατικός λειτουργός για την πραγματική κατάσταση των Δημοσίων Οικονομικών και κυρίως για το ποιο είναι το αληθινό μέγεθος του δημοσίου χρέους της Ελλάδας;

 

ΠΗΓΗ