Γιουσουφάκια παντοῦ.
Ὁπουδήποτε.
Γιουσουφάκια, ποὺ ἂν τὶ πινακίου φακῆς, χώνουν στὰ δικά μας πισινὰ ὅ,τι παρὰ φύσιν ᾠραματισθῇ ἡ παρανοϊκή τους ἡγεσία.
Κι ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ μετὰ στρέφουν, σφυρίζοντας τάχα μου ἀδιάφορα, τὸ βλέμμα τους σὲ ἄλλες κατευθύνσεις, ἐνᾦ παραλλήλως ἀποδέχονται ὡς «νόμιμον καὶ ἠθικόν» ὁ,τιδήποτε θὰ κρατήση ἐμᾶς ὡς σιδηροδεσμίους…
…ἀκόμη καὶ τὸ νὰ ἐφαρμόζουν ἀνυπόγραφα ΦΕΚ ὡς …νόμιμα.

Γιουσουφάκια κάθε ἐπιπέδου. Χαμηλόβαθμα καὶ ὑψηλόβαθμα. Διαφορετικῶν, φαινομενικῶς, ἀντιλήψεων, μὰ στὴν πραγματικότητα τῆς αὐτῆς κοπῆς καὶ …«ἰδιαιτέρας εὐφυΐας».!!!
Δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἐφοριακοί, δικαστικοί… ὡς γιουσουφάκια!!!
Τελωνειακοί, ἀστυνομικοί, ὑπάλληλοι ΔΕΚΟ… ὡς γιουσουφάκια!!!
Διότι, ἐνίοτε, κάθε εἴδους γιουσουφάκι, ἐναλλάσσει τὸν ῥόλο τοῦ ὑποτακτικοῦ μὲ τὸν ῥόλο τοῦ Δημίου.
Κι ἔτσι ἐκεῖ ποὺ βλέπουμε προθύμους ὀσφυοκάμπτες, εἶναι δυνατόν, ἐὰν αἰσθανθοῦν ἰσχυροί, νὰ τοὺς δοῦμε ὡς αἱμοσταγεῖς δημίους.

Γιουσουφάκια κάθε χρώματος, κάθε θρησκείας καὶ κάθε …κομματικῆς «παρατάξεως».
Γιουσουφάκια κάθε ἐπιπέδου καὶ «ἰδεολογίας»…
Γιουσουφάκια μέσα κι ἔξω ἀπὸ κΥνοβούλια, παγκοσμίως,  μέσα σὲ θρησκεῖες καὶ σὲ τράπεζες…
Γιουσουφάκια ποὺ τσιμποῦν μερικὰ ψίχουλα ἢ κάποιους διορισμούς, ὡς χαρτζιλίκι, ἀπὸ τὶς Μ.Κ.Ο. τοῦ (κάθε) πSoros, γιὰ νὰ ἀνυψωθοῦν μερικὰ χιλιοστά, ἐπάνω ἀπὸ τοὺς πεινασμένους καὶ τρομοκρατημένους γηγενεῖς.
Γιουσουφάκι κομματικά, ποὺ γιὰ νὰ μὴν χάσουν μερικὲς σταγόνες, ἀπὸ τὴν κουτάλα τῶν Δημοσίων Ταμείων, θὰ θυσιάσουν ὅ,τι θυσιάζεται…
Γιουσουφάκια καὶ στὴν βουλὴ τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν,  ποὺ πρὶν ὑπογράψουν μνημόνια, πρὶν στείλουν ἐμᾶς σὲ Καιάδες, περνοῦν ἀπὸ τὶς στοές, ἀπὸ τὰ Κεντρικὰ Ἰσραηλιτικὰ συμβούλια καὶ ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ, λαμβάνοντας ἀπ΄ εὐθείας τὶς «ὁδηγίες χρήσεως».

Γιουσουφάκια… ἀπολύτως ἀηδιαστικά… μὰ πάντα πρόθυμα νὰ ὑπακούσουν σὲ ὅποιο δάκτυλο κινηθεῖ ἐμπρός τους, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ διασφαλίσουν τὴν …ἐπιβίωσίν τους.

Ξεφτυλίσου κι ἄλλο, μπορεῖς…!!!

Γιουσουφάκια ἀηδιαστικά, ποὺ μᾶς τοὺς φόρεσαν ὡς ἐπιστάτες καὶ δημίους.
Γιουσουφάκια μικρά, μικρότερα καὶ ἀνύπαρκτα, ποὺ ἀσκοῦν πλασματικὲς ἐξουσίες ἐπάνω μας.
Γιουσουφάκια ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ ὑπάρχουν, ἀλλὰ ὑπάρχουν ἕρποντας.
Γιουσουφάκια ποὺ βαραίνουν τὸν πλανήτη μὲ τὴν βρωμιά τους…
Γιουσουφάκια σκέτο… Ποὺ πρέπει νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ αὐτοὺς διὰ παντὸς καὶ συντόμως…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ἐκεῖνα τά τρωκτικά, ποὺ εἶναι μέσα στὶς ἐφορίες καὶ στὰ δικαστήρια καί, ὑποτίθεται, ὄφειλαν νά τηροῦν τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους, τί ἀκριβῶς κάνουν μέ τά παράνομα κι ἀνυπόγραφα ΦΕΚ, πού κυκλοφοροῦν ἐδῶ καί καιρό; Τά ἐφαρμόζουν παρανόμως, ἀνηθίκως καί ἀντισυνταγματικῶς ἤ τά ἀγνοοῦν; Κι ἐάν τά ἐφαρμόζουν, τότε ποιός εἶναι πιό ἐπικίνδυνος; Τά προσκυνημένα κουδουνισμένα, πού ἁπλῶς μεταφέρουν τίς ἐντολές, ἤ μήπως οἱ ἄθλιοι πραιτωριανοί, πού τίς ἐπιβάλλουν ὡς νόμιμες;

Εἶναι τελικῶς ὅλοι αὐτοί ἐπικίνδυνοι καί γιά ποιόν; Γιά ἐμᾶς ἤ γιά τούς ἑαυτούς τους;

Γιά πόσον καιρό ἄρα γέ ἀκόμη θά κρατοῦν τίς ἐπίπλαστες θέσεις ἐξουσίας τους; Νά προβληματισθῶ ἤ ὄχι;
Καί μέ ποιό πρόσχημα;

εἰκόνα καὶ εἰκόνα

ΠΗΓΗ